Arnavutluk Başkenti,Arnavutluk Bayrağı,Arnavutluk Ekonomisi, Arnavutluk Vize İşlemleri

Arnavutluk Başkenti,Arnavutluk Bayrağı,Arnavutluk Ekonomisi, Arnavutluk Vize İşlemleri. Arnavutluk Seyahat bilgileri.

GSYİH ( Milyon $ ) 12.144 (IMF, 2016 tahmini)

KBGSYİH ( $ ) 4.210 (IMF, 2016 tahmini)

Büyüme Oranı ( % ) 3.4 % (IMF, 2016 tahmini)

Nüfus 2.885.000 (IMF, 2016 tahmini)

Yüzölçümü ( km² ) 28.748

Başkent Tiran

İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Para Kullanımı

 

Arnavutluk, büyük ölçüde nakit para kullanılan bir ülkedir. Ancak giderek gelişen büyük oteller, alışveriş merkezleri, uluslararası havayolu şirketleri kredi kartı ve seyahat çekleri kabul etmektedir. Bankalarda seyahat çeklerini paraya dönüştürmek mümkündür.

 

Pasaport ve Vize İşlemleri

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma 4 Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Anlaşma Türkiye ve Arnavutluk vatandaşı diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamillerinin, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmelerini öngörmektedir.

 

Karşılıklı vize muafiyeti yukarıda belirtilen anlaşma ile sağlanmış olmakla birlikte, Arnavutluk’un insan ticareti ve uluslararası organize suç şebekelerinin ağlarını halen üyelik sürecinde bulunduğu AB ülkelerine bağlayan coğrafi bir konumda bulunması, sınır görevlilerinin zaman zaman AB dışından ülkeye gelen başka şahıslar gibi vatandaşlarımıza karşı da aşırı temkinli davranmasına yol açabilmektedir.

 

Ancak, vatandaşlarımızın, beklenmeyen sorunlarla karşılaşmamaları açısından, Arnavutluk’a yapacakları seyahatlerde, pasaportlarının geçerlilik sürelerini önceden kontrol etmeye, yanlarında ülkede kalmayı öngördükleri süreyle orantılı makul miktarda döviz bulundurmaya ve seyahat amaçlarını görevlilere açık bir şekilde izah etmeye özen göstermeleri önemle tavsiye olunur.

 

ARNAVUTLUK’A SEYAHAT EDECEK TÜRK VATANDAŞLARININ DİKKATİNE

Saygıdeğer vatandaşlarımız,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın 20 Kasım 2009 tarihinde imzalanmasıyla birlikte, Türkiye ve Arnavutluk vatandaşı diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamillerinin, birbirlerinin ülkesine, 180 gündedoksan (90) günü aşmayan bir süreyle veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Karşılıklı vize muafiyeti, sözkonusu Anlaşmayla sağlanmış olmakla birlikte, Arnavutluk’un insan ticareti ve uluslararası organize suç şebekelerinin ağlarını, AB ülkelerine bağlayan coğrafi bir konumda bulunması nedeniyle,

Arnavutluk makamları, sınır geçiş kontrollerinde, yasadışı göçü engellemek amacıyla alınan tedbirleri son derece artırmıştır. Artan bu kontroller, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin Arnavutluk’a girmek isteyen tüm diğer ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanmaktadır. 

Vatandaşlarımızın zaman zaman Arnavutluk’a girişte yaşadıkları sıkıntı dolayısıyla,
alınan şikayetler doğrultusunda, vatandaşlarımızın, beklenmeyen sorunlarla karşılaşmamaları açısından, Arnavutluk’a yapacakları seyahat öncesi; Arnavutluk sınır polisinin girişte, vatandaşlarımıza geliş amacı, otel rezervasyonu, dönüş bileti tarihi vs. gibi,seyahat amaçlarınıdoğrulayan belgeleri sorma yetkisi ve tatmin edilemeyen cevaplarda ülkeye girişe izin vermeme yetkisi bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Ülkeye kabul edilmeme durumunda, vatandaşlarımızın yurda dönüşleri, uluslararası teamüller gereği, seyahatin gerçekleştiği firmanın bir sonraki seferi ile gerçekleştirilmektedir.
Ancak,vatandaşlarımız havaalanında beklememek adına, bir başka firma ile yurda dönmek istediklerini bildirmeleri ve uçak biletlerini kendileri karşılamaları halinde, bir an evvel yurda dönmelerinin mümkün olduğu bilinmelidir.

Bahsekonu sebeplerden dolayı, vatandaşlarımızdan aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemle hatırlatılır:

– Otel rezervasyonunun ve gidiş-dönüş biletinin ibraz edilmesi,

– Arnavutluk’ta kalınması öngörülen süreyle orantılı, makul miktarda (kişi başı günlük 50 Avro civarında ve mümkünse nakit) döviz bulundurulması,

– davetiye gibi seyahat amacını belirtici bilgilere sahip olmaya özen göstererek, seyahat amacının açık bir şekilde görevlilere izah edilmesi. Seyahat amacını destekleyici belgelerin gösterilmesi.

– Pasaportun geçerlilik süresinin (en az 6 aylık) önceden kontrol edilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın sınırda sorunla karşılaşmaları durumunda,
Büyükelçiliğimiz’le irtibata geçmeleri önem arzetmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Genel Bilgiler

Coğrafi Konum

 

Avrupa’nın güneydoğusunda, Balkan yarımadasının batısında yer alan Arnavutluk, kuzey ve kuzeydoğuda Karadağ (172 km), Kosova (115 km), doğuda Makedonya (151 km), güney ve güneybatıda Yunanistan (282 km) ile komşudur.

 

28.748 km2’lik yüzölçümü ile Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Arnavutluk’un kara sınırları uzunluğu 720 km’dir.

 

Adriyatik Denizi ve İyon Denizi’ne 362 kilometre sahil şeridi olan ülkenin %70’i dağlıktır ve yerleşime açık değildir. En yüksek dağı 2,753 metre yüksekliğe sahip Makedonya Cumhuriyeti sınırında bulunan Korab Dağı’dır.

 

Güneybatıda İyonya Denizi’ne kıyısı bulunan ülkenin İyon Denizi ile Adriyatik Denizi arasında yer alan Otranto Boğazı’nın karşısındaki İtalya’ya uzaklığı 72 km’den (45 mil) daha azdır.

 

Siyasi ve İdari Yapı

 

Arnavutlar, batıda Adriyatik ve İyon denizi, kuzeyde Tuna ve Sava nehirleri, doğuda Morava ve Vardar, Güneyde ise Pindi dağlarının oluşturduğu bölgede yaşamış, İlir’lerin soyundan gelmektedir.

 

14. yüzyılda Osmanlıların bu bölgeye gelmelerinden sonra, 28 Kasım 1912’ye kadar Türklerin yönetiminde kalmışlardır. Ülke, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Fransa ve Avusturya-Macaristan’ın işgallerine uğramıştır.

 

21 Ocak 1925 tarihinde Ahmet Zogu Cumhurbaşkanlığında Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edilerek, parlamento oluşturulmuş, 1 Eylül 1928’de ise Ahmet Zogu’nun kendisini kral ilan etmesiyle, Arnavutluk Demokratik Parlamenter Krallığı kurulmuştur. 7 Nisan 1939 yılında İtalya tarafından işgal edilen Arnavutluk, bu ülkeye bağlı olarak 1944 yılına kadar yönetilmiştir.

 

29 Kasım 1944’te Enver Hoca yönetiminde bağımsız Halk Cumhuriyeti kurulmuş, 29 Nisan 1991’e kadar bu komünist rejim işbaşında kalmıştır. 1991 yılında ülkede ilk çok partili seçim gerçekleştirilmiş ve böylece 46 yıllık Komünist rejime son verilerek, çok partili demokratik sisteme geçilmiştir.

 

Ülkenin 28 Kasım 1998 yılında yürürlüğe giren mevcut Anayasasına göre, meclis 140 üyeden oluşur. Bu üyelerin 100 tanesi doğrudan 40 tanesi ise parti listelerinden nisbi temsil yöntemi ile seçilmektedir.

 

Bu kapsamda 23 Haziran 2013 tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokratik Parti, Sosyalist Parti, İnsan Hakları Birliği Partisi, Birleşik Sosyalist Hareket Cumhuriyet Partisi milletvekilleri temsil hakkı kazanmıştır. Başbakan Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama’dır. Bir sonraki seçimin 2017 yılı ortalarında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Ülkenin Devlet Başkanı ise 11 Haziran 2012’de Parlamento tarafından seçilerek 5 yıllık süre için işbaşına gelen Bujar Nishani’dir,

 

Yaklaşık 50 yıl süren bir baskı rejimi ve kapalı ekonomi döneminin ardından Arnavutluk, dış politikasını, esas itibarıyla ABD ve AB üyesi ülkeler ile her alandaki ilişki ve işbirliğini geliştirmek ve Avrupa ile bütünleşmek hedefleri üzerine kurmuştur. Öte yandan, bölgenin birçok ülkesinde yaşayan Arnavutların siyasi ve ulusal haklarının korunması ve geliştirilmesi Arnavutluk’un bölgesel politikasının belli başlı hedeflerinden birini teşkil etmektedir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

 

Arnavutluk, ortalama 76,3 olan yaşam süresi ile Balkanlarda Yunanistan’ın ardından gelmektedir. Nüfusunun yaş ortalaması 32,5 olan (erkeklerde 32.1 – kadınlarda 33) Arnavutluk; Avrupa standartlarına göre genç bir nüfus yapısına sahiptir.

 

1980’lerde yıllık ortalama %2,1 gibi yüksek oranda artış gösteren Arnavutluk nüfusu, 1990’lı doğum oranlarında yaşanan şiddetli düşüş nedeniyle, yıllık ortalama %0,3 oranında azalmıştır. 1990’lı yılların ilk yarısında, özellikle genç erkek nüfusun ülke dışına geçici göçüne bağlı olarak yıllar boyunca nüfus 3,2 ve 3,3 milyon arasında değişkenlik göstermiştir. Geçmişteki yüksek doğum oranları sebebiyle, ülkede çalışma yaşındaki nüfus oranı % 67’nin üzerindedir.

 

Nüfusun etnik açıdan büyük ölçüde homojen olduğu ülkedeki en büyük azınlık grubunu, Yunanlılar oluşturmaktadır. Halen Arnavutluk nüfusu 2,8 milyon kişi olup bunların %95’i Arnavut, %3’ü Yunan, %2’si ise Roman, Sırp ve Bulgarlardan oluşmaktadır.

 

 

Doğal Kaynaklar ve Çevre

 

Arnavutluk; doğal kaynaklar ve yeraltı varlıkları açısından zengindir. Ülke topraklarının %77’sini kaplayan dağlık ve tepelik alanlar, ülkenin tarihten gelen izolasyonunun başlıca sebebidir. Toplam 2.9 milyon hektarlık ülke topraklarının %36’sını ormanlar, %24’ünü ekilebilir topraklar, %15’ini de otlak ve çayırlar oluştururken, kalan topraklar verimsiz ya da tarım dışı kullanımdadır.

 

Ülkenin krom, nikel, bakır, boksit, fosforit, az miktarda da petrol ve kömür dahil olmak üzere yeraltı kaynakları oldukça zengindir.

 

Arnavutluk 11 önemli nehir ve 152 küçük nehir ve kollardan oluşan yoğun bir hidrografik ağ ve zengin su kaynaklarına sahiptir. Balkan Yarımadası’nın üç büyük ve en derin tektonik gölleri kısmen Arnavutluk sınırları içindedir. Ülkenin kuzey batısında yer alan Shkodra gölünün üçte biri Arnavutluk, üçte ikisi Karadağ sınırıları içindedir. UNESCO koruması altındaki ülkenin güney doğusunda bulunan Ohrid gölünün bir kısmı Makedonya sınırlarındadır.

(Visited 174 times, 1 visits today)