Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkiye’de ki Eş ve Çocuklarını Getirmenin Yolu Aile Birleşmesi

Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkiye’de ki Eş ve Çocuklarını Getirmenin Yolu Aile Birleşmesi. Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Türkiyede yaşayan eşlerini ve çocuklarını Almanya’ya götürmeleri ve aile birleşmesi için yapması gerekenler Alman Hukuk Rehberinin ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. İşte Almanya aile birleşmesi için hukuk rehberi.

B. Aile Birleşimi:
Aile Birleşimi Türleri:
a) Evlilik ile aile birleşimi:
Yürürlükteki İkamet Yasasına göre evli eşi Almanya’da evlilik yaşamını sürdürmek üzere getirebilmek için ailenin geçimini sağlayacak yeterli gelir, uygun büyüklükte konut, en az 5 yıl oturma hakkına (Aufenthaltserlaubnis) veya yerleşme hakkına (Niederlassungserlaubnis) sahip olmak gerekmektedir. Yeni kanun, Almanya’ya gelecek eşin temel düzeyde Almanca bilmesi yönünde ilave bir şart getirmiştir.
Evlenmek üzere Almanya’ya gelecek olan eş, belirtilen şartlarda evlenme vizesi müracaatında bulunur (Visum zur Eheschließung). Evlenme vizesi ile gelenlerin bir ay içinde nikah işlemlerini tamamladıktan sonra evlilik oturum izni almak için ilgili Yabancılar Dairesine başvurmaları gerekir.

Yabancılar Yasası’nın 30’uncu maddesine göre, yabancı uyruklu kişinin aile birleşimi için gerekli yerleşim iznine (Niederlassungserlaubnis) sahip olmasının yanı sıra, oturma iznine (Aufenthaltserlaubnis) sahip olması durumunda da, diğer şartların da yerine getirilmesi koşuluyla, yurtdışındaki eşinin Almanya’ya gelebilmek için vize başvurusunda bulunması mümkündür.
b)Çocukların getirilmesi ile aile birleşimi:
Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda, henüz 16 yaşını doldurmamış
çocuklara aile birleşimi vizesi verilebilir.
c) Gelir hesabı:
Alman yabancılar daireleri, Sosyal Kanun Kitabı 5’inci bölümünün (5. Sozialgesetzbuch) sosyal yardım (Hartz) aylık ödemelerine ve konut/kira masraflarına yüzde 10 – 20 arasında miktar ilave etmekle ortaya çıkan rakamı, aileyi geçindirmek için gereken aylık gelir olarak, aile birleşimi için şart koşmaktadır.
Örnek : Bir kişinin, Türkiye’den eşini ve 15 yaşındaki çocuğunu aile birleşimden yararlanarak Almanya’ya getirmek için başvuruda bulunduğu ve kira masraflarının 300 EUR olduğu düşünülürse, kendisinden en az ;
Kendisi için 347 EURO
+ gelecek olan ikinci şahıs için 311 EURO
+ çocuk için 276 EURO
+ kira masrafları 300 EURO
+ yüzde 10
= toplam 1.357,40 EUR
tutarında gelire sahip olduğunu belgelemesi istenecektir. Bir başka ifadeyle, Yabancılar
Dairesi, gereken vizenin verilmesi için yaklaşık 1.400 EURO civarında aylık gelirin
belgelendirilmesini şart koşacaktır.
d) Alman vatandaşları için aile birleşimi:
Aile geçimini sağlama yükümlülüğü evvelce aile birleşimi için Alman vatandaşlarına şart koşulmaz iken, yeni Alman İkamet Yasası Alman vatandaşlarını da bu yükümlülük
kapsamına almıştır.

(Visited 373 times, 1 visits today)