Yurtdışı Giriş Çıkış Kaydı Sorgulama

Yurtdışı Giriş Çıkış Kaydı Sorgulama. Yurtdışına ne zaman çıktınız? Yurtdışından ne zaman döndünüz? Sizden istenilen yurtdışı çıkış-giriş belgesini e-devlet üzerinden alabilirsiniz.Yurtdışı çıkış ve giriş kayıtlarınızı e-devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr DEVAMINI OKU

Konsolosluklarda Evlenebilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında yabancı veya Türk ile evlendiğim zaman, Türkiye’deki kayıtlarıma nasıl ve nezaman tescil ettirmem gerekiyor?

​Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi, Türkçe’ye çevrilip usulune göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olmak şartıyla, yurt içinde her hangi bir nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler ve bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçe’ye çevrilmiş belgeler evlenme belgesine eklenmek suretiyle tamamlanır. Yabancı resmi belgelerin onaylanması Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtilen esaslara tabidir. ​ Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir. Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince evlenme dosyasında; Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki örnek olarak düzenlenir.), resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur. Ayrıca, yabancı ülke vatandaşı ile Türkiye’ de yapacağı evlenme için yabancı ülke vatandaşının uyruğu bulunduğu ülke makamlarından alacağı evlenme ehliyet belgesinde, kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra “bekâr, boşanmış, dul” gibi medeni durumunu gösterir “Evlenme Ehliyet Belgesi” ibraz etmesi gerekmektedir. Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansınca hazırlanan 12 nolu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin eki olan apostille tasdik şerhi; La Haye’e üye devletlerin yerel makamları tarafından bizzat belgenin aslına veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konur. Apostille tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır. Apostille tasdikli belge, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilip işleme alınır.

Yurtdışında e-Pasaport Nereden Teslim Alınır?

Yurtdışında e-Pasaport Nereden Teslim Alınır? e-Pasaportum yurtdışında nereye teslim edilir? e-Pasaport yurt işçinde nereye teslim edilir? Yurtdışı Türk konsoloslukları e-Pasaport teslim şartları.

e-Pasaportumu nereden alabilirim ?
YURTİÇİ BAŞVURU BİLGİSİ : Vatandaşlarımızın müracaat aşamasında bildikleri cep telefonu numaralarına pasaport gönderisinin PTT Genel Müdürlüğü tarafından teslim alınmasından itibaren barkot numarası ile birlikte aşamaları hakkında SMS ile bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Başvuru sahiplerinin e-Pasaportları, PTT Kargo aracılığıyla doğrudan (müracaatta belirtilen) adreslerine gönderilmektedir. e-Pasaport başvuru sahibine veya başvuru sırasında teslim alabilmesi için ismi belirtilen kişiye teslim edilmektedir. Belirtilen adreste ilgili kişiye 2 defa ulaşılamaması durumunda e-Pasaport gönderileri 7 gün süre ile teslim alınmak üzere Posta Merkezinde bekletilmektedir. 7 gün içerisinde Posta Merkezinden teslim alınmayan pasaport gönderileri, ilgilisi tarafından teslim alınana kadar muhafaza edilmek üzere müracaat ettikleri Pasaport Birimine gönderilmektedir YURTDIŞI BAŞVURU BİLGİSİ : Başvuru sahipleri ise e-Pasaportlarını yalnızca başvuruda bulundukları Büyükelçilik veya Başkonsolosluktan teslim alabileceklerdir.

Yurtiçinde yaşayanların
DEVAMINI OKU