Amerika’dan Dövizle Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Amerika’dan Dövizle Askerlik Başvurusu nasıl yapılır?

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU
Başvurunun şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
Başvuru Şartları:
1. ABD’de, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu
statülerinden biri ile bulunuyor olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı
statüsünde çalışıyor olmak.
2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına
alınmamış olmak.
3. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl süreyle ABD’de çalışmış olmak.
4. 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şart ve sürelere uygun
olarak ödemek.
5. Ödemeleri tamamlanana kadar, yurda kesin dönüş yapmamak veya herhangi bir takvim
yılında toplam olarak 184 günden (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalmamak.
6. Başvuru sırasında yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu
ya da yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünü muhafaza etmek.
Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunacak olanlardan, sağlık sorunları nedeniyle
askerlik hizmeti yapmaya elverişli olmadıklarını Dış Temsilciliklerimize başvurularında
beyan edenler; Muafiyet başvurusu için “Askerlik Yapmaya Engel Sağlık Sorunu Nedeniyle
Muafiyet Başvurusu”na ilişkin açıklamalara bakınız.
Dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilen yükümlülerden, sonradan askerliğe elverişli
olmadıklarını beyan edenlerin Muafiyet başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1. Dövizle Askerlik Başvuru Dilekçesi (Ektedir.)
2. 2 adet fotoğraf
3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4. Başvuru sırasında geçerli bir pasaporta sahip olmak.
5. Eski ve yeni T.C. pasaportu/yabancı pasaportları aslı ve işlemli tüm sayfalarının fotokopisi
6. ABD’deki oturma ve çalışma izni aslı ve fotokopisi.
7. En az dört (4) yıllık çalışmayı belgeleyen vergi formları ve fotokopileri
o W2, 1099, 1040 – Çalışan firma/şirket bilgisi mutlaka açıkça yazmalıdır.
o Brüt 1095 gün (3 yıl) hizmet gösterebilen yükümlünün, ülkemizde geçirilen
günlerin, toplam hizmet gününden düşmesinin ardından, hizmet süresi net 1094
gün dahi kalsa dövizli askerliğe başvuramaz. Bu durumun önüne geçmek için,
tüm yükümlülerin en az 4 yıllık hizmetlerini kanıtlaması istenmektedir.
8. En az dört yıllık çalışmayı belgeleyen iş yeri yazısı veya yazıları
o Vergi formlarındaki tüm firma ve kişi bilgileri iş yeri yazılarıyla örtüşmelidir.
9. İşverenler için işyerini fiilen en az 4 yıl süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge

10. ABD vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızın yabancı ülke pasaportunun ve vatandaşlık
belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi
Gerek görülmesi halinde, yükümlülerden tamamlayıcı belge istenebilmektedir.
Gemi Adamı Statüsünde Olanlar İçin:
1. Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş, Türkiye’de
kaldıkları sürenin düşmesiyle, en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak
çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi
2. Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki
adet fotokopisi
3. T.C. pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke
kimliği ya da pasaportu) (işlem görmüş sayfalarının bir fotokopisi)
4. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
5. 2 adet vesikalık fotoğraf
Ödeme:
Dövizle askerlik yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen
yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan alacakları iki nüsha “Döviz Ödeme Belgesi” ile muhabir
bankalara giderek, peşin ve tek seferde döviz olarak yatırırlar.
Yapılan ödemenin hangi yükümlü adına yapıldığının T.C. Merkez Bankası’nca teyit edilebilmesi
için, ilgili ödeme bankası ya da muhabir bankanın para transfer formunda MUTLAKA ad-soyad,
T.C. kimlik numarası, baba adı, doğum yeri ve tarihi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
01 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak başvurular için toplam bedel 1.000,00
Avro karşılığı 1.205,10 ABD Doları’dır. (Dövizli askerlik bedeline ek olarak, işlem bankası
ve muhabir bankaların bankacılık ücreti için tahsil ettiği harcın anılan bankalardan
öğrenilmesi müsterhamdır. Yükümlülerin mutlaka, net olarak 1.205,10 ABD Doları’nın
transfer edildiğinden emin olması gerekmektedir. Banka işlem ücretinin, yatırılan
meblağdan kesilmesi halinde işleminiz tamamlanamayacaktır)
38 yaş ve öncesindeki yükümlüler: 1.000 Avro karşılığı 1.205,10 ABD Doları’nı başvuru
sırasında peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar
ödeyebilirler.
Yapılacak ödeme için;
ABD’de ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yurtdışı Muhabir Bankaları olan JP
Morgan Chase Bank New York ve Wells Fargo Bank New York Şubelerine yapılmaktadır.

Banka işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilginin anılan bankalardan temin edilmesi rica olunur.
(Dövizli askerlik bedeline ek olarak, muhabir bankanın bankacılık ücreti için tahsil ettiği harcın
anılan bankadan öğrenilmesi müsterhamdır. Bankacılık ücretini yükümlünün kendisinin
yatırması gerekmektedir. Dövizli askerlik meblağının üzerinden bankacılık kesintisi olması
durumunda başvurunuzun onaylanması mümkün olmayacaktır)
JP Morgan Chase Bank, NY SWIFT BIC: CHASUS33 Hesap no:400010151
Wells Fargo Bank, NY SWIFT BIC:PNBPUS3NNYC Hesap no:2000193004571
Yükümlülerin, dövizle askerlik ödemelerini, yukarıda yer alan muhabir bankalara şahsen
başvurarak gerçekleştirme zorunluluğu yoktur. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından talep
edilen yükümlüye ilişkin ayrıntılı bilgilerin iletilmesi koşuluyla, yükümlülerin kendi çalıştıkları
banka şubesi kanalıyla da ilgili muhabir banka hesaplarına havale yaptırmaları mümkündür.
Başvuru Yöntemi:
Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinin sağ üst
bölümündeki e-randevu bölümünden randevu alınması, işlemlerin daha hızlı
gerçekleştirilebilmesi açısından önem arzetmektedir.
İlave Açıklamalar:
Dövizli askerlik başvurusunun ardından, yükümlülere ayrıca cevabi, yazılı bir bildirimde
bulunulmayacaktır. Yükümlülerin başvurularını e-devlet şifresi ile E-Devlet Kapısı’ndan takip
etmeleri, bir soruları olduğu takdirde bağlı bulundukları Askerlik Şubesi’ne danışmaları
müsterhamdır.
Gemi adamları Başkonsolosluğumuzda işlemlerini yaptırabilmekte olup işlemlerini yapmaya
yetkili diğer temsilciklerin listesi aşağıda sunulmaktadır.
S.NU. ÜLKE TEMSİLCİLİK ADI
1 ALMANYA Berlin, Hamburg, Hannover
2 AMERİKA Los Angeles, New York
3 ANGOLA Luanda
4 AR JANTİN Buenos Aires
5 ARNAVUTLUK Tiran
6 AVUSTRALYA Sidney, Melburn
7 BELÇİKA Anvers
8 BAHREYN Manama
9 BİRLEŞİK ARAP
EM.
Dubai
10 BREZİLYA Sao Paulo
11 BULGARİSTAN Burgaz
12 CEZAYİR Cezayir
13 ÇİN HALK CUM. Şanghay, Hong Kong
14 DANİMARKA Kopenhag

15 FİLDİŞİ SAHİLİ Abidjan
16 FİLİPİNLER Manila
17 FRANSA Marsilya
18 GAMBİYA Banjul
19 GÜRCİSTAN Batum
20 HIRVATİSTAN Zagreb
21 HİNDİSTAN Mumbai
22 HOLLANDA Rotterdam
23 IRAK Basra
24 İNGİLTERE Londra
25 İSPANYA Barcelona
26 İSRAİL Tel Aviv
27 JAPONYA Tokyo
28 KATAR Doha
29 LETONYA Riga
30 MALTA Valetta
31 MEKSİKA Meksika
32 MOZAMBİK Maputo
33 MISIR İskenderiye
34 PAKİSTAN Karaçi
35 PORTEKİZ Lizbon
36 ROMANYA Köstence
37 RUSYA Novorossisk
38 SENEGAL Dakar
39 SİNGAPUR Singapur
40 SURİYE Halep
41 SUUDİ ARABİSTAN Cidde
42 TAYLAND Bangkok
43 TUNUS Tunus
44 UKRAYNA Odesa
45 VENEZÜELLA Karakas
46 YEMEN Sana
47 YENİ ZELANDA Wellington
48 YUNANİSTAN Atina Pire, Selanik

GEÇİCİ 43. MADDE ÇERÇEVESİNDE DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU
1111 sayılı Askerlik Kanunu’na 8 Şubat 2011 tarihinde eklenen geçici 43. madde çerçevesinde,
30 Mart 1980 – 7 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik
hizmeti kapsamından çıkarılan ve yürürlükteki mevzuat gereğince yeniden dövizle askerlik
hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayanlardan,
Yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve  Yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlüler 10.000 Avro karşılığı 12.051,00 ABD Dolarını ödemek suretiyle yeniden dövizle askerlikten yararlanabilmektedir.
Bu madde hükümlerinden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan mahsup edilir.

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2018
2 825 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 Tel:
(646) 430-6560 consulate.newyork@mfa.gov.tr

(Visited 124 times, 1 visits today)