Diyanet İşleri Başkanlığının Yurtdışı Görevlileri Sınavı 2018

Diyanet İşleri Başkanlığının Yurtdışı Görevlileri Sınavı 2018. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl sınavla yurtdışına görevli göndermektedir. Geçenyıl sınav başvurusu hakkında bilgiler şöyleydi:

Başvuracaklardan İstenen Belgeler

* Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,

* Öğrenim diplomalarının, hizmet içi eğitim ve başarı belgelerinin onaylı suretleri,

* Başvurulan kontenjanın eğitim ve araştırma konusuyla ilgili çalışma projesi,

* Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, stajyer kontenjanı için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden en az doksan (90) puan veya bunlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge. Belgelerin son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir,

* Birim amirinin olumlu görüşünü belirtir yazı ve onaylı hizmet çizelgesi,

* Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belgenin onaylı sureti.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yapılacak Merciler

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları Birimlerine,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine, şahsen başvuruda bulunacaklardır. Yurtdışından müracat eden adayların isim listeleri ve müracaat bilgileri mercileri tarafından disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine bildirilecektir. Ayrıca müracaat evrakları da ivedilikle posta yoluyla Başkanlığımıza iletilecektir.

e) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,

g) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır,

h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır,

i) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

j) Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvuru belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(Visited 152 times, 1 visits today)