Angola’nın Başkenti, Angola Bayrağı, Angola’nın Nüfusu ve Angola Ekonomisi

Angola’nın Başkenti, Angola Bayrağı, Angola Ekonomisi, Angola’nın  Nüfusu ve Angola hakkında detaylı bilgiler. Angola pasaport ve vize işlemleri, Angola’ya gidecek işadamlarına kılavuz.

GSYİH ( Milyon $ )  103 Milyar Dolar

KBGSYİH ( $ ) 3.876 ABD Doları

Büyüme Oranı ( % ) %3

Nüfus 26,6 Milyon

Yüzölçümü ( km² ) 1.246.700

Başkent Luanda

İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

Angola’da konaklama ve yemek pahalı olup kısa sürede oda bulmak oldukça zordur. Angola’ya giden uçaklarda doluluk oranı genellikle yüksektir. Konaklama ve uçak biletlerinin yaklaşık 1 ay önceden ayarlanması büyük önem arz etmektedir.

Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketlerinden Mercer tarafından yayınlanan Yaşam Maliyeti Anketi’ne göre, 214 şehir arasında ve 240 kalem üzerinden yapılan değerlendirmede Angola’nın başkenti Luanda Dünya’nın en pahalı şehri seçilmiştir.

Pasaport ve Vize İşlemleri

Diplomatik (Kırmızı), Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Umuma Mahsus Pasaportu (Lacivert) olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Angola’ya yapacakları seyahatler vizeye tabidir. Vize başvurusu için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Angola’nın Ankara Büyükelçiliğine başvurulması gerekmektedir.

Angola Ankara Büyükelçiliği
Kennedy cad.155/1-2-3 GOP/Ankara
Tel: +90 312 428 27 70 / 71 / 74 / 75
Fax: +90 312 428 27 72
Email: info@embassyangolatr.org
http://tr.embassyangolatr.org/

Angola’ya girişlerde geçerli bir pasaport ve sarı humma sertifikası gerekmektedir. Sarı Humma Sertifikası ve sarı humma aşısına ilişkin bilgilere Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün www.hssgm.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Genel Bilgiler

Coğrafi Konum

Angola; batısında Atlantik Okyanusu, güneyinde Namibya, güney doğusunda Zambiya, kuzeyinde ve doğusunda ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yer aldığı bir Güney Batı Afrika ülkesidir. Diğer taraftan, ülkeden ayrı bir toprak parçası olan Kabinda (Cabinda) bölgesi Angola’ya aittir. Batıda Atlantik Okyanusu ile kıyısı olan Kabinda, kuzeyde Kongo Cumhuriyeti, doğu ve güneyinde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile çevrilidir. Ülkenin 4.837 km uzunluğunda sınırı bulunmaktadır.

Angola, Afrika kıtasında Portekizce konuşan ülkeler arasında en büyüğüdür. Angola’nın 2/3’ü platolarla kaplıdır. Ortalama yükseklik 1.050 – 1.350 mt arasındadır. Angola’nın en yüksek noktası, Huambo vilayetinde yer alan 2.620 mt yüksekliğindeki Moco Dağı’dır.

Namibya’dan Luanda’ya kadar olan bölge kuru bir kıyı şeridi, iç yüksek bölgeleri nemli, güney doğu ve güney iç bölgeleri kuru savan, kuzeyde ve Kabinda (Cabinda) bölgesi ise yağmur ormanlarından oluşmaktadır.

Siyasi ve İdari Yapı

Angola, 11 Kasım 1975 yılına kadar Portekiz’in yönetimi altında bulunmuştur. Portekizliler 1482 yılında bugünkü Angola’nın kuzeyine ilk kez ayak bastıklarında, kuzeyde bugünkü Gabon’dan güneyde ise Kwanza nehrine uzanan bölgede bulunan Kongo Krallığı ile karşılaşmışlardır. Bu dönemde, Kongo Krallığının güneyinde bulunan devletlerden en önemlisi olan Ngola isimli kral tarafından yönetilen Ndongo krallığı bulunmaktaydı. Angola ismi, Ndongo krallarına verilen unvan olan ngola (kral) dan gelmektedir.

Portekiz, çeşitli savaşlar ve anlaşmalarla ülkenin kıyı şeridini 16.yy boyunca yavaş yavaş ele geçirmiştir. Hollanda, 1641 yılında bugünkü Angola’nın başkenti olan Luanda’yı ele geçirerek 1648 yılına kadar şehri kontrol etmiştir. 1648 yılında, Brezilya’dan getirilen Portekiz güçleri Luanda’yı geri almıştır. Portekiz güçleri Luanda’yı geri aldıktan sonra, 1671 yılına kadar olan süreçte, Kongo ve Ndongo krallıklarını işgal etmiştir. Bununla birlikte, Portekiz’in iç bölgelerin tamamının kontrolünü ele geçirmesi, 20.yy’ın başlarına kadar sürmüştür.

1951 yılında Portekiz, Angola’yı, deniz aşırı bir vilayeti ilan etmiş ve deniz aşırı Angola Vilayeti olarak adlandırmıştır. Bu tarihten itibaren, çeşitli siyasal haklar talep edilmeye başlanmıştır. Angola’nın bağımsızlığı için silahlı mücadele ise 4 Şubat 1961 yılında başlamıştır. Söz konusu siyasi mücadele aşağıda yer alan üç grup tarafından yürütülmüştür:

• Angola’nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi (the Popular Movement for the Liberation of Angola – MPLA): 1956 yılında kurulmuştur. Kimbundu etnik yapısına dayalı, Portekiz Komünist partisi ve Doğu Bloku, özellikle Rusya, tarafından desteklenmiştir. Jose Eduardo dos Santos, 1979 yılından beri MPLA’nın başkanlığını yapmaktadır.

• Angola Ulusal Bağımsızlık Cephesi (the National Front for the Liberation of Angola – FNLA): 1962’de kurulmuştur. Bokongo etnik yapısına dayalı, ABD ve Kinşasa’daki Mobutu rejimi tarafından desteklenmiştir.

• Angola’nın Tümden Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (the National Union for the Total Independence of Angola – UNITA): 1966 yılında kurulmuştur. Ovimbundu etnik temeline dayalı, Çin Halk Cumhuriyeti ve apartayd Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından desteklenmiştir.

Yaklaşık 500 yıl Portekiz sömürgesinde kalan Angola, 11 Kasım 1975 yılında Portekiz’den bağımsızlığını kazanmıştır. Angola’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Brezilya olmuştur. Ancak, bağımsızlık ilanından sonra da, Portekiz’e karşı bağımsızlık mücadelesi veren politik kökenleri ve dış destekçileri farklı MPLA, UNITA ve FNLA siyasi hareketleri arasında iktidar mücadelesi nedeniyle iç savaş başlamıştır.

2002 yılında UNITA’nın lideri olan Jonas Savimbi’nin ölmesiyle iç savaş son bulmuştur.

Angola’da ilk seçim 1992 yılında gerçekleştirilmiştir. 14 siyasi partinin katıldığı 5-6 Eylül 2008 tarihinde yapılan seçimlere halkın % 87.4’ü katılmıştır. Seçimi, ezici bir çoğunlukla Jose Eduardo dos Santos’un başkanlığını yaptığı MPLA kazanmıştır.

2009 yılında, yeni Anayasa çalışmalarına başlanmış ve 21 Ocak 2010 tarihinde Angola Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa, 5 Şubat 2010 tarihinde Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos tarafından yayımlamıştır.

Yeni anayasaya göre, seçimlerde en fazla oyu alan siyasi partinin veya koalisyonun lideri devlet başkanı olmaya hak kazanmaktadır. Bir kişi en fazla iki kez Devlet Başkanı olabilmektedir. Başkanlık süresi ve parlamentonun görev süresi 5 (beş) yıl olarak belirlenmiştir. Başkan yardımcısı ve bakanlar Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır. Bakanlar kurulu Devlet Başkanına yardım eden yardımcı bir organdır. Devlet Başkanı, başkan yardımcısını da kapsayan bakanlar kuruluna başkanlık etmektedir. Devlet başkanı aynı zamanda, Angola silahlı kuvvetlerinin komutanıdır.

Diğer taraftan, yeni anayasa ile Başbakanlık kaldırılarak Devlet Başkanı yardımcılığı pozisyonu ihdas edilmiştir. İktidar partisinin başkan yardımcısı doğrudan başkan yardımcısı olmaktadır. İdam cezası da yeni Anayasa ile kaldırılmıştır.

Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos ve başkanı olduğu iktidar partisi MPLA, siyasal sistemde tam bir egemenliğe sahiptir. Yeni Anayasa’nın kabul edilmesiyle Jose Eduardo dos Santos gerek parti çerisinde gerekse de ülkede konumunu güçlendirmiştir. Ülkede, güç dengesinin merkezinde Jose Eduardo dos Santos bulunmaktadır.

Angola’da 18 idari bölge (provinces) bulunmaktadır. Söz konusu idari bölgeler; Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige ve Zaire’dir. İdari bölgeler, doğrudan Devlet Başkanı tarafından atanan Valiler tarafından yönetilmektedir. İdari bölgeler ise 376 yerel topluluk ve 1671 köyden oluşan 164 belediyeye (municipalities) ayrılmaktadır.

Uluslararası İlişkiler

Angola’nın uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerinin merkezinde petrol bulunmaktadır. ABD, Çin, Brezilya, İngiltere ve Portekiz, Angola’nın yoğun ilişkileri olduğu ülkelerdir.

Amerika Birleşik Devletleri –ABD

ABD ile ilişkiler 1989 yılından önce soğuk savaş çerçevesinde yürütülmekteydi. ABD, başlangıçta FNLA’yı desteklemiş, daha sonra ise UNITA’yı Sovyet ve Kuba destekli MPLA’ya karşı desteklemiştir. ABD ve Angola arasındaki resmi ilişkiler 1993 yılında başlamıştır. Mayıs 2004’te Angola Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos, ABD Başkanı Bush’ı Washington’da ziyaret etmiştir.

ABD ile Angola arasında Stratejik İşbirliği Diyalogunu tesis eden Mutabakat Zaptı, 8 Temmuz 2010 tarihinde Washington, DC’de ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Angola Dışişleri Bakanı Assunção dos Anjos tarafından imzalanmıştır. ABD, petrol dışındaki ticari ilişkilerini geliştirmek için 1-2 Temmuz 2010 tarihlerinde ABD-Angola Yatırım ve Ticaret Çerçeve Anlaşması Konseyi gerçekleştirilmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ağustos 2009 tarihinde Angola’yı ziyaret etmiştir. ABD’nin Angola dış politikasını petrol şekillendirmektedir.

Angola, 30 Aralık 2003 tarihinde kısa adı AGOA olan Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası kapsamına alınmıştır. AGOA, belirlenen Afrika ülkelerinin ABD’ye ihracatta bazı tavizler tanımaktadır. AGOA kapsamındaki ülkelerin listesine http://trade.gov/agoa/eligibility/index.asp internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Angola, 2012 yılında Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ardından ABD’nin Sahra Altı Afrika bölgesindeki en büyük 3. ticaret ortağıdır. ABD, 2012 yılında Angola’dan toplam 10 Milyar $ ithalat gerçekleştirmiştir. Söz konusu ithalatın % 94’ünü ham petrol oluşturmaktadır.

Çin

ABD ve Çin, petrol aramada birbirleriyle rekabet etmektedir. Diğer taraftan, her iki ülke de ilişkileri iyi tutmak, petrol ve çeşitli maden yataklarından tavizler almak için Angola’ya finansal kaynak sağlamaktadır. Angola, Çin’in Afrika kıtasında en fazla petrol ithal ettiği ülkedir.

Çin’in 2012 yılında Angola’dan yaptığı ithalatın % 99,4’ünü ham petrol oluşturmaktadır. Çin’in Angola’dan yaptığı ham petrol ithalatı sürekli artmaktadır. Çin, Angola’dan, 2009 yılında 14,6 milyar dolar, 2010 yılında 22,7 milyar dolar, 2011 yılında 24,8 milyar dolar ve 2012 yılında ise 33,4 milyar dolar ham petrol ithal etmiştir. Petrolü, işlenmemiş elmas, bütan, işlenmemiş granit, yuvarlak tropikal ağaçlar ve kuvarsit izlemektedir.

Angola, 2009 yılında Çin’le 10 milyar Dolar değerinde 3 yeni kredi anlaşması imzalamıştır. Çin’in iç savaşın bittiği 2002 yılından itibaren Angola’ya sağladığı kredilerin tutarı 14,5 milyar dolara ulaşmıştır. Söz konusu kredilerin büyük çoğunluğu petrol karşılığında geri ödenecektir. 2012 yılında, Angola, Suudi Arabistan’ın ardından Çin’in en fazla ham petrol tedarik ettiği ülke olmuştur.

Portekiz

Angola’nın eski sömürgecisi olan Portekiz’le olan güçlü bağları devam etmektedir. Angola, Portekiz’in ihracatında 7. sıradadır. Portekiz ise Angola’nın ithalatında 2. sıradadır. Angola’da 200 bin civarında Portekizlinin yaşadığı tahmin edilmektedir.

Brezilya

Brezilya, Angola’nın önemli bir ticaret ortağı konumundadır. 2000 yılında Brezilya’nın Angola’ya olan ihracatı 200 milyon Dolarken, bu rakam 2012 yılında 1.144 Milyon Dolara yükselmiştir. Brezilya, Angola’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Diğer taraftan, Angola, Brezilya’ın Afrika kıtasında en fazla yatırım yaptığı ülke konumundadır.

Brezilya, kendi resmi dili olan Portekizcenin avantajlarından yararlanarak, Portekiz eski sömürgesi olan Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme ve bu ülkeler üzerinde nüfuz sahibi olmaya çalışmaktadır. Brezilya’nın Angola ve diğer Afrika ülkelerine yönelik faaliyetleri, ekonomik açıdan ihtiyaç duyduğu hammadde ihtiyacını ve pazar gereksinimini karşılamayı amaçlamaktadır

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Angola’daki en son nüfus sayımı 1970 yılında gerçekleştirilmiştir. Nüfus verileri, 1970 yılında yapılan nüfus sayımına dayanılarak yapılan tahminlere dayanmaktadır. Nüfus, Ovinbudu, Kinbumdo ve Kikongo olmak üzere üç ana etnik topluluktan oluşmaktadır. 2014 yılında yeni nüfus sayımının yapılması planlanmıştır.

2013 EIU tahminlerine göre Angola’nın nüfusu 21,5 milyondur. Nüfusun % 60’nın yoksulluk fakirlik sınırının altında yaşadığı tahmin edilmektedir.

(Visited 124 times, 1 visits today)