Benin Bayrağı, Benin Başkenti, Benin’e Nasıl Gidilir?

Benin Bayrağı, Benin Başkenti, Benin’e Nasıl Gidilir?

GSYİH ( Milyon $ )  8.792 (2017,IMF)

KBGSYİH ( $ )  772 (2017,IMF)

Büyüme Oranı ( % )  5,4% (2017,IMF)

Nüfus 11.395.000 (2017,IMF)

Yüzölçümü ( km² ) 112.622

Başkent Porto Novo

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

Kişisel ilişkilere büyük önem verildiğinden, gerek mevcut ve gerekse potansiyel müşterilerle yüz-yüze görüşme Benin’de iş yapmak için kritik bir faktördür. Genel olarak uluslararası iş gelenekleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte iş görüşmelerinde “fazla iyi” tekliflere ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Malın zamanında teslim edilmesi ve satış sonrası hizmetler önem arz etmektedir.  Benin’de başarılı olmak için sabır ve esneklik gereklidir.

Yerel saat

GMT +1 (Yaz saati uygulaması yoktur)

Elektrik

220 volt, 50Hz, Soket: E

Konuşulan diller

Fransızca, Fon, Yoruba ve ayrıca birçok yerel dil konuşulmaktadır. Ülkede İngilizce fazla yaygın değildir. Bu nedenle Fransızca bilmek veya Fransızca bilen bir tercümanla çalışmak oldukça yararlı olacaktır.

Sağlık

Benin’e seyahat edeceklerin sıtma ve diğer tropik hastalıklar konusunda bir sağlık uzmanına danışması ve Batı Afrika için gerekli önlemleri alması tavsiye edilmektedir. Benin’e girişte bütün ziyaretçilerin son 10 yıl içinde sarı hummaya karşı aşılandıklarını gösteren uluslararası sağlık sertifikasını (“WHO” Yellow Card/Carte Jaune De L’OMS)  haiz olmaları gerekmektedir. Aşı yeni yapılmışsa üzerinden en az 10 gün geçmesi şartı olup, aşı tarihinin üzerinden en az 10 gün geçmemiş olan ziyaretçiler ülkeye alınmayabilinmektedir.

Güvenlik

Diğer birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Benin’de özellikle umuma açık yerlerde, turizm bölgelerinde ve otellerde güvenlik sorunu yaşama riski vardır. Sokak suçları ülkede yaygındır. Bu nedenle ziyaretçilerin gerekli güvenlik önlemlerini almaları önem arz etmektedir.

Haberleşme

 

Benin’in uluslararası telefon kodu +229 olup, ülkeden uluslararası çıkışta önce 00 ve sonra ilgili ülke ve şehir kodu çevrilmektedir. Mobil telefonlar (5 hizmet sağlayıcı vardır) oldukça yaygındır ve hemen hemen bütün Benin kapsama alanı içindedir. Bir aylık ve ön ödemeli abonelik mümkün bulunmaktadır. Internet kafelerde ve otellerde yüksek hızlı internet hizmeti mevcuttur. Ayrıca ülkede uzun süre kalacakların evlerine ve ofislerine internet hattı bağlatmaları mümkün bulunmaktadır.

Duty Free

Ülkeye girişte (15 yaşından büyük herkes için) 250 gr. tütün veya 200 sigara veya 25 puro veya 100 sigarillo; bir şişe şarap ve bir şişe alkollü içki;  ve 500 ml eau de toilette ve 250 ml parfüm vergiden muaftır.

Vize İşlemleri

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

İklim

Tropik iklimin hüküm sürdüğü ülkede mevsimler, okyanustan gelen nemli rüzgarların ve kuzeydeki çölden gelen kuru havanın etkisi altındadır. Ülkenin kuzeyinde kuraklık hakimdir. Güneydeki koşullar ise zengin bir tropik bitki örtüsünü desteklemektedir. En sıcak ay Mart (26-28°), en soğuk ay Ağustos (23-25°C), en kurak ay Aralık ve en yağışlı ay Haziran ayıdır.

İş Saatleri

Bankalar         : Pazartesi-Cuma: 08:00 – 11:00 ve 15:00 – 17:00
İş yerleri         : Pazartesi-Cuma: 08:00 – 12:30 ve 15:30 – 19:00

Cumartesi : 9:00 – 01:00
Resmi Daireler : Pazartesi-Cuma: 0800 – 12:30 ve 15:00 – 18:30

Resmi Tatiller:  Yeni yıl (1 Ocak), Geleneksel Dini Gün (10 Ocak), İşçi Günü (01 Mayıs), Bağımsızlık Günü (01 Ağustos), Assumption (15 Ağustos), Azizler Bayramı (01 Kasım), Noel (25 Aralık)

Dini bayramların tarihi değişiklik göstermektedir.

Coğrafi Konum

Togo ve Nijerya’nın arasında yer alan Benin, kuzeyde Nijer nehrinden, güneyde Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan uzun ve dar bir coğrafyaya sahiptir. Ülkenin yüzölçümü 112.622 km2’dir. Bu alanın yaklaşık 2.000 km2’si nehir ve göllerden oluşmaktadır. Benin’in toplam 121 km sahil şeridi ve 1.989 km kara sınırı vardır. (Burkina Faso 306 km, Nijer 266 km, Nijerya 773 km, Togo 644 km) Ülke coğrafyasında genel olarak engebeli düzlükler ve alçak tepe ve dağlar hakimdir. Ülkenin en yüksek noktası 658 m. yükseklikteki Sokbaro Dağı’dır.

 

Tropik iklimin hüküm sürdüğü ülkede mevsimler, okyanustan gelen nemli rüzgarların ve kuzeydeki çölden gelen kuru havanın etkisi altındadır. Ülkenin kuzeyinde kuraklık hakimdir. Güneydeki koşullar ise zengin bir tropik bitki örtüsünü desteklemektedir.  En sıcak ay Mart (26-28°), en soğuk ay Ağustos (23-25°C), en kurak ay Aralık ve en yağışlı ay Haziran ayıdır.

 

Siyasi ve İdari Yapı

 

Eski adı Dahomey olan Benin Fransa’dan bağımsızlığını 1960 yılında ilan etmiştir. Bağımsızlık ilanından sonra ülkede politik istikrarsızlık başlamış ve 1960 yılı ile yönetimin General Kérékou’nun eline geçtiği 1972 yılı arasında altı hükümet darbesi yapılmıştır. Marksist-Leninist bir rejim uygulayan General Kérékou başkanlığındaki yönetim tarafından ülkenin ismi 1975 yılında ‘Benin Cumhuriyeti’ olarak değiştirilmiştir. 1989 yılında Marksist Başkan Kérékou, Marksist-Leninist yönetimden vazgeçildiğini ilan etmiştir. 1989 yılında ekonomiyi felç eden bir dizi grev sonucu, General Kérékou bir ulusal konferans düzenlemiştir. 1990 yılında ulusal konferans, Marksist tek parti yönetiminin reddedilmesi ve çok partili sisteme geçilmesi yönünde karar almıştır. Renaissance du Bénin’den (RB) Nicéphore Soglo geçici hükümetin Başbakanı olarak atanmış ve 1990 Aralık ayında yapılan ulusal referandum neticesinde yeni anayasa kabul edilmiştir. 1991 yılında yapılan ve General Kérékou’nun da aday olduğu milletvekili ve Devlet Başkanlığı seçimleri sonucunda Mr. Soglo Devlet Başkanı seçilmiştir. 1996 yılında Mr Kérékou seçimlere tekrar girmiş ve sürpriz bir zafer kazanmıştır. Mr Kérékou 2001 yılında yapılan seçimlerde ise ikinci kez Devlet Başkanı seçilmiştir.

 

Benin’de Devlet başkanı 5 yıllık bir dönem için olmak üzere en fazla iki dönem seçilebilmektedir. Devlet Başkanının parlamentoyu feshetme yetkisi yoktur. Mart 2011’de gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimini, (2006 yılındaki seçimi de kazanan bağımsız aday) Mr. Boni Yayi tekrar kazanmıştır. Devlet Başkanı Boni Yoyi devlet başkanlığı makamında halihazırda son dönemini geçirmekte olup, yeni Devlet Başkanı seçiminin 2016 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

 

Ülke Alibori, Atakora, Atlantique, Borgou, Collines, Kouffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme, Plateau ve Zou olmak üzere 12 yönetim bölümüne ayrılmıştır.

Benin’de milletvekili seçimleri ise dört yılda bir yapılmaktadır. Parlemento 83 üyeden oluşmaktadır. Kabine Devlet Başkanı tarafından atanır ve sadece Devlet Başkanına karşı sorumludur.

Nüfus ve İstihdam

Benin’in toplam nüfusunun 11,1 milyon (IMF) olduğu tahmin edilmektedir. Nüfus artış hızı % 2,5 civarındadır. Tüm nüfus bazında kadın erkek sayısı eşittir. Nüfusun yarısından fazlasını 15-64 yaş grubu oluşturmaktadır. Ortalama ömür beklentisi erkeklerde 61,1 yıl, kadınlarda ise 63,5 yıldır. Nüfusun % 42’si şehirlerde yaşamaktadır. Yıllık şehirleşme oranı % 4 civarındadır. Toplam işgücü 3,3 milyon kişi dolaylarındadır. (Kadın işgücü % 38,3) Ülkede kırktan fazla kabile grubu yaşamaktadır. Koloni döneminde güneydeki Fon ve Yoruba grupları Fransız eğitim sisteminden istifade etmişlerdir. Bariba ve Somba kuzeydeki kabilelerin başında gelmektedir.

 

Benin’de eğitim seviyesi yetersiz yatırım nedeniyle son derece düşük düzeydedir. Bununla birlikte, birçok Sahra-altı ülkeyle karşılaştırıldığında, son on yıl içinde eğitimle ilgili göstergelerin nispeten iyileştiği gözlenmektedir. 15 yaş üzeri nüfusta okuma yazma oranı erkeklerde % 48,  kadınlarda ise % 24 civarındadır.

 

Doğal Kaynaklar ve Çevre

 

Ülkede tarım büyük ölçüde yağmura bağımlı olup, yağışların en yoğun olduğu dönem Haziran-Temmuz aylarıdır. Togo ile sınırı teşkil eden Mono Nehri’nin hidroelektrik potansiyeli, sulama ve enerji üretimi amaçlı olarak inşa edilen barajlar sayesinde kullanılmaya başlanmıştır. Ülkenin belli başlı doğal kaynakları içinde mermer, kireçtaşı ve kereste yer almaktadır. Denizdeki sondajlar sonucu bulunan petrol hem sınırlıdır, hem de ekonomik olarak verimli değildir. Benin’de en önemli çevre sorunları içinde içilebilir su kaynaklarının yetersiz olması,  kaçak avlanma, orman alanlarının azalması ve çölleşme sayılabilir.

(Visited 224 times, 1 visits today)