Başkonsolosluk Kayıp Kimlik Kartı Başvuru Randevusu ve Gerekli Belgeler

Başkonsolosluk Kayıp Kimlik Kartı Başvuru randevusu ve Gerekli Belgeler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Başvurusu (Kaybından dolayı)

Öncelikle Türkiye’nin Yurtdışı temsilciliklerinden (Büyükelçilik,Başkonsolosluk ve Fahri Konsolosluklarından Kayıp Kimlik Kartı İşlemleri için randevu almanız gerekmektedir.

Konsolosluk işlemleriniz için randevunuzu https://www.konsolosluk.gov.tr/  adresinden internetten online olarak e-KONSOLOSLUK RANDEVU alabilirsiniz.

Ayrıca Türk Konsoloslukları Çağrı Merkezi olan Konsolosluk Randevu Çağrı Merkezine  00 90 312 292 29 29 nolu telefonu arayarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca bazı ülkelerde bulundukları ülkenin kodu ve Türk Konsolosluk Randevu Numarasından da randevu alınabilir. Bu ülkeler;

  • A.B.D. ve Kanada Başkonsolosluk Randevu Telefonu +1 888 566 7656
  • Almanya Başkonsolosluk Randevu Telefonu +49 30 30 807090
  • Avusturya Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +43720 115890
  • İngiltere Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +44203 6088090
  • Hollanda Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +311 076 60007
  • Fransa Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +33 180 146335

Türk Başkonsolosluklarına Kayıp Kimlik Başvuru İçin Gerekli Belgeler

-T.C. Pasaportu /

-T.C. Uluslararası Aile Cüzdanı /

-T.C. Sürücü Belgesi /

-Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapabilmesi için)

-1 adet biyometrik fotoğraf (Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.)

NOT: On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

(Ayrıca, “Temsilciliğe Özel Notlar” bölümünü de inceleyiniz!)

Kaybından dolayı yapılacak kimlik kartı başvurularında, başvuru sahibinin fotoğraflı başka bir belge (pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı vb.) ibraz etmesi ve ibraz edilen belgelerle kimlik tespitinin yapılabiliyor olması halinde başvuru alınabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin fotoğraflı bir belge ibraz edememesi nedeniyle kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, kimlik tespiti için hakkında yazışma yapılan kişilerin başvurularının sonuçlanması belirli bir süre almaktadır.

Kaybından dolayı kimlik kartı başvurularında herhangi bir yerel makamdan (karakol, jandarma, yabancılar polisi) konuya ilişkin kayıp raporu/belgesi düzenletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, bu yönde bir işlem yaptırmak tamamen kişinin kendi tercihidir.

Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile başvuran kişilerin herhangi bir kimlik belgesi ibraz edememeleri durumunda;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememeleri durumunda kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınamaz.

c) Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulan kişilerin kimlik kartı talepleri (b) bendinde belirtildiği şekilde yaptırılan soruşturma sonucuna göre değerlendirilir.

(Visited 126 times, 1 visits today)