Almanya Vizesi, Almanya Vize Çeşitleri, Almanya Vizesi İçin Gerekli Şartlar

Almanya Vizesi, Almanya Vize Çeşitleri, Almanya Vizesi İçin Gerekli Şartlar. Almanya’ya seyahat edecek Türk Vatandaşları nasıl vize alır? Turist Vizesi, İşadamı Vizesi, Öğrenci Vizesi, Çalışma vizesi.

Vize Genel Bilgileri

VİZE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yabancı uyrukluların değişik amaçlarla yapacakları Türkiye seyahatleri öncesinde ülkemizin uyguladığı vize rejimini incelemeleri önem taşımaktadır.

Turizm ve iş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaretler ile çalışma ve eğitim amacıyla yapılacak ziyaretlerde uygulanan vize rejimi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimi karşılıklılık ilkesine göre ülkeden ülkeye de değişmektedir.

Bazı ülke vatandaşları turistik seyahatlerinde vizeden muaftır; bazı ülke vatandaşlarına ise turistik amaçlı vizeleri elektronik ortamda verilmektedir. Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin ilgili dış temsilciliklerimize mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ülkelere ve türlerine göre vize rejimiyle ilgili sorgulama sayfasına www.mfa.gov.tr adresinden erişilebilir.

Seyahat amacına göre vize türleri aşağıda sunulmaktadır:

1- TURİSTİK/İŞADAMI VİZESİ

a) Turistik ziyaret
b) Tek Transit
c) Çift Transit
d) İş görüşmesi/Ticaret
e) Konferans/Seminer/Toplantı
f) Festival/Fuar/Sergi
g) Sportif Etkinlik
h) Kültürel Sanatsal Etkinlik
i) Resmi Ziyaret
j) KKTC Giriş

2- RESMİ GÖREV VİZESİ

a) Göreve Atanan
b) Kurye

3- EĞİTİM VİZESİ

a) Staj Vizesi
b) Staj ERASMUS
c) Staj AIESEC
d) Türkçe Dil Kursu Amaçlı
e) Kurs Amaçlı
f) Öğrenim Amaçlı
g) KKTC Öğrenim Amaçlı

4- ÇALIŞMA VİZESİ

a) Çalışma Amaçlı/Özel Çalışma Amaçlı
b) Atanan Öğretmenler/Öğretim Görevlileri
c) Atanan Sporcular
d) Atanan Sanatçılar
e) Atanan Serbest Bölge Çalışanları
f) Atanan Basın Mensupları
g) Montaj ve Onarım Amaçlı

5- DİĞER VİZELER

a) Arkeolojik Kazı, Araştırma Amaçlı
b) Film / Belgesel Çekimi Amaçlı
c) Tur Operatörü Temsilcisi
d) Tedavi Amaçlı
e) Refakat Amaçlı
f) Aile Birleşimi Amaçlı
g) Taşımacılık Vizesi

PASAPORT SÜRELERİ

Ülkemize giriş yapmak üzere gelen yabancılardan vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir.

Örnek A: 90 ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişinde 150 gün (90 + 60 gün/5 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Örnek B: 30 gün ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişinde 90 gün (30+ 60 gün/3 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Taraf olduğumuz milletlerarası anlaşma hükümleri ile özel kanunlardaki hükümler saklı tutulmakta olup, aşağıda kayıtlı maddeler kapsamında yer alanlar uygulama kapsamı dışındadır:

a) Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasındaki Kişilerin Seyahatleriyle İlgili Avrupa Anlaşması çerçevesinde kimlik kartlarıyla seyahat eden ülkeler;

1- Almanya,
2- Belçika,
3- Fransa,
4- Gürcistan,
5- Hollanda,
6- İspanya,
7- İsviçre,
8- İtalya,
9- KKTC,
10- Lihtenştayn,
11- Lüksemburg,
12- Malta,
13- Portekiz,
14- Yunanistan

b) Sözkonusu Anlaşma uyarınca; süreleri sona ermiş olsa dahi belirli sürelerle geçerli addedilen ülke pasaportlarını taşıyanlar;

1- Almanya (Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş pasaport ve kimlik kartı)
2- Belçika (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
3- Fransa (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
4- İspanya (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
5- İsviçre (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
6- Lüksemburg (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
7- Portekiz (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
8- Bulgaristan (Geçerli umuma mahsus pasaport)

ülkemize seyahat edebilmektedir.

c) Vize Rejim Tablosunda resmi pasaportlar sınıfında yeralan Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili olanlar.

GENEL BİLGİLER

– Vize muafiyetinden yararlanabilecekler haricinde ülkemize seyahat edecek tüm yabancıların ülkesine göre www.evisa.gov.tr internet adresinden e-Vize alması veya online vize başvuru kanalını kullanarak uyruğunda bulunduğu veya ikamet ettiği ülkede bulunan dış temsilciliklerimize vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Dış temsilciliğimizin olmadığı ülkelerden gelecek yabancılar uyruğunda bulundukları/ikamet ettikleri ülkeye akredite olan dış temsilciliğimize yine online vize başvuru kanalını kullanarak vize başvurusunda bulunabilirler. Dış Temsilciliklerimizin bulunmadığı ülkelere akredite edilen misyonlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

– Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden ötürü vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

– Yabancılara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.

– Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda iade edilmemektedir.

– Tüm vize başvuru sahiplerinden, ülkemizde kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır.

– Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her 180 günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir.

– Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır.

– Her türlü vize başvurularında, dış temsilciliklerimizce en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

– Ülkemizde ikamet iznine sahip yabancıların son bir yıl içinde toplamda 120 günden fazla süreyle yurtdışında kalması halinde ikamet izinleri iptal edilmektedir.

– Birleşmiş Milletler (BM) Seyahat belgesi (Laissez Passer) hamillerine yönelik olarak, mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerine, resmi görev amacıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde resmi görevli olduklarını belgelemeleri halinde, kırmızı renkli BM seyahat belgesi hamillerine ise ülkemize yapacakları her türlü seyahatlerinde toplam kalış süreleri son 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanmaktadır. Mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerinin özel seyahatlerinde ise uyruğunda bulundukları ülkelere ait pasaportlara vize umumi hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

– Türkiye’ye turistik veya ticari amaçlar dışında (çalışma, öğrencilik vb.) yapılacak seyahatlerde vize başvurularının dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

– Herhangi bir amaçla ülkemize gelecek 18 yaş altındaki çocukların vize müracaatları esnasında ebeveynlerinden her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne –babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise çocuğun velayetine sahip olduğunu gösteren belgenin ibraz edilmesi kaydıyla ülkemize geliş amaçlarına uygun vize verilir.

– Ülkemize vize ile veya vize muafiyetinden yararlanmak suretiyle gelerek, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin ve uluslararası öğrenci değişim ve kültür programları ile, AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerce davet edilen yabancı öğrencilerin ikamet başvuruları “Öğrenim Meşruhatlı Vize” aranmaksızın İl Göç Müdürlükleri tarafından kabul edilmektedir. Vizeye tabi ülkelerden gelecek öğrencilerin Türkiye’ye girişlerini müteakip bulundukları ildeki İl Göç Müdürlüklerine başvurarak ikamet izni almaları gerekmektedir.

– Deniz limanlarından turistik amaçlı ülkemize giriş yapacak yabancılara; sadece deniz limanlarında geçerli olmak üzere, liman şehrini veya çevresindeki illeri turizm amaçlı gezmek amacıyla deniz taşıtlarıyla gelen yabancılara, yetmiş iki saati geçmemek üzere valiliklerce vizesiz giriş izni verilmektedir. Uygulama, Türkiye’ye girişleri vizeye tabi ülke vatandaşlarına yönelik olduğundan, bu kişilere girişte vize aldırılmaz, kural olarak, bu kişilerin pasaportları ülkeye girişlerinde alınmaz ancak, limandaki giriş ve çıkış kontrolünden sorumlu görevliler tarafından çıkışlarında verilmek üzere pasaportları alınarak kendilerine “Liman Şehri İzin Belgesi” düzenlenmektedir.

– Vize başvuru formunda verilen bilgiler ilgili kurumlarımızın veritabanlarında muhafaza edilebilir.

Turist Vizesi:

– Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, açık kimliği, davetli listesi, ikamet adresi, irtibat numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Şayet, davet eden taraf bir kurum ise, vergi levhası talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin sözkonusu davet mektubunda, davetlinin iaşe ve ibate sorumluluğu kendine ait olmak üzere iaşe ve ibatesini karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkana sahip olması şartı aranmaktadır.

Çalışma Vizesi:

– Yabancılar, yurtdışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki dış temsilciliklerimize yaparlar.

Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan yabancıdan, dış temsilciliklerimizce Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı ülkemizde ikamet izni yerine geçtiği için dış temsilciliklerimiz tarafından verilen “Çalışma Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

– Ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığına bağlı birimlerde çalışacak personele Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumuna bağlı Üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çalışma izni verilmektedir.

Staj Vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri:

– Yabancıların Çalışma izinleri hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma İzin Muafiyetleri” başlığı altında yeralan 55 inci madde kapsamının dışındaki her türlü özel staj başvurularında, başvuru sahibinin 4817 Sayılı Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması gerekmektedir.

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin çalışma izni muafiyetlerini düzenleyen 55 inci maddesinde yabancıların hangi durumlarda ve ne kadar süre ile çalışma izninden muaf oldukları belirtilmektedir. Sözkonusu madde aşağıda sunulmuştur. Bu çerçevede, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,

b) Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar,

c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler,

ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar,

d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanlar,

e) İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar,

f) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenler,

g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancılar (program süresince),

ğ) Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancılar,

h) Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar,

ı) Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler (sözleşmeleri süresince),

i) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamların,

j) Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanlar.

55 inci madde kapsamında ülkemize gelen yabancıların ikamet izinleri “Kısa Dönem” ikamet izni olarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir. Muafiyet süreleri uzatılmamakta olup, bu kapsamdaki yabancılar bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması zorunludur.

Basın Meşruhatlı Vizeler:

– Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek uluslararası basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” almaları istenmemektedir. Eğer yabancı vizeye tabi ise turistik vize alması yeterli olacaktır. Kısa süre için gelen yabancı basın mensuplarına talep etmeleri halinde Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce ülkemizde bulunacakları süre kadar geçerli geçici basın kartı düzenlenebilir. Geçici basın kartı en fazla 3 ay süreli verilir ve gerektiğinde 3 ay daha uzatılabilir. Kısa dönem ikamet izni alan basın mensuplarından ayrıca çalışma izni istenilmemektedir. Atanan basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” alabilmeleri izne tabidir.

Tur Operatörü Vizesi:

– Tur operatörü temsilcisi yabancılar, sekiz aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden ikamet izni talep eden yabancıların başvuruları “turizm amaçlı kalacaklar” kapsamında değerlendirilmektedir.

Taşımacılık Vizesi:

– Taşımacılık vizesine başvuran yabancılara gerekli belgelerini ibraz etmeleri halinde 1 yıl geçerli müteaddit giriş vizesi verilebilir.

Türkiye’deki yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel

– Din kurumlarında görevlendirilen yabancıların çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Bakanlığımız kanalı ile yapılmakta ve ülkemizde çalışmak üzere ikamet izinleri ise İçişleri Bakanlığınca verilmektedir.

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi

– Kazı ve Araştırma için dış temsilciliklerimiz aracılığıyla amacına uygun vize alınarak ülkemize giriş yapılması gerekmektedir.

– Film ve Belgesel çekimi amaçlı ülkemize gelecek olan yabancıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten izin belgesi alması gerekmektedir.

– Türkiye’de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, incelemeler ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için doğrudan ilgili kuruluşlara başvuru yapılır. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, yurt içinde başvuru sahibinin kendi diplomatik temsilciliği aracılığıyla Bakanlığımıza; yurtdışında ise dış temsilciliklerimiz aracılığıyla Bakanlığımıza yapılmaktadır.

(Visited 170 times, 1 visits today)