Berlin Başkonsolosluğu Vatandaşlık ve Noter İşlemleri

Berlin Başkonsolosluğu Vatandaşlık işlemleri, Berlin Başkonsolosluğu Noter İşlemleri, Berlin Başkonsolosluğu Mavi Kart gerekli belgeler, Berlin Başkonsolosluğu Türk Vatandaşlığından Çıkma İzin Başvurusu, Berlin Başkonsolosluğu Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Başvurusu, Berlin Başkonsolosluğu Vekaletname Başvurusu, Berlin Başkonsolosluğu Beyan Tasdiki Başvurusu, Berlin Başkonsolosluğu Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Berlin Başkonsolosluğu Vekaletname iptal işlemleri

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMAK İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

1.Nüfus cüzdanı
2.Pasaport
3.Alman vatandaşlığına alınma garanti belgesinin aslı (Einbürgerungszusicherung) ve bir adet fotokopisi

15 YAŞINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLARIN anne veya babalarına bağlı olarak onlarla birlikte vatandaşlıktan çıkmak istemeleri halinde, başvuruya anne-babalarıyla birlikte gelmeleri gerekmektedir.

ANNE-BABASI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIKTAN ÇIKIŞI:

Kesinleşmiş boşanma kararı (aslı ve 2 fotokopisi),

Velayet kararı (aslı ve 2 fotokopisi),

Anne ve babanın muvafakatı

MAVİ KART İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Alman kimlik kartı fotokopisi
2.2 adet fotoğraf

NOTER İŞLEMLERİ

Vekaletnameler onaylama veya düzenleme olarak iki gruba ayrılırlar.

1. Onaylama Vekaletnameler (Tarife: 2/II/3a)

– Boşanma, boşanma tenfiz, emekli olma, emekli aylığı alma, banka işlemleri, vergi, elektrik-su-gaz, oto satış, şirket hisse devri, miras, para, banka, kooperatif hisse devri, vb.

– Dava vekaletnamesi, onaylama şeklinde düzenlenmesine rağmen (konunun sadece davadan ibaret olması halinde) tarifesi 2/II/3b dir.

* “Veraset ilamı çıkartma” vekaletnamesi fotoğraflıdır.
**Avukatlara verilecek dava vekaletnameleri yazılırken, avukatın bağlı olduğu baroya ve T.C. kimlik numarasına ihtiyaç vardır.

2. Düzenleme şeklinde vekaletnameler (Tarife: 2/II/3b)

– Tapu ile ilgili tüm işlemler (alım, satım, inşaat, vb.), doğrudan gelir desteği, vb.

İşlemler esnasında dikkat edilecek hususlar ile gereken evrak aşağıda sunulmaktadır:

– Vekaletname vermek isteyen vatandaşın nüfus cüzdanı mutlaka yanında olmalıdır. (Nüfus cüzdanının arkasında yer alan tüm bilgiler, sistemden KPS üzerinden gelen bilgilerle mutlaka karşılaştırılır. Birbirlerini tutmuyorlarsa, nüfus cüzdanının yenilenmesi gerekmektedir.)

– Tapu işlemlerine yönelik vekaletnameler sadece nüfus cüzdanı ile düzenlenebilmektedir.

– Vekalet verecek kişi daha önce Türk vatandaşlığından çıkmış ve halen Alman vatandaşı ise, mavi kartının (yeni tip) yanında olması yeterli olacaktır. Daha önce mavi kart almamış olan ya da mavi kart alması mümkün olmayan kişiler, yabancı kimliklerinin yeminli bir tercümanda yaptırılmış ve kasa tarafından onaylanmış tercümelerini sunarak işlem yaptırabilirler.

– 2 adet en fazla 6 ay önce çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Birden fazla vekalet verilecekse gereken fotoğraf sayısı da artacaktır.)

– Fotoğraflı vekaletnameler: Tüm satış vekaletnameleri, tapu işlemleri ile ilgili tüm vekaletnameler, inşaat ile ilgili vekaletnameler, boşanma vekaletnameleri, miras banka
vekaletnamesi, Merkez Bankası ile ilgili vekaletnameler, araç satış vekaletnameleri mutlaka fotoğraflı olmalıdır. Diğer yandan, fotoğraf konulması şart olmayan bazı vekaletnameler için de, Türkiye’deki makamlar tarafından fotoğraf istenebilmektedir.

– Gayrimenkul satış vekaletnamelerinde, satılacak yerin tapusu kişinin kendi adına düzenlenmişse, tapunun okunaklı aslı veya bir örneği gerekmektedir. (Arzu edildiği takdirde, Tapu Ataşeliğimizden tapu bilgisi temin edilebilir.) Tapu getirilmemişse, vatandaşın istemesi halinde, vekaletname genel olarak da yazılabilir; ancak bu şekilde hazırlanan satış vekaletnamelerinde, belirli tek bir mülk için satış yetkisi verilmediğinden, kişinin üzerinde bulunan bütün mülklerin satışı için vekaletname verilmiş olur. Örneğin, kişinin üzerine İstanbul’da 5 adet daire varsa, sadece belli biri için değil, tüm daireler için yetki vermiş olunacaktır. Ayrıca, yine genel yazılmış olan satış vekaletnamesinin ilgili tapu müdürlüğü tarafından kabul edilmeme ihtimali bulunmaktadır.

– Oto satış vekaletnameleri için aracın plakası gerekmektedir.

– Kendisine vekalet verilecek kişinin mutlaka T.C. kimlik numarasının getirilmesi gerekmektedir.

– Vekalet verecek kişinin okuma yazması yok ise, T.C. vatandaşı iki şahit bulunması şarttır. (Nüfus cüzdanları veya pasaportları gerekir.)

– Vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyor ise, işlem yaptırmaya, temsilciliğimize kayıtlı yeminli bir tercüman eşliğinde gelmesi gerekir. Hangi tercümanların Başkonsolosluğumuzda kayıtlı olduğu www.konsolosluk.gov.tr

internet sayfasından öğrenilebilir. Belirli bir tercümanı tavsiye etme yetkimiz bulunmamaktadır.

– Vekaletnameler, kişilerin aynı konu hakkında, aynı vekili yetkili kılmayı istemeleri halinde, tüm kişiler için tek bir evrak üzerinde düzenlenebilir. İşlem harcı, imza atacak kişi sayısını göre alınır. Örneğin; 3 kişi sadece vergi işlemleri ile ilgili bir vekaletname düzenletmek istediklerinde, harç çarpanı 3, kağıt 2 olarak seçilir; 2 sayfadan oluşan tapu ile ilgili vekaletname almak istediklerinde, bizde kalan nüshaya 3, kendi alacakları nüshaya 3 olmak üzere, toplam 6 imza alınacağından, harç çarpanı 6, kağıt ise, toplam kağıt adedi olan 4 olarak seçilir.

– 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlarda, şüphe uyandıran sağlık durumlarında veya yaşa bağlı olmaksızın akıl sağlığından şüphe edilen tüm durumlarda, vatandaşın ev doktorunun düzenleyebileceği akli dengesinin yerinde olduğunu gösteren bir sağlık raporu istenir (Attest-Zurechnungsfaehigkeit). Rapor tarihi işlem tarihi ile aynı olmalıdır. (En fazla 1 gün esneklik sağlanabilir.)

– Başkonsolosluğa sağlık sorunları nedeniyle ambulans veya araç ile getirilen ve bina içine giremeyecek durumda olan kişilerden imzaları ilgili memur tarafından bina dışında alınabilmektedir. Ancak bu durumdaki vatandaşların sağlık raporu sunması gerekmektedir. Başkonsolosluğa gelemeyecek durumda olduğunu ve aynı zamanda akli dengesinin yerinde olduğunu doktor raporu ile belgeleyen vatandaşların noter işlemleri için ise evlerine veya kaldıkları hastane, bakımevi gibi yerlere gidilebilmektedir.

– Reşit olmayan çocukları adına da vekalet verecek kişilerin, çocuklarının nüfus cüzdanlarını beraberlerinde getirmeleri. Fotoğraf konulması gereken vekaletnameler için, çocukların da fotoğrafı gereklidir. Çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf yok ise, fotoğraflardaki çocukların kimliklerini kanıtlayan, başka bir fotoğraflı belge. Örneğin Schulbescheinigung.

– Vekaletnamesini iptal ettirmek isteyen (Azilname) kişiler, azledeceği kişinin T.C. kimlik numarasını ve adresini mutlaka belirtmek zorundadır. İptal edeceği vekaletin, düzenlendiği noterlik, tarihi ve sayısı da gereklidir. Ancak vekalete ait bu bilgilerin bilinmediği durumlarda da ‘tarihini ve sayısını hatırlamadığım’ ifadesi kullanılarak azilname düzenlenebilmektedir.

(Visited 633 times, 1 visits today)