Amerika New York Başkonsolosluğu Vekaletname Ücretleri 2018

Amerika New York Başkonsolosluğu Vekaletname Ücretleri 2018.

1. VEKÂLETNAME BAŞVURUSU
Şahsen Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar:
1. Başvuru Formu (Bu belgenin ekinde sunulmaktadır.)
2. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı
3. Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların
Başkonsolosluğumuzda düzenlenecek vekâletnameleri için Mavi Kart (Pembe kart)’larını
da hazır bulundurmaları gerekmektedir.
4. Vekilin adı soyadı, doğum tarihi, baba adı ve T.C. Kimlik Numarası. Vekil Avukat ise
bağlı olduğu Baro ismi
5. Tapu işlemleri, boşanma, araç alım ve satımı konularında düzenlenecek vekâletnameler
için 2 adet vesikalık fotoğraf
6. Tapuda işlem görecek vekâletnamelerde tapu bilgileri
7. Araç alım ve satım vekâletnamelerinde aracın ruhsat bilgileri
8. Banka hesapları için hesap cüzdanları/hesap bilgileri
9. Talep edilen vekâletnamenin başvuru sahibinin elinde bulunan hazır bir metin üzerinden
düzenlenmesi isteniyorsa, vekâletname örneğinin WORD formatında harici belleğe
yüklenerek getirilmesi önem arzetmektedir.
10. Türkiye’de kurulu bir şirket adına vekaletname düzenletme taleplerinde, ticaret sicil
gazetesi ve imza sirküleri gerekmektedir.
Harç Bedeli:
Vekâletname harçları konu ve sayfa adedine göre değişmektedir.
Vekâletname : 25.47 $ (İlave her sayfa için 11.68 $ Değerli kağıt bedeli alınır)
Düzenleme Vekâletname : 39.26 $ (İlave her sayfa için 11.68 $ Değerli kağıt bedeli alınır)
Başvuru Yöntemi:
Başvurularda Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr internet
sitesinin sağ üst bölümündeki e-randevu bölümünden randevu alınması, işlemlerin daha hızlı
gerçekleştirilebilmesi açısından önem arzetmektedir.
İlave Açıklamalar:
Şahsen başvurularda nakit ödeme kabul edilmektedir. Kredi kartı ya da çek kabul
edilmemektedir.
Şirketi temsilen vekâletname talepleri YALNIZCA öğleden sonra randevu ile
karşılanabilmektedir. İmza sirkülerinin ASLI ve ticaret sicil gazetesi gerekmektedir.
Önemli Not:
Vekâletnameler düzenlendiği andan itibaren geçerli olup Türkiye’de işlem yaptırmak için
vekâletnamenin aslının vekile posta ile ya da elden ulaştırılması gerekmektedir. Süre
belirtilmediği müddetçe vekâletnameler süresiz olarak geçerli olacaktır.

Alım veya satım vekâleti düzenlenmesinde, malın alınacağı veya satılacağı kişilerin vekil
olarak tayin edilemeyeceği dikkate alınmalıdır.
Vekâletname düzenletirken, Başkonsolosluğumuzca işleme müdahale edilmesi veya bunun
için telefonla veya şahsen görüşülmesi kanunen mümkün değildir. Her vatandaşımız kendi
belgesinin içeriğini ve talebini net olarak bilmekle sorumludur.

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2018
2 825 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022
Tel: (646) 430-6560 consulate.newyork@mfa.gov.tr

(Visited 1.292 times, 1 visits today)