Avusturya’da Üniversite Okuma Şartları ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Avusturya’da Üniversite Okuma Şartları ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

GENEL AÇIKLAMALAR

Türkiye’de yükseköğrenime yeni başlayacaklar, halen okuyanlar ve yüksek öğrenimlerini tamamlamış olanlar, ilke olarak Avusturya’da öğrenime başlayabilirler ya da öğrenimlerini sürdürebilirler. Avusturya yükseköğrenim kurumlarında birkaç istisnanın dışında (gemi yapım mühendisliği ve endüstri mühendisliği gibi), bütün dallarda öğrenim yapılmaktadır. Öğrenim ve sınav dili Almanca’dır. Öğrenim süresi, seçilen dala göre 4 ile 6 yıl arasıdır. Avusturya’da yükseköğrenim, (magister/master ve yüksek mühendis gibi) bir akademik dereceyle tamamlanır. Doktora unvanı ise ayrıca lisansüstü öğreniminden sonra alınır.

Avusturya’da akademik yıl, kış dönemi (Ekim – Ocak) için son başvuru tarihi 1 Eylül ve yaz (Mart – Haziran) dönemi için 1 Şubat olmak üzere ikiye ayrılır.

Yabancı öğrencilerin alınmasına ilgili yükseköğrenim kurumunun rektörlüğü, mevcut boş yer sayısını göz önünde tutarak karar verir.

ÖĞRENİME YENİ BAŞLAYACAKLAR İÇİN ALINMA KOŞULLARI

Almanca Bilme:

Avusturya’da yükseköğrenim yapmak isteyenler, konuşma ve yazı dilinde iyi Almanca bildiklerini belgelemek zorundadırlar (Avusturya Lisesi mezunları bu kuralın dışındadır). Almanca bilgisi yetersiz olanlar, üniversiteye kayıttan önce Almanca dil sınavını başarılı olarak vermek zorundadırlar. Bu sınavı veremeyen öğrenciler ilgili yükseköğretim kurumunun gösterdiği bir Almanca kursuna katılmak zorundadırlar.

Bu kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler yükseköğretim kurumuna devam etmeye hak kazanırlar.

Kayıt Koşulları:

Avusturya’da yükseköğrenim için gidenlerin aşağıdaki hususları belgelemeleri gerekir:

Avusturya’da yüksek öğrenime başalayabilmek için, her iki ülke lise diplomaları arasında muadelet bulunmadığından, lise diplomasıyla birlikte, Türkiye’deki üniversite giriş sınavının başarıldığı ve böylece Türkiye’de herhangi bir yüksek öğrenim dalına kayıt yaptırma hakkının kazanıldığı, sınav sonuç belgesi ibraz edilerek belgelenir.

Türkiye’de Açık Öğretim Fakültesi’ne, İkinci Öğretim’e ve iki yıllık Meslek Yüksek Okulu’na kayıtlı olanlar, Avusturya’da yüksek öğrenim yapamaz. Ancak ÖSS sınavı sonucuna göre Türkiye’de bir örgün yüksek kuruma girme hakkını ibraz edenler, Avusturya’da okumak için başvurabilirler.

Türk öğrenciler Avusturya üniversitelerinde ancak Türkiye’de kazandıkları dala kayıt yaptırabilirler. Bunu için Avusturya üniversitelerinde de o dalın bulunması ve yer darlığı nedeniyle yabancılara kapalı bulunmaması gerekir.

Seçilen Dalın Değiştirilmesi:

Ancak aynı ÖSS puanı ile başka bir dala girebileceği YÖK tarafından kabul edilirse gerçekleştirilebilir.

Avusturya’da yüksek öğretim kurumu başvuru ve belgelere göre alınma konusunda karar verir.

Sanat okullarında karardan önce ayrıca bir yetenek sınavı yapılır. Olumlu karar verildiği takdirde öğrenci şahsen üniversiteye kaydını (Immatrikulation), ardından da ilgili ders programlarına (Inskription) kaydını yaptırır. Harç ve giderler ilgili kurumdan sorulmalıdır.

ÖĞRENİMLERİNİ SÜRDÜRMEK İSTEYENLER İÇİN GİRİŞ KOŞULLARI

Avusturya’da lisans öğrenimi bulunmadığından ve yüksek öğrenim “magister” ya da “yüksek mühendis” ünvanlarıyla tamamlandığından, Türkiye’de “lisans diploması” alarak yüksek öğrenimlerini bitirenler, Avusturya’da üniversite öğrencisi olarak tahsilini devam ederler.

Türkiye’de başladıkları öğrenimi Avusturya’da sürdürmek isteyen üniversite öğrencileri.

Öğrenime Yeni Başlayacaklar İçin Alınma Koşullarındaki koşullara ek olarak, o zamana kadarki sınavlarını başarıyla verdiklerini ve YÖK tarafından kabul edilen üniversitelerden birinde yüksek lisans yapma hakkına sahip olduklarını bağımsız bir belgeyle kanıtlarlar (sınav sonuç belgesi).

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Türkiye’de üniversiteyi bitirip “master” ya da “yüksek mühendis” unvanını kazananlar, Avusturya’da doktora yapmak istedikleri takdirde Almanca bildiklerini, master yaptıklarını ya da “yüksek mühendis” unvanını kazandıklarını ve YÖK’ün tanıdığı Türkiye üniversitelerinden birinde doktora yapma hakkını kazandıklarını kanıtlamalıdırlar.

GEREKLİ BELGELER

a) Liseyi bitirmiş, üniversiteye giriş seçme sınavını başararak herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünde okumaya hak kazanmış öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversiteye giriş seçme sınavını kazandığına ilişkin belge (orjinal)
 • Lise son sınıfta okuduğu ders notları
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

b) Halen herhangi bir üniversitede yüksek öğrenimi sürdüren öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversiteye giriş seçme sınavını kazandığına ilişkin belge (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenim bölümünden öğrenci belgesi (orjinal)
 • Öğrenime devam etme hakkına sahip olduğunu belirtir belge (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenim dalında öğrenim süresince başarılı olunan derslerin not durum belgesi (Transcript)
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

c) Üniversiteyi lisans düzeyinde bitirmiş ve yüksek lisans (Master) yapmaya hak kazanmış veya yüksek lisansta öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversiteye giriş seçme sınavını kazandığına ilişkin belge (orjinal)
 • Üniversitede diploması veya üniversitede bitirdiği öğrenim dalında alınan geçici bitirme belgesi (orjinal)
 • Yüksek Lisansı kazandığına veya bir yüksek lisans bölümünde öğrenim gördüğüne ilişkin bir belge (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenim bölümünden öğrenci belgesi
 • Öğrenime devam etme hakkına sahip olduğunu belirtir belge
 • Not durum belgesi (Transcript)
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

d) Yüksek lisans düzeyinde öğrenimini tamamlamış ve doktora yapmaya hak kazanmış veya doktora yapmakta olan öğrenciler için:

 • Lise diploması (orjinal)
 • Üniversitedeki öğrenimini lisans düzeyinde bitirdiğini gösteren diploma (orjinal)
 • Yüksek lisans diploması veya yüksek lisans öğrenimini bitirdiğini gösteren geçici bitirme belgesi (orjinal)
 • Doktora öğrenimi yapmaya hak kazandığını veya doktora öğrencisi olduğunun belirten bir belge (orjinal)
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini kapsayan not durum belgesi (Transcript)
 • Üniversitedeki öğrenim bölümünden öğrenci belgesi
 • Öğrenime devam etme hakkına sahip olduğunu belirtir belge
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgesi
 • Yazışmalar için 5 adet uluslararası posta pulu

BAŞVURU VE ONAYLAR

Avusturya’da bir yüksek öğrenim kurumunda öğrenim yapmak isteyenler, Avusturya’daki üniversitelerden sağlanacak başvuru formunu doldurup, istenen diğer belgelerle birlikte her yıl kış dönemi için 1 Eylül’e, yaz dönemi için de 1 Şubat’a kadar ilgili kuruma gönderirler.

Başvuruya eklenecek belgelerin fotokopileri ve yeminli tercümanlar tarafından yaptırılacak Almanca çevirileri, noter tasdikinden sonra kaymakamlıklarda uluslararası nitelikte bir tasdik olan “Apostille” ile tasdik ettirilir.

KALACAK YER

Öğrenciler kalacak yerleri kendileri bulurlar ve bu konuda yüksek öğrenim kurumlarının öğrenci derneklerinden yardım isteyebilirler.

GEÇİM GİDERLERİ – ÖĞRENCİ HARÇLARI

Geçim Giderleri: Yıllık 5.000.- Euro’dur . Bu paraya sahip olunduğunun kanıtlanması, vize talebi açısından da önem taşır.

Üniversiteler Ve Akademiler İçin Harç: Ekim 2001 tarihinden itibaren bütün Avusturya üniversitelerinde tüm öğrencilerden bir öğrenim harcı alınacaktır. Bu harç Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölge ülkelerinin dışından gelen tüm öğrenciler için dönem başına 726,73 Euro’dur.

Çalışma Olanakları: Avusturya’da eğitim gören yabancı öğrencilerin, yeni kabul edilen yasa gereği çalışma izni vardır.

VİZE

Avusturya’da ikameti düzenleyen 01.07.1993 tarihli yasa gereğince Avusturya’da seçilen üniversite ya da akademiye yapılacak başvurunun yanı sıra oturma izin belgesi de gereklidir. (Bknz. Öğrenim amaçlı oturma izni için gereken evraklar)

İlk Başvuru:

Başvurulan üniversite veya yüksek okul başvurana kayıt formlarını oturma izni başvuru formu ile birlikte gönderir. Başvuran kişi başvurduğu üniversiteden kabul belgesi geldikten sonra oturma izin belgesini doldurarak, istenilen diğer evraklarla birlikte Avusturya’daki üniversite veya yüksek okula ya kendisi direk gönderir veya İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu veya Ankara Avusturya Büyükelçiliği aracılığı gönderilmek üzere bu yetkili makamlara iletir. Avusturya’da yetkili makamlarca kararın verilmesinden sonra sonuç Ankara’daki Avusturya Büyükelçiliği ya da İstanbul’daki Avusturya Başkonsolosluğu aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Bu konuda uzunca bir sürenin geçebileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

Vize Hakkında Bilgiler:

Ankara Avusturya Büyükelçiliği:

Atatürk Bulvarı 189, Kavaklıdere -Ankara

Telefon: (0312) 419 04 31 /32 /33)

Fax: (0312) 418 94 54

İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu:

Köybaşı Cad. 46, Yeniköy – İstanbul

Telefon: (0212) 262 93 15 + 262 49 84(88)

Fax: (0212) 262 26 22

(Visited 186 times, 1 visits today)