Almaya’da Yaşayan Vatandaşların Vekaletname Verme İşlemleri

Almaya’da Yaşayan Vatandaşların Vekaletname Verme İşlemleri. Yurtdışında yaşayan türk vatandaşları vekaletname verirken nelere dikkat etmelidir?

Yerel noterde yapılmak istenen vekâletnamelerde dikkat edilmesi gereken hususlar neler olabilir?,

– Tapuda işlem görecek vekâletnameler mutlaka noterin lisanında (Almanca)düzenlenmiş olmalıdır. (Vollmacht in beurkundeter Form)

– Vekâletnamede yapılacak işin niteliğine göre,verilecek yetkiler detaylı ve açık bir şekilde yazılmış olmalıdır.

– Vekâleti verenin yeni çekilmiş fotoğrafı vekâlete yapıştırılıp noterce mühürlenmelidir.

– Vekâleti verenin kimlik kartı, nüfus cüzdanı vekâlete eklenmeli ve noterce tasdik edilmelidir.

– Vekilin (vekâleti alan) kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi), T.C. kimlik numarası vekâlete mutlaka yazdırılmalıdır.

– Noterin lisanını bilmeyenler yanlarında yeminli tercüman bulundurmalı ve noter tercümanın kimlik bilgilerini vekâlete yazıp, vekâlet metnine imzasını almalıdır.

– Okuryazar olmayanların, imza atamayanların işlemleri, tanıklığa engeli olmayan (vekâleti verenin kan ve sıhri hısımı olmayan)
iki okur-yazar tanık huzurunda yapılmalıdır. Tanıkların kimlik bilgileri ve adresleri vekâletnameye yazılmalıdır.

– Yaşlılar için (genellikle 65 yaş ve üzeri) düzenlenecek vekâletnamelere, ilgilinin (vekâlet veren) tam fiil ehliyeti (Vollgeschäftsfähig) olduğunu bildiren yeni tarihli doktor raporunun vekâletnameye eklenmesinde fayda bulunmaktadır.

– Yerel noterde vekâletname düzenlendikten sonra, mutlaka Mahkemeden ’’Apostille’ ’Tasdik Şerhi alınmalıdır.

– Apostille Tasdik Şerhi taşıyan belgeler, Türkiye’ de noterde tercüme edildikten sonra kullanılabilir. Tercüme Almanya’da Başkonsoloslukta yemin etmiş tercüman tarafından yapılmış ise tercümanın imza ve mührü Başkonsoloslukta tasdik edilmelidir.

– Tapu işlemleri için verilecek vekâletnameler, araç alım-satım vekâletnameleri, boşanma, tanıma-tenfiz, veli/vasi dava vekâletnamelerine mutlaka vekâlet verenin güncel fotoğrafı yapıştırılmalı ve noter tarafından mühürlenmelidir.

Not: Engelleri nedeniyle Başkonsolosluğa gelemeyenler dışındaki şahısların, Türkiye’de yapılacak işlerle ilgili olarak mümkün oldukça Başkonsolosluklarda vekâlet düzenletmeleri işlemlerin sıhhati açısından tavsiye edilir.

(Visited 90 times, 1 visits today)