Eritre Türk Büyükelçiliği Var mı? Eritre Asmara Türk Büyükelçiliği Randevu

Eritre Türk Büyükelçiliği Var mı? Eritre Asmara Türk Büyükelçiliği Randevu.  Eritre Asmara Türk Büyükelçiliği Adres,  Eritre Asmara Türk Büyükelçiliği Telefon,  Eritre Asmara Türk Büyükelçiliği İletişim Bilgileri

Eritre Asmara Türk Büyükelçiliğinden Randevu Almak İçin Tıklayınız

  • Doğum işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Nüfus işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Evlilik işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Pasaport işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Askerlik işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Noter işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Vatandaşlık işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Ölüm Tescili ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Adli sicil belgesi, tebligat işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • e-Devlet Şifresi işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Eritre Türk Büyükelçiliği İletişim Bilgileri:


ERİTRE

ASMARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres: Turkish Embassy Bihat Street No: 14 Asmara-Eritrea
Telefon: 00 291 1 110850
Faks: 00 291 1 116814
embassy.asmara@mfa.gov.tr

Eritre’nin kişi başına düşen milli geliri 700 Dolar civarındadır. Ülkede halen büyük ölçüde gıda ithalatı yapılmaktadır. Eritre’de ekonomi halkın kendi gıda ihtiyacını karşılamak için yaptığı tarıma dayanmaktadır. Büyük bölümü kırsal alanda yaşayan halkın %80’i tarım ve hayvancılık alanında çalışmaktadır. Eritre’de büyük sanayi tesisleri bulunmamakta olup, küçük ölçekli işletmelerde tekstil, hazır giyim, ambalajlı gıda maddeleri, alkolsüz içecek maddeleri ve küçük ev aletleri üretilmektedir.

Eritre’nin ortalama bütçe açığının 2004-2014 yılları arasında GDP’nin %16’sına ulaştığı tahmin edilmektedir. Ülkenin içerisinde bulunduğu kronik bütçe açığı problemi sebebiyle enflasyon 2008’den bu yana sürekli çift haneli rakamlarda seyretmiş, 2014 yılında ise %13 olarak gerçekleşmiştir. Ülkede önemli bir döviz darboğazı mevcut olup, döviz kurları devlet tarafından belirlenmektedir.

Ülkede altın, gümüş, bakır, sülfür, nikel, bazalt gibi madenler bulunmakta, başta altın olmak üzere bu madenlerin çoğu ham olarak ihraç edilmektedir. Eritre ekonomisinin en liberal ve lokomotif sektörü, madencilik sektörüdür. Eritre’nin madencilik alanındaki yıllık kazancı, gayrisafi milli hasılasının %12’sine tekabül etmektedir. Ülkede altın, gümüş, bakır, sülfür, nikel, bazalt gibi madenler bulunmakla birlikte bunların çok azı işletilebilmekte, başta altın olmak üzere bu madenlerin çoğu ham olarak ihraç edilmektedir. Ülkedeki temel yatırımcıları ve bununla bağlantılı olarak ana döviz kaynağı Çin, Kanada ve Avustralya menşeili yaklaşık 20 kadar maden şirketidir.

2015 yılında Eritre’de ihracat 413 milyon Dolar, ithalat ise 1,052 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Eritre’nin ihracat alanındaki başlıca ortakları İtalya, ÇHC ve Fransa’dır. Ülkenin ithalat alanındaki başlıca ortakları ise Suudi Arabistan, İtalya, ÇHC ve Rusya’dır.

(Visited 121 times, 1 visits today)