Konsolosluklara Aile Cüzdanı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konsolosluklara Aile Cüzdanı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uluslararası aile cüzdan işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 4721 sayılı Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Nikahı Dış Temsilciliklerimizde kıyılan çiftlerin aile cüzdanları nikah işleminin gerçekleşmesinin ardından yeni evli çifte teslim edilir.

Uluslararası aile cüzdanının bedeli 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa göre Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Uluslararası aile cüzdanının kaybı halinde tahsil edilen idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Uluslararası aile cüzdanı üzerinde hiçbir şekilde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz. Üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kötü kullanımdan dolayı yıpranması nedeniyle taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulan uluslar arası aile cüzdanı ile herhangi bir işlem yapılmaz, ilgilisine cüzdanı yenilemesi gerektiği bildirilir.

Türkiye’de düzenlenen uluslararası aile cüzdanın eskimesi veya kaybı nedenleriyle Dış Temsilciliklerimize başvurulduğunda;

Uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi için gereken uluslararası evlenme kayıt örneğine ilişkin bilgilerin bir kısmının (evlenme yeri, evlenmeyi yapan makam ve evlilik kayıt numarası) kimlik paylaşım sistemi üzerinden temin edilmesi mümkün olmadığından, taraflardan birinin aşağıdaki belgeler ile müracaatının ardından Nüfus Müdürlükleri ile gerekli yazışma yapıldıktan sonra yeni uluslararası aile cüzdanı düzenlenmektedir.

Herhangi bir nedenle (boşanma, ölüm gibi) sona ermiş evlilikler için aile cüzdanı düzenlenmesi mümkün değildir.

Eğer yabancı makam önünde yapılmış ve henüz Türk nüfus kütüklerine tescil edilmemiş bir evlilik için aile cüzdanı başvurusunda bulunuluyorsa, öncelikli olarak evlilik tescil başvurusunun yapılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Kadın ve erkeğin nüfus cüzdanlarının fotokopileri.

Kadın ve erkeğin son 6 ay içinde çekilmiş ikişer (2) adet renkli vesikalık fotoğrafları (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir)

(Visited 198 times, 1 visits today)