Almanya’da Üniversite Okumak İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler

Almanya’da Üniversite Okumak İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler

Bachelor veya Master programlarıyla veya elit üniversiteleri ödüllendiren ‘Mükemmeliyet İnisiyatifi’ ile Almanya yüksek öğrenim konusunda sürekli bir gelişim içinde ve Türkiye’deki genç insanlar için her zamandan daha cazip hale gelmiştir.

Spesifik konularla Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki resmi temsilciliklerinin Kültür Bölümlerine, İstanbul ve Ankara’da bulunan DAAD Bilgi ve Danışma Merkezlerine veya doğrudan Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gitmeyi arzu ettiğiniz üniversiteye başvurunuz.

Türk adaylar için geçerli olan önkoşullar şunlardır:

a. 12 yıllık genel liselerden mezun olanlar, Türkiye´deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında 180.000 puandan fazla aldıkları ve bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeledikleri takdirde doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler
b. Ön lisans programlarından mezun olanlar iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi tamamladıklarını (önlisans diploması)  belgeledikleri takdirde‚ doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.
c. Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açıköğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.
d. 2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 yıllık meslek yüksek okullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya’da bir üniversiteye kabul edilme,ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir.

Diğer ön koşullar şunlardır:

Almanya´da geçimin temin edildiğinin belgelenmesi:

Öğrenim masrafları ve geçiminin sağlandığının belgelenmesi:

– Her sömestir için sosyal ve sağlık sigortası primleri ödenmelidir.

– Geçim için kira dahil olmak üzere ayda en az 720,- AVRO’ya (1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli) ihtiyaç duyulacağı gözönünde bulundurulmalıdır.

– Öğrenci olarak çalışma izni alamıyacağınızdan dolayı, öğreniminiz için yeterli maddi imkanınızın bulunduğunu Alman makamlarına belgelemek zorundasınız.

– Bu ise normalde

˖ Almanya´da yaşayan bir kişinin (Örn. akrabanın) öğreniminiz süresince geçiminizi ayda en az 720,- AVRO (1.8.2016 tarihinden itibaren) ile finanse edeceğini taahütte bulunan kişinin oturduğu yerdeki Yabancılar Dairesinden tasdikli bir beyanla (İkamet Yasası’nın 66-68. Maddelereine göre ve dil kursu veya öğrenim için olduğu belirtilmeli) taahhüt etmesi ile gerçekleşir. Böyle bir beyanat özellikle vizenin verilmesi için zorunludur.

˖ veya Almanya’da bloke hesap açıldığına dair kanıt. Federal Eğitim Teşvik Kanunu’na göre 8.640,- AVRO para yatırılmalı ve bu paradan aylık 1/12’si çekilebilecek durumda olmalı.

Yeterli Almanca dil bilgisinin belgelenmesi:

Yeterli derecede Almanca dil bilgisine sahip olunmalıdır. Almanca dil bilgisi‚ Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce bir dil sınavından geçerek belgelenmelidir. Bu dil sınavı (DSH-Prüfung) kolay olmadığı gibi yalnızca bir kez daha tekrarlanabilir. Sınavda başarılı olunmadığı takdirde‚ üniversiteye geçici olarak yapılan kabul de iptal olur ve üniversiteye kesin kayıt yapılamaz. Bu durumda bir sömestr sonunda üniversitede‚ Goethe Enstitüsünde veya başka bir kurumda Almanca dil kursuna devam edildikten sonra dil sınavı tekrarlanır.

Önemli:

Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi‚ bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur. Bazı üniversitelerde ise (Örn. München´de) bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz.

“Eski” geçici kabul belgesi geçersiz olduğundan dolayı‚ bundan sonra tekrar başvuruda bulunulması gerekmektedir. Dil sınavında başarılı olunduktan sonra‚ kesin kabul gerçekleşir. Yani her halükarda önceden Türkiye´de Almanca dil bilgisi edinilmesi ve dil sınavının verilmesi (bu Istanbul‚ Ankara veya İzmir´deki Alman Kültür Enstitülerinde mümkündür) tavsiye olunur.

Ayrıca da mümkündür: TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache / www.testdaf.de bkz.)

Bazı bölümler için ön koşullar:

Numerus Clausus (Not ortalaması):

Bazı bölümler için (Örn. Tıp ) öğrenci kontenjanı ülke genelinde veya muhtelif üniversitelerde sınırlıdır (Numerus Clausus). Bu bölümlerde öğrenci kontenjanlarının %6 – %8´i yabancı öğrencilere ayrılmıştır.

Öğrenciler başarı durumlarına göre (lise bitirme notu‚ üniveriste sınavı ve üniversite öğrenimi sırasındaki başarılarına göre) seçilirler. Bu bölümler için Almanca dil bilgisi başvuru sırasında belgelenmelidir. Yetersiz Almanca dil bilgisi kabul edilmeme nedenidir. Yani öğrenim görmek istediğiniz dalda “Numerus Clausus” sınırlamasının olup olmadığı hakkında önceden Üniversiteden bilgi alınız.

 

Staj:

Özellikle teknik yüksek okullarında olmak üzere bazı teknik bölümler için öğrenime başlamadan önce bir stajın tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu konu hakkında gitmeyi arzu ettiğiniz üniversiteden bilgi alınız.

Müzik ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulları:

Müzik ve güzel sanatlar yüksek okulları için özel koşullar geçerlidir. Bu okullara girebilmek için yollayacağınız kendi çalışmalarınız ve giriş sınavı ile yeteneğiniz belgelenmelidir.

Türk Üniversitelerindeki öğrenimin tanınması

Türkiye’de elde edilen Bachelor (Lisans) Diplomaların Almanya’da sayılması

Türkiye’deki Bachelor eğitiminden sonra Almanya’da Master eğitimine devam etmek isteyenlerin Bachelor eğitiminden elde edilen başarı notlarının sayılması doğrudan Almanya’daki üniversite tarafından belirlenir.

Doktora (Promotion)

Doktora için önkoşul genellikle Türk yüksek lisansı veya Almanya´da üniversite bitirme sınavını (Examen) vermiş olmaktır. Ancak bunların dışında herşeyden önce danışmanlık yapacak bir Alman profesör veya üniversite enstitüsü ile irtibat kurulmalıdır. Doktora çalışmasına danışmanlık yapacak bir kişi bulunduktan sonra‚ başvuru işlemlerinin yapılması uygundur.

Üniversitelere başvuru tarihleri

Başvuru için iki tarih belirlenmiştir. Yaz sömestri için‚ yani Nisanda öğrenime başlamak için 15 Ocak ve kış sömestri için‚ yani Ekimde öğrenime başlamak için 15 Temmuz tarihleri belirlenmiştir. Başvuru ve istenilen tüm belgeler bu tarihe kadar gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin yabancı öğrenciler dairesinin eline geçmiş olmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz dikkate alınmayacaktır. Çıkabilecek bazı sorunları süre bitiminden önce açıklığa kavuşturmak maksadıyla‚ başvurunuzu mümkün olduğunca erken gönderiniz.

Önemli:

Muhtelif üniversitelerin bazı bölümlerinde öğrenim yalnızca kış sömestrinde başlamaktadır. Yani bu bölümlere yalnızca (15 Temmuza kadar) yılda bir kez başvurabilirsiniz. Gitmeyi arzu ettiğiniz bölüm için durumun ne olduğu hakkında bilgi edininiz!

Üniversiteye başvuru için izlenmesi gereken adımlar:

 1. Gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin yabancı öğrenciler dairesinden başvuru için gerekli belge ve formları talep ediniz. Üniversiteye yazacağınız yazının Almanca olması gereklidir.
 2. Üniversite size talep ettiğiniz belgeleri 2 ila 4 hafta sonra gönderir.
 3. Formları (gereğinde Almanca bilen bir arkadaşınız veya bir tercüme bürosunun yardımıyla ) doldurunuz.
 4. Tasdiklenmiş çeviriler dahil olmak üzere tüm istenilen belgeleri ekleyerek başvurunuzu iadeli taahhütlü olarak üniversiteye gönderiniz. Başvuru ve belgeler en geç 15.1. veya 15.7. tarihine kadar üniversitenin eline geçmelidir. Postaneden aldığınız iadeli taahhütlü belgesini ve başvurularınızın bir fotokopisini saklayınız.
 5. Eğer henüz bir pasaportunuz yoksa‚ derhal pasaport için başvurunuz.
 6. Üniversiteden kabul edildiğinize veya red edildiğinize dair bir yazı alacaksınız. (Şubat / Mart veya Ağustos / Eylül).
 7. Kabul yazısını alır almaz diğer belgelerle vize başvurusunda bulununuz.

Üniversiteye başvuru için istenilen belgeler

 1. Lise diploması (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
 2. Türkiye’de hangi öğrenim programına yerleştirildiğinizi gösteren ÖSYM sonuç Belgesi (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
 3. Eğer varsa bugüne kadar yaptığınız öğrenimde başarılarınızı gösterir belge (Transkript) ve yeminli tercümesi.
 4. Almanca dil bilgisini gösteririr belge (Örn. Alman Kültür Merkezinin sertifikalar). Ayrıca gitmeyi arzu ettiğiniz Alman üniversitesinin muhtemelen ek olarak istediği başka belgeler (Örn. staj belgesi ) talep edip etmediğini de titizlikle araştırınız.
 5. Almanca veya İngilizce olarak hazırlanmış CV’niz (özgeçmiş).

Maddi destek

 1. Öğreniminizi kendinizin finanse etmeniz gerektiğini gerçekçi olarak gözönünde bulundurmanız gerekmektedir. Eğitim amaçlı ikamet izniyle, bir yılda toplam 120 tam günü veya 240 yarım günü geçmemek kaydıyla çalışma hakkı ve öğrencilere yönelik bir ek işte çalışma hakkı tanınmaktadır. Bu husus, tatil dönemleri hariç olmak üzere, ülkede bulunulan ilk yılda hazırlık kurslarına devam ederken geçerli değildir.
 2. Federal Öğrenimi Teşvik Yasası´na göre destek: Ebeveynleri en çok üç yıl önce Almanya Federal Cumhuriyeti´den ayrılmış olan yabancı öğrenciler bazı şartlar altında Federal Öğrenimi Teşvik Yasasından (BaföG) yararlanabilirler.

Öğrenim için Vize

 1. Üniversite adaylarının ve üniversite öğrencilerinin üç aydan fazla bir süreyle Almanya´da kalmayı planlamalarından dolayı‚ ilgili yabancılar dairesinin onayı Almanya´ya giriş yapmadan önce yetkili dış temsilciliğe başvurarak ve vize talebinde bulunmaları gerekmektedir.
 2. Önemli: Almanya´nın Türkiye´deki temsilciliklerinde verilen turist vizesi‚ Almanya´daki yabancılar dairesi tarafından öğrenim amacı için uzatılamaz.
 3. Vize başvurusu sırasında öğrenci adayı vizesi ile öğrenci vizesi arasında ayırım yapmanız gerekmektedir.

Öğrenci adayı vizesi

Bu vizeye başvururken Almanya´da yüksek öğrenime devam etmek için gerekli koşulları yerine getirdiğinizi belgelemeniz (bkz. I. madde) gerekmekte; ancak geçici kabul belgesini ibraz etmenize gerek bulunmamaktadır. Öğrenci adayı vizesiyle Almanya´da üç ay süreyle Almanya´da üniversite öğrenimi imkanları konusunda bilgi alabilir‚ üniversitelerle temasa geçebilir ve gerekli belgeleri temin edebilirsiniz.

Vize talep edilmesinde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

-Türkiye´de üniversitede öğrenimi görmeye hak kazanıldığını gösterir bir belge (noter tasdikli ve yeminli tercümesi yapılmış Lise Diploması ve ÖSYM Sonuç belgesi)

– Daha sonra Almanya´daki muhtemel yüksek öğrenimin ve geçim giderlerinin finanse edildiğini gösteren bir belge “garanti belgesi”. Bu belge‚ üçüncü bir şahsın asgari olarak Federal Öğrenimi Teşvik Yasasıyla (BaföG) belirlenen miktarı 720,- AVRO) her ay ödeyeceğini taahhüt ettiğini gösterir bir belge olmalıdır. Bu belge Almanya´daki Yabancılar Dairesince düzenlenmektedir.

– Yeterince uzun bir süre için geçerli olan pasaport (en az 1 yıl).

– Dil kursuna kayıt belgesi veya dil okulunun/üniversitenin dil kursuna katılımınızı onayladığına dair belge.

– Anne ve babanın ikamet ilmuhabiri (orijinal ve yeminli tercümesi).

– Vize şeklinde oturma izni verilmesi için formlar Almanca olarak eksiksiz doldurulmalıdır. Şahsen ibraz edilmesi gereken bu formlar iki nüsha olarak ibraz edilmeli ve bunlara 3 adet fotoğraf eklenmelidir.

– Vize başvuru formları ve belgeler Almanya´nın Türkiye´deki temsilciliği tarafından ilgili yabancılar dairesine iletilir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra genellikle altı ila sekiz hafta sonra Almanya için Giriş Vizesi verilir.

– Giriş Vizesi üç ay için geçerli olup, tek girişli bir vizedir. Giriş Vizesinin süresi dolmadan, oturum izni alınmalıdır. Oturum izni Almanya’daki ilgili yabancılar dairesince yapılır. Bu amaçla ilgili daireye, öğrenim için yapılan başvuru veya öğrenim için alınmış kabul belgesi ile ilgili tüm evraklar ibraz edilmelidir. Bu belgeler ibraz edilmediği takdirde, oturma izni alınmaz.

Öğrenci Vizesi

Öğrenciler tarafından hazırlık sınıfına (Studienkolleg) veya üniversiteye kabul belgesinin ya da yüksek öğrenim için düzgün bir başvurunun yapıldığını onaylayan belgenin (başvuru teyid belgesi) ibraz edilmesi, yabancılar dairesinin başvuruyu incelemesini kolaylaştırmaktadır.

İşlem süresi kısalsa da, erkenden başvurunun yapılması tavsiye edilir.

Almanya’daki ünversitelere ASSIST üzerinden yapılan başvuru sistemi

1 Mayıs 2004 tarihinden beri Almanya’da 100’yi aşkın üniversite yurtdışından gelen başvuruları ortaklaşa oluşturdukları ve ASSIST olarak adlandırılan, yabancı öğrenciler için çalışma ve hizmet dairesi üzerinden alıp, incelemektedir. Bu nedenle 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren ASSIST ücret karşılığında, yurtdışından gelen başvuruların bütün gerekli koşullarını yerine getirip, getirmediğini incelemekte ve adaylarla ilgili tüm bilgileri yeni bir bilgisayar sistemine kaydetmektedir. Seçtiğiniz üniversitenin ASSIST uygulamasına dahil olup, olmadığını http://www.uni-assist.de/ adlı web sayfasından öğrenebilirsiniz.

 

Almanya’ da yüksek öğrenim hakkında aşağıdaki internet adreslerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

http://www.daad.de

http://www.hochschulkompass.de

http://www.bildungsserver.de

http://www.studienkollegs.de

http://www.studienwahl.de

 

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Adres : Kültür Bölümü Atatürk Bulvarı 114 Kavaklıdere – Ankara

Tel: 0312 – 455 51 70 / 71

E-Mail: ku-100@anka.auswaertiges-amt.de veya ku-101@anka.auswaertiges-amt.de

Hafta içi hergün 09.00 – 12.00 saatleri arasında eğitim danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

(Visited 426 times, 1 visits today)