Konsolosluk Yeminli Tercüman Ara

Konsolosluk Yeminli Tercüman Ara. www.konsolosluk.gov.tr adresinde hangi ülkede hangi dilden tercüman arayabilirsiniz

KONSOLOSLUK YEMİNLİ TERCÜMAN ARAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeminli Tercüme Büroları

Her ülkenin Türk Konsolosluklarında yemin eden Tercüme bürolarının listesi web sayfasında mevcuttur.

Bu listede yer almayan Yeminli Tercümanların yaptıkları tercümeler Konsolosluk Şubelerince tasdik edilmeyecektir.

Listeye dahil olmak isteyen tercüme büroları aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

Bir konsolosluk işlemi sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili olarak görevlendirilecek tercümanları Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96. maddesindeki esaslar doğrultusunda belirleme yetkisi, noterlere ve dolayısıyla yurtdışında Temsilciliklerimize aittir.

Noterlik Kanununun 75’inci maddesinin son fıkrası ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96’ncı maddesi uyarınca, “Yeminli Tercüman” olarak tanınacak tercümanlara noter veya konsolos tarafından kendisine yemin ettirilmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle, Noterler ve konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri, yemin verdiklerine dair tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemlerini yaptırabilirler. Bu cihetle her konsolos değişiminde, yemin beyanının yenilenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Büyükelçiliğimizce “Yeminli Tercüman” olarak Noterlik işlemlerinde tanınmak isteyen tercümanların aşağıda belirtilen belgelerle Büyükelçiliğimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

– Konsolosluk Şubemizden temin edilebilecek yemin tutanağının her bir tercümanca ayrı ayrı doldurulması ve Konsoloslukta okunduktan sonra imzalanmak üzere getirilmesi gerekmektedir.

– Tercümanlık yetki belgeleri;

– Tercümanlık Firmalarının Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile yapılan sözleşmeleri;

– Tercümanlık Firmasının firma belgeleri;

– Yeminli tercümanlara ait imza sirküleri.

Bilgilerinizi saygıyla rica ederiz.

(Visited 538 times, 1 visits today)