ABD Boston Başkonsolosluğu’nda Yapılan Noter İşlemleri

ABD Boston Başkonsolosluğu’nda Yapılan Noter İşlemleri

Vatandaşlarımızın Boston Başkonsolosluğuna gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr veya http://boston.bk.mfa.gov.tr internet sitesinin sağ üst bölümündeki e-randevu sekmesinden her başvuru için ayrı ayrı randevu almaları gerekmektedir. Cenaze işlemi hariç randevusuz başvurular kabul edilmemektedir. Telefonla veya e-postayla randevu alınması mümkün değildir.

Boston Başkonsolosluğu Vekaletname Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Beyan Tasdiki Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi (Bırth Extract) Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Sürücü Belgesi Tercümesi Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Yurtdışı Hizmet Belgesi Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Yurtdışı İkamet Belgesi Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu İmza Sirküleri Beyannamesi Onayı Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Sağlık Raporu Onayı, Boston Başkonsolosluğu İkametgahın Nakli Belgesi Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Adli Sicil Kaydı Başvurusu, Boston Başkonsolosluğu Türkçe Belgelerin Suret Tasdiki (Aslı Gibidir) Başvurusu

Konsolosluk işlemleriyle ilgili sorularınızı e-posta ile consulate.boston@mfa.gov.tr adresimize iletebilirsiniz.

Noter İşlemleri İçin Randevu Al

ABD Boston Başkonsolosluğu’nda Yapılan Noter İşlemleri İlgili Dosyalar

1. VEKALETNAME BAŞVURUSU

2.KONSOLOSLUKTA BEYAN TASDİKİ BAŞVURUSU

3. YABANCI MAKAMLARDAN ALINAN BELGELERİN İMZA VE MÜHÜR ONAYI BAŞVURUSU

4.NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TERCÜMESİ (BIRTH EXTRACT) BAŞVURUSU

5.SÜRÜCÜ BELGESİ TERCÜMESİ BAŞVURUSU

6.YURTDIŞI HİZMET BELGESİ BAŞVURUSU

7. YURTDIŞI İKAMET BELGESİ BAŞVURUSU

8. MUVAFAKATNAME TAAHHÜTNAME FERAGATNAME

9. TÜRKÇE BELGELERİN SURET TASDİKİ (ASLI GİBİDİR) BAŞVURUSU

10. İMZA SİRKÜLERİ BEYANNAMESİ ONAYI BAŞVURUSU

11. SAĞLIK RAPORU ONAYI

12. İKAMETGAHIN NAKLİ BELGESİ BAŞVURUSU

13. ADLİ SİCİL KAYDI BAŞVURUSU

Randevu Durumu Sorgulamak İçin Tıklayınız

(Visited 97 times, 1 visits today)