Deventer Türk Konsolosluğu Dövizle Askerlik İşlemleri Bilgilendirme

Deventer Türk Konsolosluğu Dövizle Askerlik İşlemleri Bilgilendirme

Askerlik ve Vatandaşlık işlemlerinde görev bölgesi ayrımı bulunmakta olup, Overijssel, Gelderland, Groningen, Drenthe, Friesland ve Limburg eyaletlerinde yaşayan vatandaşlarımızın işlemleri Başkonsolosluğumuzda yapılmaktadır.

Amsterdam Başkonsolosluğumuz görev bölgesi :Noord Holland Eyaleti, Flevoland Eyaleti, Utrecht Eyaleti

Rotterdam Başkonsolosluğumuz görev bölgesi :Zuid Hollanda, Zeeland ve Noord Brabat

1. DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

Askerlik çağında bulunmak, (1 Ocak 2020 itibariyle2000 ve daha yaşlı doğumlular)
Daha önce fiilen askerlik hizmetine başlamamış olmak,
Son Askeralma Kanununun yürürlüğe girdiği 26.06.2019 (dahil) tarihinden sonra dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmak,
-Çifte vatandaş veya yurtdışında doğan süresiz (Onbepaalde)oturum kartı sahibi olan yükümlüler:

En az 3 yıl süreyle (1095 gün) fiilen yabancı ülkede bulunmaları halinde çalışma şartı aranmadan başvuruda bulunabilirler. (Çalışma belgesi ibraz edilmesi gerekmemektedir.)

-Süreli (Bepaalde) Oturma veya çalışma iznine sahip olan yükümlüler:

En az 3 yıl süreyle (1095 gün) işçi, işveren, serbest meslek sahibi sıfatıyla çalışmış veya bir sanatı icra etmiş olmak veya hastalık/işsizlik/sosyal ödenek alıyor olmak koşuluyla başvuruda bulunabilirler.

2.DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA SÜRECİ:

a. Birinci aşama (Uzaktan Eğitim):

-Yukarıda kayıtlı şartları yerine getiren vatandaşlarımızca, https://dovizle.msb.gov.tr/  internet sayfası üzerinden Uzaktan Eğitim Portalı’na giriş yapılacaktır. (Söz konusu internet sayfası hakkındaki kullanım kılavuzu aşağıda sunulmaktadır.)

-Söz konusu link üzerinden, “Yeni hesap” butonu tıklanacak, açılan form doldurulacak ve sisteme T.C. Kimlik No ve şifre ile giriş yapılacaktır.

-Sisteme girildikten sonra ders içeriklerine erişim sağlanacak ve her içerik sonunda yöneltilen sorular doğru olarak yanıtlandıktan sonra program tamamlanacaktır.

b. İkinci aşama (Konsolosluklara başvuru):

– Uzaktan eğitimin tamamlanmasını müteakip, 1. Madde’de kayıtlı şartları sağlayan vatandaşlarımızın, toplamda net üç yıl olacak şekilde (izin veya başka bir sebeple Türkiye’de geçirilen günler düşülmesi suretiyle) gerekli belgeler ile Başkonsolosluğumuza şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

3. BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Çifte Vatandaş veye Süresiz Oturum İzni Sahibi Olanlar için Başvuru;

Süresi geçerli Hollanda pasaportu ve/veya Hollanda Kimlik Kartı aslı ve Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların kopyaları
Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartı, aslı ve bir adet fotokopisi (Ayrıca geçerli Türk pasaportu)
Bağlı bulunulan Belediye’den alınan adres geçmişini gösteren ikamet belgesi.(Belge örneği aşağıdadır)
Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı aslı (önlü arkalı bir adet fotokopisi)
Çifte vatandaşlar ve süresiz oturum kartı olanlar için Bağlı bulunulan Belediye’ye şahsen başvuru yaparak alınan, Türkçeyi de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesi. Söz konusu belgede Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının ‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’ belirtilmiş olması gerekmektedir.

Var ise T.C. Pasaportu aslı (fotoğraflı sayfa ve işlem görmüş sayfalarının bir adet fotokopisi)
İki adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)

B) Süreli Oturum İzni (Bepaalde Verblijfsvergunning) Sahipleri için Başvuru;

Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı aslı (önlü arkalı bir adet fotokopisi)
Var ise T.C. Pasaportu aslı (fotoğraflı sayfa ve işlem görmüş sayfalarının bir adet fotokopisi)
Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartı, aslı ve bir adet fotokopisi
İki adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)
İşçiler, çalıştıkları işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten yeni tarihli belge (werkgeversverklaring) ve son maaş kâğıdının asılları ve birer adet fotokopilerini,
İşverenler, bulundukları yabancı ülkede, sorumluluklarında bulunan bir işyerini işveren olarak çalıştırdıklarını kanıtlayan belgenin (Kamer van Koophandel’dan en son 3 ay içinde alınan imzalı “uittreksel”) aslı ve bir adet fotokopisini,
İşsizler, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal yardım veya hastalık sigortası ödeneği alanların, bunu ödeyen makamlardan bu ödenekleri aldıkları başlangıç tarihi ve süreyi gösterir belge ve son ödenek maaş kâğıdının orjinalleri ve bir adet fotokopisini ibraz etmek durumundadır.
İbraz edilen belgelere göre, net1095 günlük süreyi tamamlayamayanlar söz konusu sürenin tamamlanmasını teminen, yukarıda kayıtlı belgelere ek olarak; Bağlı bulunulan UWV’den veya web sayfasından alınan (ihtiyaç halinde UWV’den ayrıntılı tarihleri gösterir belgenin posta yoluyla talep edilmesi gerekebilmektedir) geriye dönük; çalışma ve ödenek alınan tarihleri gösteren belgenin Verzekeringsbericht (Overzicht Arbeidsverleden /Uitkeringsverleden) Gerek görülmesi halinde, yükümlülerden tamamlayıcı belge istenebilecektir.

4. ÖDEMELERİ ŞARTLARI:

– Uzaktan eğitim tamamlanmış ve gerekli belgeler temin edilmiş olmalıdır.

-Nakit ödeme YAPILMAMAKTADIR.

– Yükümlüler; 1 Temmuz 2021 itibariyle 43.151,28- TL (31.12.2021 tarihine kadar geçerli) karşılığı T.C. Merkez Bankası günlük kurundan Avro tutarındaki ödemeyi başvuru sırasında Başkonsolosluğumuzda internet üzerinden IDEAL, Kredi Kartı vb. yöntemlerle yapacaklardır. (Ayrıca yaklaşık110.- Avro havale ücreti tahsil edilmektedir).

-Vatandaşlarımızın banka kartlarının veya hesaplarının online/çevrimiçi ödemeye açık olması ve günlük havale limitinin en az 4.700.- Avro’nun tek seferde ödenebilecek şekilde arttırılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, Başkonsolosluğumuza gelmeden önce ilgili banka nezdinde sözkonusu işlemin tamamlanması önem taşımaktadır.

NOT: Dövizle askerlik başvuruları için www.konsolosluk.gov.tr internet sayfasından randevu alınması gerekmekte olup, görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın Deventer Başkonsolosluğumuz için randevu almaları önemle rica olunur.

Başkonsolosluğumuzun giriş katındaki bekleme salonunda fotoğraf çekme kabini ve fotokopi makinesi mevcuttur.

(Visited 297 times, 1 visits today)