Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları Askerliğini nasıl Yapar?

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları Askerliğini nasıl Yapar? Yurtdışında Yaşayan Her Türk Vatandaşı Dövizle Askerlik Yapabilir mi? İşte Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları nın Askerlik Hizmetleri Hakkında Sık Sorulan sorular ve Cevapları.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılma

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilenlerden aşağıda belirtilen durumda olanlar dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statüde yürütülür.

 1. Yararlanma şartlarını kaybettikleri halde dövizle askerlik hizmetinden faydalandıkları sonradan tespit edilenler,
 2. Dövizle askerlik hizmeti başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,
 3.  Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,
 4. Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edilenler,
 6. Meslek veya sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edilenler,
 7.  Kendi isteğiyle dövizle askerlik hizmetinden vazgeçenler ,
 8. Askerliğe elverişli olmadıkları tespit edilenler.

Askerlik hizmetini ertelemek mümkün müdür?

Evet, 20 yaşından 38 yaşına kadar mümkündür. Yurtdışında işçi, işveren veya gemi adamı statüsünde bulunan vatandaşlarımızın son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi, askerlik çağına girdikleri 20 yaşından 38 yaşına kadar, eğitim ve iş yaşamlarını aksatmamak için ertelenebilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

www.asal.msb.gov.tr internet sitesinde Sıkça Sorulan Sorular > Er İşlemleri Hakkında adlı bölümü ziyaret edebilir veya +90 312 402 34 16 – 17 – 47 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Dövizle askerlik bedeli ne kadardır?

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, 38 yaşlarını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 1.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru tarihinde defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

27 Ocak 2016 tarihinde önce dovizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan, 1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-1’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar, 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını ödemiş olmak kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

27 Ocak 2016 tarihinden önce 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan 1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-1’inci maddesindeki şartları taşıyanlar 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Dövizle askerlik hakkı kazanmam için hangi şartlar gerekiyor?

Dövizle askerlik yapabilmek için vatandaşlarımızın, Türkiye’de geçen süreler hariç, yurtdışında 3 yıllık (1095 gün) çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın;

 • İşçi veya işveren olarak fiilen bir işyerinde çalıştıkları,
 • İşsiz kaldıkları durumlarda işsizlik yardımı aldıkları,
 • “Part-time” olarak da adlandırılan kısa süreli işlerde çalıştıkları
 • Banka veya gayrimenkul gelirleri ile geçimlerini sağladıkları süreler, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılmaktadır.

Yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşıyım, askerlik görevimi nasıl yapacağım?

Yurtdışındaysanız ve gerekli koşulları sağlıyorsanız, kanunla belirlenmiş bir bedelle askerlik hizmetini 21 günlük temel eğitimi yapmadan yerine getirmiş sayılma imkânınız var.

(Visited 261 times, 1 visits today)