Almanya Berlin Türk Başkonsoluğun’da Yapılan İşlemler 2018

Almanya Berlin Türk Başkonsluğun’da Yapılan İşlemler 2018. Berlin Başkonsolosluğu’nda hangi işlemler yapılmakta.

ASKERLİK ERTELEMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

SADECE TÜRK VATANDAŞLIĞI OLANLAR İÇİN:

1. Nüfus cüzdanı
2. Pasaport, oturma ve çalışma izni (Aufenthalts-/Niederlassungserlaubnis). Eğer şarta bağlı oturum iznine dair ek bir belge var ise, o da getirilmelidir (Örnek: Fiktionsbescheinigung)
3. 3 adet fotoğraf (sadece ilk askerlik ertelemesi için gereklidir)

BİRDEN FAZLA TABİYETLİ (ÇİFTE VATANDAŞ) KİŞİLER İÇİN:

1. Nüfus cüzdanı ve Alman kimliği (Personalausweis)
2. Almanya adresinizi gösteren güncel tarihli ikamet belgesi (Meldebescheinigung)
3. 3 adet fotoğraf
4. Alman vatandaşlığına alınma belgesi (Einbürgerungsurkunde).
Alman vatandaşlığını doğumla kazandıysanız doğum belgesi (Geburtsurkunde) ve anne-babanızdan hangisi siz doğmadan önce Alman vatandaşlığına alınmış ise, onun Alman vatandaşlığına alınma belgesi (Einbürgerungsurkunde)
5. Doğum yeriniz Almanya değil ise, ikamet bölgenizden sorumlu mahalli idareden (Bürgeramt) alacağınız Almanya’ya ilk geldiğiniz tarihi gösteren belge (Bescheinigung aus dem Melderegister seit der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland)

ALMANYA’DA YAPILAN ASKERLİK HİZMETİNİN TÜRKİYE’DE TANITILMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Nüfus cüzdanı ve Alman kimliği (Personalausweis)
2. 3 adet fotoğraf
3. Askere çağrılma belgesi (Einberufungs- /Musterungsbescheid)
4.Terhis belgesi (Wehr- / Zivildienstzeitbescheinigung)
5. Alman vatandaşlığına alınma belgesi (Einbürgerungsurkunde).
Alman vatandaşlığını doğumla kazandıysanız, doğum belgesi (Geburtsurkunde) ve anne-babanızdan hangisi siz doğmadan önce Alman vatandaşlığına alınmış ise, O’nun Alman vatandaşlığına alınma belgesi (Einbürgerungsurkunde)
6. Doğum yeriniz Almanya değil ise, ikamet bölgenizden sorumlu mahalli idareden (Bürgeramt) alacağınız Almanya’ya ilk geldiğiniz tarihi gösteren belge (Bescheinigung aus dem Melderegister seit der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland)

DÖVİZLE ASKERLİK MÜRACAATI İÇİN GEREKEN BELGELER

1. 3 adet fotoğraf
2. Emeklilik Kurumundan hizmet dökümü (Rentenversicherungsverlauf, Knobelsdorffstr. 92, 14059 Berlin adresindeki Rentenversicherungsanstalt’tan alınabilir, U-Bahnhof Kaiserdamm yakınında)
A. Çalışıyorsanız

işyerinizden alacağınız çalıştığınıza dair belge veya son ayın maaş bordrosu (Arbeitsbescheinigung/Lohn- Gehaltsabrechnung).
B. Çalışmıyorsanız

Bewilligungsbescheid.
C. İşyeri sahibiyseniz

Gewerbeanmeldung ve ne zamandan beri işyeri sahibi olduğunuza dair Gewerbeamt’tan tasdikli belge (Betriebekarteiauszug veya Auszug aus dem Gewerberegister).

Sadece Türk vatandaşlığı olanlar için:

Pasaport, oturma ve çalışma izni (Aufenthalts-/Niederlassungserlaubnis). Eğer şarta bağlı oturum iznine dair ek bir belge var ise, o da getirilmelidir (Örnek: Fiktionsbescheinigung)

Birden fazla tabiiyetli (çifte vatandaş) kişiler için :
T.C. nüfus cüzdanı, Alman kimliği (Personalausweis) ve Alman vatandaşlığına alınma belgesi (Einbürgerungsurkunde). Alman vatandaşlığını doğumla kazandıysanız, doğum belgesi (Geburtsurkunde) ve anne-babanızdan hangisi siz doğmadan önce Alman vatandaşlığına alınmış ise, onun Alman vatandaşlığına alınma belgesi (Einbürgerungsurkunde)

Evraklarını tamamlayıp Başkonsolosluğumuza başvuran, asgari 1095 gün çalışma süresini dolduran
ve dövizli askerlikten yararlanma hakkı olduğu tespit edilen yükümlülere, bankaya ödeme yapmak üzere dekont düzenlenir. Ödeme yetkili bankaya yapıldıktan sonra tekrar aynı evraklarla Başkonsolosluğumuza gelerek
bankanın vereceği makbuzlar teslim edilip işlemler sonlandırılır.

 

 

DOĞUM –NÜFUS – EVLİLİK

DOĞUM KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Doğum belgesi (Geburtsurkunde)
2.Anne ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları

-Kural olarak, anne ve babadan birinin gelmesi yeterlidir.
-Anne ve babadan biri yabancı ise, Türk vatandaşı olan ebeveynin gelmesi gerekir.
-Çocuk evlendikten sonraki 300 gün içerisinde doğduysa, anne ve babanın birlikte gelmesi gerekir.
-Çocuk evlilik dışı doğduysa ve babalık tanıma yapıldıysa, anne ve babanın birlikte gelmesi gerekir.
Anne yabancı ise ve babalık tanıma senedi de yabancı makamlarca düzenlenmişse, Türkçe çevirisi gerekmektedir.
-Çocuk evlilik dışı doğduysa ve babalık tanıma yapılmadıysa, sadece annenin gelmesi yeterlidir.

18 YAŞINI GEÇMİŞ KİŞİLERİN DOĞUM VE T.C. NÜFUS KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Kimlik belgesi – aslı, fotokopisi ve tercümesi (Ausweiss , Original, Kopie und Übersetzung)
2.Uluslararası doğum belgesi (Internationale Geburtsurkunde)
3.İkamet belgesi ve tercümesi (Erweiterte Meldebescheinigung mit Familienstandsangabe + Übersetzung)
4.Varsa, evlenme belgesi ve tercümesi (Internationale Heiratsurkunde oder Heiratsurkunde mit Übersetzung)
5.Varsa, boşanma kararı ve tercümesi (Scheidungsurteil mit Überzsetzung)
6.Anne ve babanın kimlikleri (Ausweisse der Eltern)
7.Anne ve babanın ayrı ayrı ikamet belgesi (Erweiterte Meldebescheinigung der Eltern, mit Staatsangehörigkeitsangabe Einzeln und mit Übersetzung )
8.Anne ve babanın dilekçesi (Aussage der Eltern – vor Ort)
9.Kardeşlerin dilekçesi (Aussage der Geschwister – vor Ort)
10.Anne ve babanın evlenme belgesi ve tercümesi (Heiratsurkunde der Eltern mit Übersetzung)
11.Anne ve babanın boşanma kararı ve tercümesi (Scheidungsurteil der Eltern mit Übersetzung)
12.4 fotoğraf (4 Fotos)
13.Türkiye’de kendisini tanıyan 2 kişinin adı, soyadı ve adresi (Zwei Personen in der Turkei, die Sie kennen, Name und Adresse)
Anne-Baba ve kaydı yapılacak çocuğun birlikte gelmesi gerekmektedir.

NÜFUS CÜZDANI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Eski nüfus cüzdanı (mevcut değil ise T.C. Pasaportu)

 

 • 2 adet fotoğraf

 


18 Yaşından küçüklerin Nüfus Cüzdanını anne veya baba alır.
18 Yaşından büyüklerin şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Evlenme başvurusu

İşlem kadın ve erkeğin kişisel başvurusu ile yapılır.

Gerekli belgeler:

Çiftlerin ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde başvuru için gereken belgeler:

 • Erkek ve Kadının Nüfus Cüzdanları ve Pasaportları.
 • 3’er adet fotoğraf
 • Güncel ikamet belgesi ( ErweiterteBecheinigung aus dem Melderegister
  – Bürgeramt’dan alınır)
 • Tarafların daha önce boşanıp boşanmadıkları ve boşanılmış ise kesinlik kazanmış boşanma kararının kopyası.
 • Türk vatandaşı kadınlar boşanmalarının üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler (iddet müddeti). Kadınların bu süre dolmadan evlenmek istemeleri halinde mahkemeye başvurarak “iddet müddeti “ kaldırma kararı aldırmaları gerekmektedir.
 • Önceki evliliği iptal olan varsa iptal kararı. Önceki eşi ölen varsa ölüm belgesi
 • Erkek ve kadının evlenmelerine tıbben bir mani olmadığını gösteren doktordan alınmışsağlık raporu
 • İlgililerin Başkonsolosluğumuzca hazırlanan, hangi tarihten itibaren nişanlı olup şimdi evlenmek istediklerine dairEvlenme Beyan Kağıdını
  görevli memur önünde beraber imzalamaları gerekmektedir.

 • Konsolosluk yetkililerince ilgililerin KPS üzerinden evlenmeye esas nüfus kaydı indirilerek dosyalarına eklenir. Nüfus kayıtlarına bakılarak evlenmeye mani durumlarının olup olmadığı incelenir ve buna göre nikah günü tespit edilir.

Nikah:

 • Başkonsolosluğumuzca çiftlerin ikisinin de yalnızca Türk vatandaşı olması halinde nikah kıyılabilir. Bu durumdaki çiftler isterlerse Alman makamları önünde de evlenebilirler.
 • Nikah esnasında kadın ve erkek için birer nikah şahidinin kimlikleriyle beraber hazır bulunması gerekmektedir.
 • Uluslararası Aile Cüzdanı Başkonsolosluğumuzdaki nikah akdini müteakip çiftlere verilir.
 • Türk Medeni Kanununa göre erkek kadının soyadını alamaz, Türk vatandaşı kadın evlendiği eşinin soyadını almak zorundadır. Ancak, kadın önceki soyadını da eşinin soyadı önünde korumak istediği takdirde Nüfus Müdürlüğü’ne hitaben önceki soyadını korumak istediğini içeren ilişikform dilekçe’ yi nikah gününikahtan önce
  imzalamak zorundadır.

Türk vatandaşı ile Alman veya diğer yabancı uyrukluların evlilik başvuruları için:

Türk vatandaşından istenen belgeler:

 • Geçerli Pasaport ve Nüfus Cüzdanının asılları
 • Güncel İkamet Belgesi (ErweiterteBescheinigung aus dem Melderegister
  – Bürgeramt’dan alınır.)
 • Boşanmışsa kesinleşmiş boşanma kararı, önceki eşi ölmüşse ölüm belgesi
 • 1 Fotoğraf

Alman veya diğer yabancı vatandaşlardan istenen belgeler:

 • Pasaport (Alman vatandaşlarındanPersonalausweis veya Pasaport)
 • Medeni durumunu gösteren Güncel İkamet Belgesi (ErweiterteBescheinigung aus dem Melderegister
  mitFamilienstandangabe) –Bürgeramt’dan alınır.
 • Doğum Belgesi (Geburtsurkunde = Formule A)
 • Boşanmışsa kesinleşmiş boşanma kararı (rechtskaeftige Scheidungsurteil
  ), önceki eşi ölmüşse ölüm belgesi(Sterbeurkunde)
 • 1 Fotoğraf
 • Alman vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlığı da varsa nüfus cüzdanı
 • Nikah yerel makamlar önünde kıyılır. Türk taraf, yerel makamlar önünde evlendikten sonran en geç bir ay içinde evliliğini Türkiye’deki nüfus müdürlüğüne tescil ettirmek için Başkonsolosluğumuza başvurmak zorundadır.

Evlilik Tescili

Tescil işlemi için posta harcı ve bir aylık gecikme halinde ayrıca gecikme parası alındığından tescil başvurusu şahsen veya bir yakın tarafından Başkosolosluğumuza gelinerek yapılmalıdır. Bu başvuru posta yoluyla yapılamamaktadır.

 

Tescil için gerekli belgeler:

 • Evlilik belgesinin aslı (Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch = Formule B
  )
 • Her iki eşin kimlikleri. (Alman uyruklunun “Personalausweis” veya Pasaportu Diğer yabancıların Pasaportu)
 • Eşlerden biri yabancı uyruklu ise doğum belgesi (Geburtsurkunde)
 • Türk kadın kesinlik kazanmış boşanma tarihinden itibaren 300 gün geçmeden evlenmişse iddet müddeti kaldırma kararı.
 • Eşlerin güncel ikamet belgeleri (Bescheinigung aus dem Melderegister)
 • Türk vatandaşı kadın önceki soyadını korumak istediği takdirde Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını koruma isteğini içeren
  form dilekçe

Harçlar :Uluslararası Aile Cüzdanı harcı, evlilik en geç bir ay içinde bildirilmediği taktirde gecikme harcı ve posta harcı alınmaktadır.

Açıklamalar:

 • Aile Cüzdanı kaybolduğunda veya evlenme belgesi gerektiğinde; evlilik Türkiye’de veya Türkkonsolosluklarında yapıldıysa Aile Cüzdanı yerine geçen Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) verilir. Çiftlerden birinin kimliği ile Başkonsolosluğumuza başvurması yeterlidir.
 • Evlenme yaşı hem kadınlarda hem de erkeklerde 18’dir.
 • 17 yaşında anne ve babanın izniyle evlenmek mümkündür.
 • 17 yaşından önce evlenmek için mahkeme kararı gerekir.
 • Başkonsolosluğumuzda evlenebilmek için kadının da erkeğin de sadece Türk vatandaşı olması zorunluluğu vardır.
 • Medeni kanunumuz aynı cinsten olanların evlenmelerine (hayat birliği kurmalarına) olanak tanımadığından, bu tür talepler için evlenme ehliyet belgesi düzenlenemez, yabancı makamlar önünde böyle bir “hayat birliği” kurulduysa da tescil edilmez.

PASAPORT

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN PASAPORTLARDA UZATMA İŞLEMİ YAPILAMAMAKTADIR. SÜRESİ BİTEN PASAPORTLARIN HERHALÜKARDA YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Pasaport başvurunuz için;

“ Error! Hyperlink reference not valid.
adresinden randevu almanız gerekmektedir

.

GEREKEN EVRAKLAR

1.TC nüfus cüzdanının aslı (Fotoğraflı ve üzerinde TC kimlik numarası bulunan)
2.Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı
Eğer pasaportunuz kayıp ise “Verlustanzeige”
3.1 adet biyometrik fotoğraf (0 yaş altı çocuklar için de geçerlidir)

– Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini göstermeli

– 50mm x 50mm ebatlarında

– Fonu beyaz

– Kıyafet rengi fon rengi ile aynı olmamalı

– Başın üstünde 4-5 mm boş alan olmalı

– Saç modeli veya başörtüsü göz ve kaşların hiçbir bölümünü kapatmamalı

– Yüz üzerinde parlaklık, yansıma ve gölge olmamalı

– Gözlük kullananlar için mümkünse gözlük çıkartılmalı

– Fotoğrafın renk, kontrast ve netlik kalitesi iyi düzeyde olmalı
4.Pasaport müracaatlarının şahsen yapılması gerekmektedir
0 yaş altı bebekler de dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVE OLARAK AŞAĞIDA SIRALANAN BELGELER DE GEREKMEKTEDİR:

1.Okul belgesi (Schulbescheinigung),
2.Ebeveynlerin kimlik belgesinin aslı
3.Ebeveynlerin her ikisinin de müracaatta bulunması gerekmektedir, gelemeyen ebeveynin Türkiye’de veya T.C. Başkonsoloslukları noterlerinde verdiği MUVAFAKATNAME’nin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
4.Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet hakkı sahibinin velayeti gösterir mahkeme kararının aslı ile birlikte müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir.

5. 15 yaşını doldurmuş çocukların nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması gerekmektedir.

PASAPORT ÜCRETİ

PASAPORT DEFTER BEDELİ 24 + 4,00 = 28 EURO’DUR.
YENİLEME ÜCRETLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

6 AY44 EURO (28 EURO DEFTER BEDELİ DAHİL)

1 YIL 52 EURO (28 EURO DEFTER BEDELİ DAHİL )

2 YIL 66 EURO (28 EURO DEFTER BEDELİ DAHİL )

3 YIL 82 EURO (28 EURO DEFTER BEDELİ DAHİL )

4-10 YIL104 EURO (28 EURO DEFTER BEDELİ DAHİL )

Kişinin en son pasaportunun bitiş tarihinden bu yana aradan 10 yıl geçmiş ise, bir kereye mahsus ceza olarak 5 yıllık süre ücreti tahsil edilir.
Eski pasaportun kayıp olması durumunda 5 Euro ücret tahsil edilir.
PASAPORT BEDELİNİN NAKİT ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. EC KART VEYA KREDİ KARTI VEYA HAVALE İLE ÖDEME MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

VATANDAŞLIK

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMAK İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

1.Nüfus cüzdanı
2.Pasaport
3.Alman vatandaşlığına alınma garanti belgesinin aslı (Einbürgerungszusicherung) ve bir adet fotokopisi

-15 YAŞINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLARIN anne veya babalarına bağlı olarak onlarla birlikte vatandaşlıktan çıkmak istemeleri halinde, başvuruya anne-babalarıyla birlikte gelmeleri gerekmektedir.

-ANNE-BABASI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIKTAN ÇIKIŞI: Kesinleşmiş boşanma kararı (aslı ve 2 fotokopisi),

Velayet kararı (aslı ve 2 fotokopisi),

Anne ve babanın muvafakatı

MAVİ KART İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Alman kimlik kartı fotokopisi
2.2 adet fotoğraf

NOTER İŞLEMLERİ

Vekaletnameler onaylama veya düzenleme olarak iki gruba ayrılırlar.

1. Onaylama Vekaletnameler (Tarife: 2/II/3a)

– Boşanma, boşanma tenfiz, emekli olma, emekli aylığı alma, banka işlemleri, vergi, elektrik-su-gaz, oto satış, şirket hisse devri, miras, para, banka, kooperatif hisse devri, vb.

– Dava vekaletnamesi, onaylama şeklinde düzenlenmesine rağmen (konunun sadece davadan ibaret olması halinde) tarifesi 2/II/3b dir.

* “Veraset ilamı çıkartma” vekaletnamesi fotoğraflıdır.
**Avukatlara verilecek dava vekaletnameleri yazılırken, avukatın bağlı olduğu baroya ve T.C. kimlik numarasına ihtiyaç vardır.

2. Düzenleme şeklinde vekaletnameler (Tarife: 2/II/3b)

– Tapu ile ilgili tüm işlemler (alım, satım, inşaat, vb.), doğrudan gelir desteği, vb.

İşlemler esnasında dikkat edilecek hususlar ile gereken evrak aşağıda sunulmaktadır:

– Vekaletname vermek isteyen vatandaşın nüfus cüzdanı mutlaka yanında olmalıdır. (Nüfus cüzdanının arkasında yer alan tüm bilgiler, sistemden KPS üzerinden gelen bilgilerle mutlaka karşılaştırılır. Birbirlerini tutmuyorlarsa, nüfus cüzdanının yenilenmesi gerekmektedir.)

– Tapu işlemlerine yönelik vekaletnameler sadece nüfus cüzdanı ile düzenlenebilmektedir.

– Vekalet verecek kişi daha önce Türk vatandaşlığından çıkmış ve halen Alman vatandaşı ise, mavi kartının (yeni tip) yanında olması yeterli olacaktır. Daha önce mavi kart almamış olan ya da mavi kart alması mümkün olmayan kişiler, yabancı kimliklerinin yeminli bir tercümanda yaptırılmış ve kasa tarafından onaylanmış tercümelerini sunarak işlem yaptırabilirler.

– 2 adet en fazla 6 ay önce çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Birden fazla vekalet verilecekse gereken fotoğraf sayısı da artacaktır.)

– Fotoğraflı vekaletnameler: Tüm satış vekaletnameleri, tapu işlemleri ile ilgili tüm vekaletnameler, inşaat ile ilgili vekaletnameler, boşanma vekaletnameleri, miras banka
vekaletnamesi, Merkez Bankası ile ilgili vekaletnameler, araç satış vekaletnameleri mutlaka fotoğraflı olmalıdır. Diğer yandan, fotoğraf konulması şart olmayan bazı vekaletnameler için de, Türkiye’deki makamlar tarafından fotoğraf istenebilmektedir.

– Gayrimenkul satış vekaletnamelerinde, satılacak yerin tapusu kişinin kendi adına düzenlenmişse, tapunun okunaklı aslı veya bir örneği gerekmektedir. (Arzu edildiği takdirde, Tapu Ataşeliğimizden tapu bilgisi temin edilebilir.) Tapu getirilmemişse, vatandaşın istemesi halinde, vekaletname genel olarak da yazılabilir; ancak bu şekilde hazırlanan satış vekaletnamelerinde, belirli tek bir mülk için satış yetkisi verilmediğinden, kişinin üzerinde bulunan bütün mülklerin satışı için vekaletname verilmiş olur. Örneğin, kişinin üzerine İstanbul’da 5 adet daire varsa, sadece belli biri için değil, tüm daireler için yetki vermiş olunacaktır. Ayrıca, yine genel yazılmış olan satış vekaletnamesinin ilgili tapu müdürlüğü tarafından kabul edilmeme ihtimali bulunmaktadır.

– Oto satış vekaletnameleri için aracın plakası gerekmektedir.

– Kendisine vekalet verilecek kişinin mutlaka T.C. kimlik numarasının getirilmesi gerekmektedir.

– Vekalet verecek kişinin okuma yazması yok ise, T.C. vatandaşı iki şahit bulunması şarttır. (Nüfus cüzdanları veya pasaportları gerekir.)

– Vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyor ise, işlem yaptırmaya, temsilciliğimize kayıtlı yeminli bir tercüman eşliğinde gelmesi gerekir. Hangi tercümanların Başkonsolosluğumuzda kayıtlı olduğu www.konsolosluk.gov.tr

internet sayfasından öğrenilebilir. Belirli bir tercümanı tavsiye etme yetkimiz bulunmamaktadır.

– Vekaletnameler, kişilerin aynı konu hakkında, aynı vekili yetkili kılmayı istemeleri halinde, tüm kişiler için tek bir evrak üzerinde düzenlenebilir. İşlem harcı, imza atacak kişi sayısını göre alınır. Örneğin; 3 kişi sadece vergi işlemleri ile ilgili bir vekaletname düzenletmek istediklerinde, harç çarpanı 3, kağıt 2 olarak seçilir; 2 sayfadan oluşan tapu ile ilgili vekaletname almak istediklerinde, bizde kalan nüshaya 3, kendi alacakları nüshaya 3 olmak üzere, toplam 6 imza alınacağından, harç çarpanı 6, kağıt ise, toplam kağıt adedi olan 4 olarak seçilir.

– 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlarda, şüphe uyandıran sağlık durumlarında veya yaşa bağlı olmaksızın akıl sağlığından şüphe edilen tüm durumlarda, vatandaşın ev doktorunun düzenleyebileceği akli dengesinin yerinde olduğunu gösteren bir sağlık raporu istenir (Attest-Zurechnungsfaehigkeit). Rapor tarihi işlem tarihi ile aynı olmalıdır. (En fazla 1 gün esneklik sağlanabilir.)

– Başkonsolosluğa sağlık sorunları nedeniyle ambulans veya araç ile getirilen ve bina içine giremeyecek durumda olan kişilerden imzaları ilgili memur tarafından bina dışında alınabilmektedir. Ancak bu durumdaki vatandaşların sağlık raporu sunması gerekmektedir. Başkonsolosluğa gelemeyecek durumda olduğunu ve aynı zamanda akli dengesinin yerinde olduğunu doktor raporu ile belgeleyen vatandaşların noter işlemleri için ise evlerine veya kaldıkları hastane, bakımevi gibi yerlere gidilebilmektedir.

– Reşit olmayan çocukları adına da vekalet verecek kişilerin, çocuklarının nüfus cüzdanlarını beraberlerinde getirmeleri. Fotoğraf konulması gereken vekaletnameler için, çocukların da fotoğrafı gereklidir. Çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf yok ise, fotoğraflardaki çocukların kimliklerini kanıtlayan, başka bir fotoğraflı belge. Örneğin Schulbescheinigung.

– Vekaletnamesini iptal ettirmek isteyen (Azilname) kişiler, azledeceği kişinin T.C. kimlik numarasını ve adresini mutlaka belirtmek zorundadır. İptal edeceği vekaletin, düzenlendiği noterlik, tarihi ve sayısı da gereklidir. Ancak vekalete ait bu bilgilerin bilinmediği durumlarda da ‘tarihini ve sayısını hatırlamadığım’ ifadesi kullanılarak azilname düzenlenebilmektedir.

(Visited 289 times, 1 visits today)