2019 Yılı Yabancı Çalışma İzin Belgesi Ne Kadar?

2019 Yılı Yabancı Çalışma İzin Belgesi Ne Kadar?

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğ ile 2019 yılı Değerli Kağıt Bedelleri belirlendi.

01.01.2019 tarihi itibariyle geçerli olacak yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de ikamet etmeleri için, çalışmaları için alacakları izin belgelerinin ücretleri şu şekilde belirlendi.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
Pasaportlar  133,50
İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)    89,00
Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 12,50
Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00
Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00

 

Yabancılara Verilecek Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyet Belgeleri
1-Süreli Çalışma İzni Belgesi ve Çalışma İzni Muafiyet Belgeleri
Bir Yıla Kadar (1 yıl dahil) ₺761,10
2-Süresiz Çalışma İzni Belgesi ₺7.612,70
3-Bağımsız Çalışma İzni Belgesi ₺7.612,70
Yabancılara Verilecek İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları
1-İkamet Tezkeresi
a-Bir aya kadar hergün için ₺21,20
b-Bir aydan sonraki her ay için ₺135,20
2-Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ₺329,80
(Visited 199 times, 1 visits today)