Hannover Başkonsolosluğu İletişim, Hannover Başkonsolosluğu Randevu

Hannover Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri, Hannover Başkonsolosluğu Nasıl Gidilir? Hannover Başkonsolosluğu askerlik işlemleri, Hannover Başkonsolosluğu evlilik işlemleri, Hannover Başkonsolosluğu doğum işlemleri, Hannover Başkonsolosluğu Pasaport Randevu. Hannover Başkonsolosluğu Ehliyet Randevu, Hannover Başkonsolosluğu Kimlik Kartı Randevu, Hannover Başkonsolosluğu termin, Hannover Başkonsolosluğu Telefon, Hannover Başkonsolosluğu posta adresi, Hannover Başkonsolosluğu Randevu, Hannover Başkonsolosluğu işlemleri, Hannover Başkonsolosluğu adresi, Hannover Başkonsolosluğu e-mail adresi, Hannover Başkonsolosluğu iletişim. Hannover Başkonsolosluğu çalışma saatleri, Hannover Başkonsolosluğu çağrı merkezi, Hannover Başkonsolosluğu Randevu sorgulama.

Başkonsoloslukta Yapılan İşlemler;

 • Hannover Başkonsolosluğu Doğum işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu nüfus işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu evlilik işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu pasaport işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu askerlik işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu noter işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu vatandaşlık işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu ölüm işlemleri,
 • Hannover Başkonsolosluğu adli işlemler,
 • Hannover Başkonsolosluğu e-devlet şifre işlemleri

Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat

+ 90 312 292 29 29

Almanya’dan
+49 30 30 807090

Hannover Başkonsolosluğu İletişim

Posta adresi:
An der Christuskirche 3, 30167 Hannover ALMANYAE-posta:
konsulat.hannover@mfa.gov.trTelefon:
Başkonsolosluğumuzda işlem başvuru saatleri Pazartesi – Cuma günleri (internet sayfamızda belirtilen tatil günleri hariç) 08:30-14:30 arasındadır.

Hukuk Danışmanlığı sadece Çarşamba günleri 09:00 – 12:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Başkonsolosluğumuz santraline +49 511 76 86 50 numaralı hattan Pazartesi – Cuma günleri 14.30 – 17.00 saatleri arasında ulaşmanız mümkündür.

Konsolosluk işlemleri hakkında bilgi almak için Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi’ni +49 30 30 80 70 90 veya +90 312 292 29 29 telefon numaralarından 24 saat ücretsiz arayabilirsiniz.

Diğer yandan, Başkonsolosluğumuzun ilgili servislerine mesai günleri 14:30-17:00 saatleri arasında telefonla doğrudan aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

Nüfus: +49 511 7686554/58/50
Askerlik: +49 511 7686531
ePasaport: +49 511 7686556/13
ePasaport Teslim: +49 511 7686513/56
Vatandaşlık: +49 511 7686519
Evlenme: +49 511 7686510
Tereke: +49 511 7686522
Noter: +49 511 7686522/34
Tebligat: +49 511 7686516/68

Vize: +49 511 7686533 Pazartesi – Çarşamba – Cuma günleri

Acil Nöbet Telefonu: +49 177 937 27 27 (Nöbetçi Telefonu mesai saatleri dışında ve sadece çok acil durumlar için hizmete vermektedir.)

 

Nöbetçi / Acil Durum Telefonu:
+491779372727

Faks:
+49 511 1 77 00 – Servis Faks:+49 511 768 65 91

Görev Bölgesi :
Aşağı Saksonya Eyaleti, Bremen Eyaleti, Saksonya-Anhalt Eyaleti

Başkonsolosluğumuza kayıtlı olan Yeminli Tercümanlar listesi ekte takdim edilmektedir.

Noterlik Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, Başkonsolosluğumuzda kayıtlı tüm tercümanların anılan Kanunun 75.maddesi gereğince Başkonsolosluğumuza şahsen gelerek yemin etmesi gerekmektedir.

Tercüman listesine yeniden kaydolmak istenmesi halinde ;

* Başkonsolosluğumuz görev bölgesindeki Mahkemelerden edinilen yeminli tercüman olarak tanındığınızı gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

* Nüfus cüzdanınızın aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

* Alman vatandaşlığına geçilmiş olması halinde Alman kimlik belgesinin aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • ve kullandığınız kaşeniz ile
  çalışma günleri içerisinde (8:30-12:00) Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de kullanılacak belgeler için

BİLGİ NOTU:

-Tercüme edilmiş belgenin her sayfasında tercümanın kendisine ait imza ve mührü bulunmalıdır.

(çeviri üzerinde başkaca herhangi bir tercüme bürosuna ait kaşe, mühür vs. bulunmamalıdır.)

-Tercümenin ’’Almanca aslına (veya fotokopisine) anlam bakımından uygunluğu onaylanır.’’

şeklinde tercümenin sonunda açıklama olmalıdır.

-Orijinal metinle yapılan çeviri, çeviri üste gelecek şekilde birleştirilir ve onaylanır.

-Tercüme en az iki nüsha düzenlenmelidir. Nüshalardan birine orijinal metin, diğerine ise

metnin fotokopisi eklenmelidir.

-Özellikle mahkeme (kesinleşmiş), noter evrakı orijinal ve ’’Apostille’’ şerhini taşımalıdır.

(Niteliği itibarıyla tapu müdürlüklerinde yapılması gerekli işlemlerle ilgili olarak yabancı ülke noterleri tarafından

düzenlenen belgelerin tercüme tasdik işlemi yapılmamaktadır.)

-Tercümelerde Türkçe yazı karakterleri kullanılmalıdır. (Ç, Ğ, Ş, gibi)

-Adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikler ivedi olarak bildirilmelidir.

İlgili Dosyalar

Güncel Tercüman Listesi – Son Düzenleme 23.03.2018.pdf

Vesayet altındaki şahısların Türkiye’deki işlemleri nasıl yapılmalıdır?

– Aşırı yaşlılık, engellilik hali, akıl sağlığından yoksunluk, kısıtlı, sağlık sorunları vs. nedenlerle işlemlerini kendisi takip edemeyen şahısların işlemlerini takip edebilmek için yakınlarının veya tanıdıklarının (işlemleri takip edeceklerin) Türkiye’de Mahkeme’den vasilik (vesayet, Vormundschaft)

kararı çıkartması ve yapılacak her işlem için
(alım, satım, banka, vekâlet verme vs.) Mahkeme’den izin almaları gerekecektir. Orijinal, kesinleşme şerhli, (yurtdışında kullanılacak ise ’’Apostilli’’) Mahkeme Kararı ve İzni olmadıkça bu kişilerin işlemlerinin takibi yapılamamaktadır.

– Yabancı Mahkemelerden verilmiş, kesinleşmiş ’’Apostille Tasdikli’’, Türkçe ’ye tercüme edilmiş ve onaylanmış vesayet kararlarının Türkiye’de Mahkemede tanınması ve tenfizi gerekir. Duruma göre Mahkeme,

Hastane ve Doktor Raporlarının tasdikli tercümelerini de talep edebilir. Yabancı mahkeme kararlarında genellikle vasinin yapabileceği işler ve izinler detaylandırılmamış bulunmaktadır: Bu nedenle yapılacak işlerle ilgili Türkiye’deki Mahkeme’den detaylı ilave izin istenmesi yerinde olacaktır.

Not: Engelleri nedeniyle Başkonsolosluğa gelemeyenler dışındaki şahısların, Türkiye’de yapılacak işlerle ilgili olarak mümkün oldukça Başkonsolosluklarda vekâlet düzenletmeleri işlemlerin sıhhati açısından tavsiye edilir.

Yerel noterde yapılmak istenen vekâletnamelerde dikkat edilmesi gereken hususlar neler olabilir?

– Tapuda işlem görecek vekâletnameler mutlaka noterin lisanında (Almanca)düzenlenmiş olmalıdır. (Vollmacht in beurkundeter Form)

– Vekâletnamede yapılacak işin niteliğine göre, verilecek yetkiler detaylı ve açık bir şekilde yazılmış olmalıdır.

– Vekâleti verenin yeni çekilmiş fotoğrafı vekâlete yapıştırılıp noterce mühürlenmelidir.

– Vekâleti verenin kimlik kartı, nüfus cüzdanı vekâlete eklenmeli ve noterce tasdik edilmelidir.

– Vekilin (vekâleti alan) kimlik bilgileri (ad-soyadı, doğum tarihi), T.C. kimlik numarası vekâlete mutlaka yazdırılmalıdır.

– Noterin lisanını bilmeyenler yanlarında yeminli tercüman bulundurmalı ve noter tercümanın kimlik bilgilerini vekâlete yazıp, vekâlet metnine imzasını almalıdır.

– Okuryazar olmayanların, imza atamayanların işlemleri, tanıklığa engeli olmayan (vekâleti verenin kan ve sıhri hısımı olmayan)
iki okur-yazar tanık huzurunda yapılmalıdır. Tanıkların kimlik bilgileri ve adresleri vekâletnameye yazılmalıdır.

– Yaşlılar için (genellikle 65 yaş ve üzeri) düzenlenecek vekâletnamelere, ilgilinin (vekâlet veren) tam fiil ehliyeti (Vollgeschäftsfähig) olduğunu bildiren yeni tarihli doktor raporunun vekâletnameye eklenmesinde fayda bulunmaktadır.

– Yerel noterde vekâletname düzenlendikten sonra, mutlaka Mahkemeden ’’Apostille’ ’Tasdik Şerhi alınmalıdır.

– Apostille Tasdik Şerhi taşıyan belgeler, Türkiye’ de noterde tercüme edildikten sonra kullanılabilir. Tercüme Almanya’da Başkonsoloslukta yemin etmiş tercüman tarafından yapılmış ise tercümanın imza ve mührü Başkonsoloslukta tasdik edilmelidir.

– Tapu işlemleri için verilecek vekâletnameler, araç alım-satım vekâletnameleri, boşanma, tanıma-tenfiz, veli/vasi dava vekâletnamelerine mutlaka vekâlet verenin güncel fotoğrafı yapıştırılmalı ve noter tarafından mühürlenmelidir.

Not: Engelleri nedeniyle Başkonsolosluğa gelemeyenler dışındaki şahısların, Türkiye’de yapılacak işlerle ilgili olarak mümkün oldukça Başkonsolosluklarda vekâlet düzenletmeleri işlemlerin sıhhati açısından tavsiye edilir.

(Visited 178 times, 2 visits today)