2021 Yılı Vize Harçları ve Çalışma İzin Belgeleri Ücretleri Ne Kadar?

2021 Yılı Vize Harçları ve Çalışma İzin Belgeleri Ücretleri Ne Kadar?

29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanman Hazine ve Maliye Bakanlığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ile 2021 yılında Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmiştir.

2021 yılı %9,11 artacak olan Vize Harçları ve Çalışma İzin Belgeleri ücretleri şöyle olmuştur:

Vize Müracaatı Ve Vize Harçları  Bedeli (TL)
Giriş vizeleri
Tek giriş 758,90
Müteaddit giriş 2.542,20
Transit vizeleri
Tek transit 758,90
Çift transit 1.522,70
(müşterek pasaportlar da her şahıs için bir ve ikinci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır)
Yabancılara Türkiye’den Çıkışlarında İstekleri Üzerine Verilecek Münferit Pasaportları Ait Dönüş Vizeleri 1.268,50
Yabancılara Verilecek İkamet Teskeresi Ve Dışişleri Bakanlığı Tastik Harçları
İkamet Teskeresi Bir Aya Kadar Her Gün İçin 28,20
İkamet Teskeresi Bir Aydan Sonraki Her Ay İçin 180,70
Bir Aylardan Sonraki Aylara Ait Harcın Hesabında Ay Kesintileri Tam Ay Olarak Dikkate Alınır
Yabancılara Verilecek Çalışma İzni Ve Çalışma İzni Muafiyet Belgeleri
Süreli Çalışma İzin Belgesi Ve Çalışma İzni Muafiyet Belgesi
Bir Yıla Kadar (1 Yıl Dahil)( Süre Uzatımları da Her Yıl İçin Aynı Miktarda Harca Tabiidir ) 1.017,80
Süresiz Çalışma İzni Belgesi 10.181,70
Bağımsız Çalışma İzni Belgesi 10.181,70
(Visited 433 times, 1 visits today)