Pasaport Harç ve Ücretleri 2021 Yılında Ne Kadar?

Pasaport Harç ve Ücretleri 2021 Yılında Ne Kadar?

Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

2021 yılı için %9,11 zam oranı ile bu bedeller belirlendi.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Pasaport Harç ve Defter Bedeli
Süre Harç *** Defter Toplam
6 Ay 227,20 178,94 396,14
1 Yıl 332,10 178,94 511,04
2 Yıl 542,20 178,94 721,14
3 Yıl 770,20 178,94 949,14
3+ Yıl 1.085,40 178,94 1.264,34

*** Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

2021 yılı Değerli Kağıt Bedelleri;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 18,00
b) Beyanname 18,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 36,01
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 174,58
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 120,02
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 27,28
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 27,28
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 54,56
7 – Aile cüzdanları 152,75
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 218,22
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 218,22
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 196,40
13 – İş makinesi tescil belgesi 163,67
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,91
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 15,28
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 120,02
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 120,02
(Visited 1.298 times, 1 visits today)