Avustralya’nın Başkenti, Avustralya Bayrağı, Avustralya Vize İşlemleri

Avustralya’nın Başkenti, Avustralya Bayrağı, Avustralya Vize İşlemleri.Avusturya’ya Seyahat edecek vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar.

Başkent: Kanberra

Nüfus: 22,9 milyon

Yüzölçümü: 7.692.000 km²

Avustralya’ya Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Avustralya’ya seyahat edecek Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabidir. Avustralya’nın sıkı gümrük ve karantina uygulamaları bulunmaktadır. Bu nedenle, vize başvurularının yapılacağı Avustralya temsilciliklerinin bu yöndeki uyarılarının dikkate alınmasında yarar vardır. Avustralya’ya seyahat edeceklerin vize, gümrük ve karantina uygulamaları hakkında aşağıdaki internet adreslerinden daha fazla bilgi edinmeleri mümkündür:

http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Visas_and_Migration.html
http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/visiting_australia.html

YOK Çalışma ve Tatil Vizesi

8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya’da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.

Programa Başvuru için Gerekli Şartlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

 1. Öğrenciler tüm masraflarını kendileri karşılayacaktır. Ayrıca diğer detaylar konusunda öğrencilere sunulan herhangi bir hizmet (konaklama vs.) bulunmamaktadır.
 1. Müracaat tarihinde on sekiz (18) ila otuz (30) yaşları arasında (30 dâhil) bulunmak.
 1. Üniversite mezunu ya da üniversitede en az 2. sınıfı başarıyla tamamlamış olmak.

 

Bu kapsama iki yıllık üniversite mezunları girmemektedir. 4 yıllık üniversite mezunlarının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin ise öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte üniversitenin rektörlüğünün bir üst yazısıyla YÖK’e göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Üst yazı örneği yukarıdadır. Öğrencilerin doğrudan ya da özel eğitim ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla yaptıkları başvurular işleme alınmayacaktır.

 

Mezun durumundaki üniversite 4. sınıf öğrencileri geçici mezuniyet belgelerini ibraz etmek kaydıyla, Dışişleri Bakanlığına da başvuruda bulunabilir. Mezun olmayan 4. Sınıf üniversite öğrencileri ise yukarıda da belirtildiği şekilde öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikteüniversite rektörlükleri üzerinden YÖK’e göndererek başvuru işleminde bulunacaklardır. Öğrenim belgesi dışındaki iletmek istedikleri diğer belgeleri isteklerine bağlı olarak ekleyebilirler.

 

 1. En azından pratik düzeyde İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olmak.

 

IELTS dil sınavından (veya muadili bir dil sınavından) alınan puan ortalamasının (overall band score) en az 4,5 düzeyinde olması gerekmektedir. Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri hiçbir üniversitenin öğrencilerini bu şarttan muaf tutmadığını ifade etmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 1. Beraberinde geçiminden sorumlu çocuk bulunmamak.
 1. “Çalışma ve Tatil” programına daha önce katılmamış olmak.
 1. Yeterli mali kaynağa sahip olmak. (Başvuru sahiplerinin en az 7000 Avustralya Doları (AUD) düzeyinde maddi kaynağa sahip olduklarını veya bu düzeyde maddi kaynağa sahip bir kişinin kendilerine kefil olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. )
 1. Orijinal olmayan her bir evrakın noter tasdikli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 1. Sağlıklı bir bünye ve fiziki açıdan sağlam bir geçmişe sahip olmak. (Sağlık sigortası veya sağlık raporunun Başkanlığımıza başvururken iletilmesine gerek yoktur. Bu belgeler daha sonra Avustralya Büyükelçiliği yetkililerinin talebi doğrultusunda temin edilebilecektir.
 1. “Çalışma ve Tatil” düzenlemesi çerçevesinde Türkiye ve Avustralya’ya gerçekleştirilen seyahatlerin temel amacı tatildir. Çalışma ise, tatile göre ikincil unsurdur. Bu kapsamda; “Çalışma ve Tatil” vizesi hamilleri Türkiye ve Avustralya’da bir işveren yanında altı (6) aydan fazla çalışmamalıdır. Ayrıca, “Çalışma ve Tatil” vizesi hamillerinin 12 aylık ziyaret süresinin tamamında çalışmaması esastır.
 1. “Çalışma ve Tatil” vizesi hamillerinin Türkiye ve Avustralya’da dört (4) aydan uzun süren herhangi bir eğitim veya staj çalışması ile iştigal etmesine izin verilmeyecektir.
 1. Avustralya “Çalışma ve Tatil” vizesi, hamiline Avustralya’da geçici olarak ikamet ve çalışma hakkını kendiliğinden verecektir.
 1. “Çalışma ve Tatil” vizesi hamili Türk vatandaşlarının, vize etiketinde belirtilen 12 aylık süreden fazla Avustralya’da kalmaları mümkün değildir.
 1. Yukarıda sunulan dilekçe ile ekinde belirtilen evraklar başvurunun geçerli sayılması için yeterlidir, talep edilmeyen evrakların iletilmesi başvuru için ek bir avantaj sağlamamaktadır.

 

Başvuru Tarihleri ve 100 Kişilik Kotaya Dâhil Olunma:

 

– Çalışma ve Tatil Vizesi Programının yıllık vize kotası 100 kişiyle sınırlandırılmıştır. (Öğrenciler ve mezunlar toplam 100 kişi)

 

– Başvuruların Yükseköğretim Kuruluna en son 30 Mayıs tarihine kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kuruluna ulaşan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.

 

– Kotaya dâhil olan başvurular Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Büyükelçiliğine iletilecektir. Kota dışı kalan başvurular, kotada yeniden bir boşluk oluşması halinde Dışişleri Bakanlığınca işleme alınmak üzere yedek listede bekletilecektir.

 

– Dosyalar Büyükelçiliğe iletildikten sonra süreç Büyükelçilikçe yürütülecektir.

 

– Gerekli belgeler ve bu belgelerin niteliğine ilişkin sorularınız için lütfen Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçiniz. Başkanlığımız sadece öğrenciliğiniz ile ilgili işlemden yükümlüdür.

 

Detaylı bilgi için ayrıca Avustralya Büyükelçiliğinin web sayfasına başvurunuz

(Visited 117 times, 1 visits today)