Konsolosluklardan Uluslararası Doğum Kayıt Belgesi Formül A Almak

Konsolosluklardan Uluslararası Doğum Kayıt Belgesi Formül A Almak. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Temsilciliklerinden Başkonsolosluklara Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Başvurusu yapmak için https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresine giderek internetten veya + 90 312 292 29 29 Konsolosluk Çağrı Merkezinden 7 gün 24 saat Randevu alabilirsiniz

Yurtdışında Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) Nasıl Alınır?

Nüfus kayıt örneği başvurusu ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Nüfus kaydının sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneği için başvuru yapmaya yetkilidirler.

Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) de nüfus kayıtlarındaki kişisel bilgiler esas alınarak düzenlenen bir belge olduğu için, bu belge için yapılacak başvurularda da nüfus kayıt örneği başvurusundaki esaslar geçerlidir.

Yurtdışında Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Nüfus Cüzdanı
  • Düzenlenecek belge sahibinin Türk kimliği aslı ( nüfus cüzdanı veya Türk pasaportu)
  • Bu işlem için şahsen gelinmesi gerekmektedir.
  • 18 yaşından küçük aile bireyleri için doğum belgesi (formul A) talep edilmesi halinde anne veya babanın nüfus cüzdanları ile şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
  • Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

Yurtdışında Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) Alma Ücreti

POSTA ÜCRETLERİ

Toplam Masraf : 31.00

AVRUPADA

POSTA ÜCRETLERİ

Toplam Masraf : € 31.00

(Visited 52 times, 1 visits today)