Almanya’da Türklere Yapılan Sosyal Yardımlar ve Haklar

Almanya’da Türklere Yapılan Sosyal Yardımlar ve Haklar. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına verilen sosyal ve ekonomik haklar nelerdir? Almanya’da yaşayan Türklere verilen Çocuk Parası, Aile ebeveyn parası,Eğitim kredisi. Almanya Çocuk Parası, Almanya Eğitim Ödemesi,Almanya Aile Yardımı

Ailelere Yapılan Sosyal Yardımlar
1. Çocuk parası:
Almanya’da doğan çocuklar için ailelere çocuk parası (Kindergeld) ödenmektedir. Çocuk sahibi olan vatandaşlarımız, yerel makamlardan temin edecekleri doğum kayıt örneği ile birlikte bağlı bulundukları Aile Kasasına (Familienkasse) çocuk parası için başvurabilirler. Bu yardım her çocuk için 154 Euro tutarındadır. Çocuk parası, çocuğun eğitiminin sürmesi halinde 27 yaşına kadar ödenmektedir. Meslek eğitimi gören çocuklara da belirli gelir sınırları içerisinde kalındığı takdirde, yine ödeme yapılabilmektedir.
Çocuk parasının yanısıra, dar gelirli ailelere çocuk parası ek ödemesi (Kindergeldzuschlag)
imkanı bulunmaktadır. Çocuk parası ek ödemesi, Ocak 2005’ten itibaren yürürlüğe girmiştir ve 18 yaşından küçük çocuklara aylık 140 Euro’ya kadar ödenmektedir.
Çocuk parasında olduğu gibi çocuk parası ek ödemeleri için de, çocukların ikamet ettiği yerdeki Aile Kasasına müracaat etmek gerekir.

2. Yurtdışı çocuk parası (Auslandskindergeld):
Almanya’da yaşayan Türk ebeveynler, Türkiye’de veya Almanya dışında başka bir ülkede eğitim gören, ancak aynı zamanda Alman vatandaşlığına sahip bulunan çocukları içi yurtdışı çocuk parası alabilirler. Bunun öncelikli şartı, bu çocukların Alman vatandaşı olmaları ve ebeveynlerin daimi ikametgahının Almanya’da bulunmasıdır.

Türk vatandaşı olan çocuklar, Almanya dışında eğitim gördüğü takdirde çocuk parasına hak kazanamamaktadır. Bununla birlikte, çocukların yalnızca eğitim için Türkiye’de oturduklarının ve asıl ikametgahlarının halen Almanya’da bulunduğunun ispatlanması halinde yurtdışı çocuk parası alınması sağlanabilir.
Yurtdışı çocuk parası, normal çocuk parasından daha düşüktür, çünkü düzeyi çocuğun
yaşadığı ülkeye ve oradaki hayat standardına ve geçim masraflarına göre belirlenir.
3. Ebeveyn parası (Elterngeld):
01 Ocak 2007’den bu yana çocuk sahibi olan ailelere ebeveyn parası ödenmektedir. İşsiz veya ev kadını olan annelere, daha önce yetiştirme parası olarak ödenen 300 Euro, bu kez ebeveyn parası olarak verilmektedir.
Çalışan annelerin ebeveyn parası, son 12 ayda elde ettikleri net gelire göre hesaplanır. Kural olarak ebeveyn parası, son 12 ayda elde edilen net gelirin % 67’si oranında ve 1.800 Euroyu aşmamak kaydıyla ödenmektedir. Başvurular ikametgahın bulunduğu Emeklilik Kurumuna (Versorgungsamt) yapılmalıdır.
4. Eğitim Kredisi (BaföG):
Üniversite öğrencileri ile 11. sınıf sonrası eğitim gören lise öğrencileri “BaföG” denilen
eğitim bursundan faydalanabilirler. Asgari 192 Euro, azami 548 Euro olan BaföG bursu, dar gelirli aileler için öngörülmüştür.

(Visited 885 times, 1 visits today)