Avusturya’nın Başkenti, Avusturya Bayrağı,Avusturya Vize İşlemleri

Avusturya’nın Başkenti, Avusturya Bayrağı,Avusturya Vize İşlemleri. Avusturya’ya nasıl gidilir? Avusturya hakkında önemli bilgiler

GSYİH ( Milyon $ ) 383.509.000 (2017, IMF)

KBGSYİH ( $ ) 49.371 (2017, IMF)

Büyüme Oranı ( % ) 1,4 (2017, IMF)

Nüfus 8.759.000 (2017, IMF)

Yüzölçümü ( km² ) 83.871

Başkent Viyana

Pasaport-Vize İşlemleri, İkamet İzinleri

Avusturya’da yabancıların ülkeye giriş ve ikametlerini düzenleyen Yabancılar Yasası 01.01.2006 tarihi itibariyle Yabancılar Polisi Yasası (Fremdenpolizeigesetz-FPG) ve Yerleşme ve İkamet Yasası (Niederlassungs-und Aufenthaltsgesetz-NAG) olarak ikiye ayrılmıştır. Altı aya kadar Avusturya’da kalacak olan yabancılar için vizeler artık Yabancılar Polisi Yasası hükümlerine göre düzenlenirken, altı aydan daha fazla süre ile Avusturya’da yaşayacaklar için Yerleşme ve İkamet Yasası hükümleri geçerli olacaktır.

Diplomatik pasaport, hususi pasaport (yeşil) ve hizmet pasaportu (gri) hamili vatandaşlarımız Avusturya’ya yapacakları ve altı ay içinde doksan günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Umuma mahsus pasaportlar (lacivert/bordo) için ise vize gerekmektedir.

Vize mevzuatı Yabancılar Polisi Yasası ile düzenlenmektedir. Ülkeye giriş vizeleri dört türlüdür.

1) A Vizesi: Havayolu ile ülkeye giriş için verilmektedir.

2) B Vizesi: Avusturya ve diğer Schengen üyesi ülkelerden transit geçiş için verilmektedir.

3) C Vizesi: Avusturya’ya turistik amaçla gelecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi olarak da adlandırılan turistik amaçlı C vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Schengen üyesi tüm ülkelere seyahat hakkını tanımakta ve her yarıyıl için en fazla üç aylığına verilmektedir.

4) D Vizesi: İş seyahatleri veya üç aydan fazla süreli ziyaretler için verilen oturma vizesi en fazla altı aylığına verilmekte ve veren ülkede ikamet etme, diğer Schengen üyesi ülkelerden ise en fazla beş gün süreli transit geçiş hakkı tanımaktadır.

Yukarıda belirtilen vizeler Avusturya’nın ülkemizdeki temsilcilikleri tarafından verilmekte ve Avusturya’da uzatılamamaktadır.

Avusturya Büyükelçiliği – Ankara

Atatürk Bulvarı 189

TR-06680 Ankara

Posta Adresi: P.K. 131

Tel: 312-419 0431, 419 0432

Fax: 312-418 9454

Web: http://www.bmeia.gv.at/tr/botschaft/ankara.html

Avusturya Başkonsolosluğu – İstanbul

Köybaşı Cad. No: 45

80870 Yeniköy-İstanbul

Tel: 212-262 4984, 262 9015

Fax: 212-262 2622

Web: http://www.bmeia.gv.at/tr/botschaft/istanbul.html

Yeni Yasa’ya göre ikamet statüleri (Aufenthaltstitel) dört ana grupta toplanmıştır:

1) Oturma izni (Aufenthaltsbewilligung)

2) Yerleşim izni (Niederlassungsbewilligung)

3) Aile bireyleri izinleri (Familienangehöriger)

4) Daimi ikamet izni (Daueraufenthalt)

Yerleşme ve oturma izinleri pasaport üzerine damga şeklinde değil, ayrı bir kart şeklinde düzenlenmekte ve kimlik belgesi görevi de görmektedir.

Yerleşme ve oturma izinleri verme ve kartları düzenleme görevi belediyeler bünyesinde oluşturulan dairelere verilmiştir. Bu görevi Viyana Eyaleti’nde MA 20 Belediye Dairesi üstlenmiştir.

Çalışma İzni

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıları Çalıştırma Yasası’nın 1. maddesine göre yabancıların çalışmak için izin talebinde bulunmaları gerekmektedir. Yasada izinler üç ana grupta toplanmıştır:

Çalıştırma izni (Beschäftigungsbewilligung)

Çalışma izni (Arbeitserlaubnis)

Muafiyet belgesi (Befreiungsschein)

Çalıştırma İzni: İş piyasasının durumunun ve gelişiminin imkan vermesi ve kamu çıkarına ters düşmemesi halinde belirli bir yabancıyı çalıştırabilmesi için işverene verilen izindir ve en fazla bir yıl sürelidir. Çalıştırma izni sadece belirli bir iş yerinde ve belirli bir iş için geçerlidir.

İlk kez çalıştırma izni verilmesi iş piyasasının durumuna ve çalışma izinleri kontenjanına bağlıdır.

Yabancıları Çalıştırma Yasası’nda her yıl Avusturya vatandaşı olmayan iş gücünün çalıştırılması için çalışma izinleri kontenjanının (Höchstzahlen) saptanabileceği öngörülmüştür. Hali hazırda Avusturya’da çalışan ve işsiz yabancıların payının bütün ülkedeki toplam işgücü potansiyelinin %8’ini aşmaması gerekmektedir. Bu oranın kendilerine çalışma izni verilmesi bir hak teşkil eden gruplar da söz konusu olduğunda %9’a çıkarılması mümkün bulunmaktadır.

Çalışma İzni: Son 14 ay içinde toplam olarak 52 hafta yasal çalışması bulunan yabancıya veya çalışma iznine sahip yabancıların en az bir yıl süreyle Avusturya’da yasal yerleşmiş eşleri veya reşit olmayan bekar çocuklarına çalışma izni verilir. Bu izin son çalışma izninin verildiği eyalet içinde ve azami 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Çalışma izni, son 2 yıl içinde toplam 18 ay yasal çalışılması halinde azami 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde uzatılır. Çalışma izni için yaptığı başvuruda izin verilmesinde etkili olabilecek hususlarda bilerek yanlış beyanda bulunan veya bunları gizleyenlerin izinleri iptal edilir.

Muafiyet Belgesi: Muafiyet Belgesi Avusturya’nın her yerinde ve her iş için geçerlidir. Ancak Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı bazı meslekler için tüzükle sınırlama getirebilmektedir.

“Kilit İşgücü” İstihdamı

Çalışma Dairesi (AMS) ve Belediye Dairesi MA 20 ortaklaşa bir işlemle yabancıya kilit personel olarak yerleşme izni verilip, verilmeyeceğini tespit etmektedir.

Yabancıyı çalıştırmaya hazır bir işyerinin bulunması şarttır. Kilit işgücü olarak yerleşme izni önce 18 ay süreyle verilir. Bu izin çalışma iznini de içerir. Eğer bu sürede toplam 12 ay kilit işgücü olarak çalışılırsa, uzatmada sınırsız yerleşme izni (Niederlassungsbewilligung-unbeschränkt) verilir. Yükseköğrenimlerini Avusturya’da tamamlamış olan üniversite mezunları, kilit işgücü olma şartlarını yerine getirdiklerinde, kontenjana bağlı kalınmadan bu yerleşme iznini alabilirler.

“Kilit işgücü” sayılabilmek için;

– Avusturya iş piyasasında istenilen özel öğrenime veya gerekli pratik tecrübeye sahip olmak ve

– Hedeflenen işte her yıl belirlenen en yüksek prime esas kazancın en az % 60‘ı tutarında brüt aylık alacak olmak (halen ayda yaklaşık 2.250,- Avro) gerekmektedir.

Kilit işgücü olarak bir yabancının çalıştırılabilmesi için ayrıca;

– Söz konusu istihdamın ilgili bölge iş piyasası için özel bir önem taşıması veya yeni iş yerlerinin sağlanmasına ya da mevcut iş yerlerinin güvence altına alınmasına katkıda bulunması veya

– Yabancının şirket yönetiminde söz sahibi olması veya

– Söz konusu belirli bir yatırımının transferini de beraberinde getirmesi veya

-Yabancının yüksekokul eğitiminin ya da özel kabul edilen bir eğitiminin bulunması gerekmektedir.

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

Avusturya’da mesai günleri Pazartesi-Cuma arası olmak üzere beş gündür. Diğer yandan son yıllarda haftalık 38,5 saatlik çalışma süresi kapsamında pek çok resmi ve özel ofis Cuma öğleden sonraları kapalı olabilmektedir.

Kullanılan Lisan

Ülkenin resmi dili Almancadır. İş çevrelerinde İngilizce ve Fransızca da kullanım alanı bulmaktadır.

Ulaşım

Türkiye’nin belli başlı merkezlerinden Avusturya’nın başkenti Viyana’ya Türk Hava Yolları (THY) günlük direkt seferleri bulunmaktadır. THY’nin Lufthansa’yla ortak girişimi olan Sun Express havayolu İstanbul ve İzmir’den Viyana’ya tarifeli seferler düzenlemektedir. Ayrıca Pegasus Havayolları da Türkiye-Avusturya arasında tarifeli seferler düzenlemektedir.

Yerel Saat

UTC’nin (Coordinated Universal Time) bir saat ilerisinde, yaz aylarında iki saat ileridedir. Avusturya ulusal saati Türkiye saatinin bir saat gerisindedir.

İklim

Avusturya’nın iklimi genelde ılıman ve yumuşaktır, ancak Alp Dağları bölgesinden doğudaki ovaya doğru farklılıklar gösterir. Yazları özellikle Viyana ve alçak kesimlerde yer alan şehirlerde 20-30 dereceler civarında seyreden hava bazı günler çok sıcak olmaktaysa da geceler serindir. Alpler Bölgesi ise yazları ılık ve genellikle açıktır. Kışları ortalama sıcaklık sıfır derece civarındadır. Isı özellikle Ocak ve Şubat aylarında sıfırın altına düşmektedir. Dağlık bölgelerde ilkbaharda ve sonbaharda da kar yağışı görülebilmektedir.

GENEL BİLGİLER

Özet

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en fakir ülkelerinden sayılan Avusturya, son 20 yılda dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almayı başarmıştır. Yaklaşık 84 bin km2’lik yüzölçümüne ve 8,5 milyonluk nüfusa sahip olan ülke müreffeh ve demokratik bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Ülke 1999 yılında “AB Ekonomik ve Parasal Birliği”ne katılmıştır.

Bir zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun güç merkezi olan Avusturya, 1. Dünya Savaşı’nın sonunda aldığı yenilgiyle küçük bir cumhuriyete dönüştürülmüştür. 1938’de Nazi Almanyası tarafından ilhak edilmesi ve sonrasında 2. Dünya Savaşı’nda galip çıkan Müttefik Kuvvetlerince işgal edildiği 1945’ten itibaren 10 yıllık süre boyunca Avusturya’nın statüsü belirsiz kalmıştır. 1955’te imzalanan kurucu anlaşmayla Müttefik işgali sona ermiş, Avusturya’nın bağımsızlığı tanınmış ve Almanya’yla birleşmesi yasaklanmıştır. Aynı yıl kabul edilen Anayasa ile Sovyet askeri varlığının ülkeden çekilmesinin bir şartı olarak ülkenin “daimi tarafsızlık” statüsüne geçtiği ilan edilmiştir. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması ve ülkenin 1995’te Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olmasıyla bu “tarafsızlık” anlamını yitirmiştir. Müreffeh ve demokratik bir ülke olarak Avusturya 1999 yılında “AB Ekonomik ve Parasal Birliği”ne katılmıştır. Avusturya Ocak 2009’da, 2009-2010 dönemi için BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olmuştur.

Coğrafi Konum

83.856 km2’lik yüzölçümü ve 8,5 milyon nüfusu ile küçük bir Avrupa ülkesi olan Avusturya’nın denize doğrudan açılımı bulunmamakta ve sınırlarının kuzeyinde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, doğusunda Slovakya ve Macaristan, güneyinde Slovenya ve İtalya, batısında İsviçre ve Lihtenştayn yer almaktadır.

Ülkede Tuna Nehri coğrafi ve turistik açıdan olduğu gibi, bir taşıma yolu olarak da hayati öneme sahiptir. 1992 yılında tamamlanan ve Karadeniz’i nehir yoluyla Kuzey Denizi’ne bağlayan “Rhein-Main-Donau” (Ren-Main-Tuna) Kanalı, 3.500 km’lik güzergahın uzun bir parçası olan Tuna Nehri’nin önemini daha da arttırmıştır. Viyana’nın hemen dışında bulunan liman ticari taşıma açısından dikkat çeken bir konuma sahip bulunmaktadır.

Avusturya’nın toplam sınırları 2.706 km’dir. Bunun 819 km’lik bölümü Almanya ile olan sınırdır.

Ülkenin özetle verilen stratejik coğrafi konumu, ticari yönden de önemli bir güç kaynağı oluşturmakta, tarihi bağlar da dikkate alındığında, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için Avusturya en yakın Batılı ticari ortak konumuna sahip bulunmaktadır. Doğu Bloku’nun yıkılmasını takiben Avusturya’nın, doğusundaki komşu ülkelerle olan ticaret hacmi ve bu ülkelerdeki yatırımları çarpıcı bir biçimde artmıştır.

Ülkenin hemen hemen yarısı ormanlarla kaplıdır. Tüm coğrafyayı koruma adına çevre konusunda alınan tedbirler ve faaliyetler önemli boyutlara ulaşmıştır. İlgililer Avusturya’nın, Japonya’dan sonra çevre konusunda en duyarlı ikinci ülke olduğunu ifade etmektedirler.

Esasen bu hassas yaklaşımdan ülkemiz ihracatı dolaylı olarak olumsuz şekilde etkilenmiş ve özellikle, 90’lı yıllarda Avusturya’dan Türk TIR’larının geçişlerinde yaşanan büyük sıkıntılar temelde çevre korumacılığına dayandırılmıştır. Son yıllarda geçmişe kıyasla Avrupa ile ticaret hacminin büyük boyutlara ulaşmasına rağmen Avusturya’nın sağladığı geçiş kotalarının uzun yıllardır artmıyor olmasında da Avusturya’nın çevrenin korunması konusunu temel gerekçe olarak kullanması esas rol oynamaktadır.

Siyasi ve İdari Yapı

Avusturya’nın idari yapısı, federal yapıya dayalı cumhuriyettir. Ülkenin resmi adı “Avusturya Cumhuriyeti”dir.

Avusturya; Niederösterreich (Aşağı Avusturya), Wien (Viyana), Burgenland, Steiermark, Oberösterreich (Yukarı Avusturya), Salzburg, Kärnten (Karintiya), Vorarlberg ve Tirol olmak üzere dokuz eyaletten oluşmaktadır.

Avusturya Cumhuriyetinin temel belgeleri Federal Anayasa, 1955 tarihli Avusturya Devlet Anlaşması ve Daimi Tarafsızlık Hakkındaki Temel Kanundur.

Avusturya Cumhuriyetinin siyasi yapısı, demokrasi ve federal ilkeler üzerine dayalı “parlamenter hukuk devletini öngörmekte olup, Anayasa ve güçler ayrılığı ilkesi gereği yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrılmıştır.

Federal Cumhurbaşkanı siyasi partiler tarafından gösterilen adaylar arasından genel seçimler sonucu 6 yıllık bir süre için seçilmektedir. Daha ziyade sembolik yetkilerle donatılmıştır.

Parlamento iki meclisten oluşmaktadır: Federal Meclis (Bundesrat – 64 Temsilci) ve Millet Meclisi (Nationalrat – 183 Temsilci). Ayrıca, eyaletlerde Eyaletler Meclisi şeklinde bir diğer parlamenter örgütlenme yapısı mevcuttur.

Millet Meclisi halk tarafından seçilmekte, Federal Meclis ise, dokuz eyalet meclisinin kendi aralarından seçtiği temsilcilerden oluşmaktadır.

1980’lere kadar, Avusturya’da siyasi partiler üç kamp esasına dayalı geleneksel bir yapıya sahip olmuşlardır. Kaynağı 19. yüzyıla dayanan bu yapılanma şekli bugünkü Avusturya Parlamentosu’nda da benzer şekildedir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Avusturya İstatistik Ofisi verilerine göre ülke nüfusu 2016 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yıla göre %1,35 artış göstererek 8.700.471 kişi olmuştur. Avusturya nüfusunun yaklaşık % 48’ni erkekler, % 52’ni ise kadınlar oluşturmaktadır.

2030 yılında ise 9,19 milyon kişiye ve 2060 yılında ise 9,62 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Nüfus yoğunluğu daha ziyade ülkenin doğusundadır. Viyana, Burgenland ve Aşağı Avusturya eyaletleri ülkenin doğu bölgesini oluşturmakta, toplam ülke yüzölçümünün %28,1’inde nüfusun %43’ü yaşamaktadır. Toplam ülke yüzölçümünün %36’ünü oluşturan Salzburg, Yukarı Avusturya, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde ise toplam ülke nüfusunun yaklaşık % 36’sı yaşamaktadır. Ülkenin güneyinde yer alan Styria ve Karintiya eyaletlerinin toplam yüzölçümü ülke nüfusunun %30,9’una denk gelmekte olup, söz konusu iki eyalette toplam nüfusun yaklaşık %21’i yaşamaktadır.

Önümüzdeki on yıllarda ülke nüfusunun büyük ölçüde dokuz eyalette değişiklik göstermesi öngörülmektedir. En fazla nüfus artışı Viyana’da beklenirken 2060 (%25), ardından Aşağı Avusturya (+17%), Tirol ve Vorarlberg (+16% herbiri)’de nüfus artışları beklenmektedir. Yukarı Avusturya’nın (+11%) ve Burgenland (+10%)’ın nüfus artışlarının ise toplam ülke nüfusundan biraz daha düşük seyretmesi beklenmektedir.’nın nüfusunun %4 veya daha az durgun olması ve Karintiya’nın ise 2060 yılına kadar nüfusu azalan (-7%) tek eyalet olması öngörülmektedir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Avusturya’nın en değerli doğal kaynağı olan ekolojik çevresini, kirlilik düzeylerini sistematik olarak düşürmek yoluyla korumak adına gösterdiği yoğun çabalar, ülkenin çevre açısından en bilinçli Avrupa ülkeleri arasında sayılmasını sağlamıştır. Avusturya göllerdeki geniş çaplı temizleme faaliyetlerine 1970’lerde başlamış, endüstriyel emisyon kısıntılarını 1980 ve 1990’larda zorunlu uygulamaya koymuş ve karayolu trafik emisyonlarını azaltmak için yeni araçlarda katalitik konvertör zorunluluğunu 1980’lerde getiren ilk Avrupa ülkeleri arasında yer almıştır. 1980’lerden bu yana sülfür dioksit emisyonu %90, karbon monoksit emisyonları %55, azot protoksit emisyonu %17 azalmıştır.

Ülkenin yaklaşık %50’si ormanla kaplı olup, Orta Avrupa’nın en fazla ormana sahip ülkesi konumundadır. Alplerin 2000 metreye kadar olan yüksekliklerinde mevcut olan ormanların büyük kısmı özel şahıslara aittir.

Madenler bakımından oldukça zengin sayılan Avusturya’da demir, magnezyum, grafit ve kömür elde edilmektedir. Dünyada en çok grafit üreten ülkedir. Ayrıca manyezit ve volfram üretiminde de dünyanın önemli üreticilerinin başında gelmektedir.

Petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa’da dördüncü sıradadır. Petrol üretimi Viyana havzası ile Linz şehri civarındadır. Bunlardan başka bakır, çinko, kurşun, antimon, boksit ve tungsten madenleri de bulunmaktadır.

(Visited 216 times, 1 visits today)