2018 Yılı Pasaport Harçları Ne Kadar?

2018 Yılı Pasaport Harçları Ne Kadar?

Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

2018 yılı için pasaport değerli kağıt ücretleri %14,47 zam oranı ile ne kadar olacağı belirlendi. 2018 yılında yeni çıkan kanun ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince verilecek olan pasaport bedelleri şöyle açıklandı;

(Diplomatik, hususi damgalı, hizmet damgalı, umuma mahsus münferit pasaportlar için)

2017 yılı için Pasaport cüzdan bedeli 94 TL iken

2018 yılı Pasaport cüzdan bedeli    : 108 TL.

(6) sayılı tarifede belirtilen yeni harç bedelleri ise;

2017 Yılı Ücreti 2018 Yılı Ücreti
6 Aya kadar 120.10 TL. 137.50 TL
1 Yıl için  175.50 TL 200.90 TL
2 Yıl için  286.40 TL. 327.80 TL
3 Yıl için 406.70 TL. 465.50 TL
3 Yıldan fazla süreli  573.10 TL. 657.40 TL

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

(Visited 619 times, 1 visits today)