Dört Haftadan Fazla Almanya Dışında Kalan Emeklilerin Sosyal Yardımlarının Kesilmesi

Dört Haftadan Fazla Almanya Dışında Kalan Emeklilerin Sosyal Yardımlarının Kesilmesi

Almanya’da ikamet ettikleri belediyelerden Grundsicherung für Rentner olarak nitelendirilen ve kamuoyunda Sozialhilfe veya Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım alan emeklilerin yurtdışında tatil veya ziyaret amacıyla bulunmasına yeni süre sınırlaması getirilmiştir.

Yeni Yasa Ne Diyor?

1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 12. Sosyal Yardım Kanunu’nun (Sozialgesetzbuch XII) 41 a. maddesi uyarınca, Almanya’da belediyelerden Sozialhilfe veya Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım alan emeklilerin bir yıl içerisinde dört haftadan fazla Almanya dışında kalmaları halinde, beşinci haftadan itibaren belediyeden aldıkları sosyal yardımlar kesilecek ve bu süreçte fazladan ödenen paralar geri talep edilecektir. Bu yeni yasadan önce hak sahibinin 4 haftadan fazla yurtdışında bulunması, mutat meskeninin Almanya olarak devam etmesi halinde herhangi bir sorun teşkil etmemekteydi.

Kimler Etkilenecek?

Geliri ve malvarlığı Almanya’daki asgari geçim sınırı altında kalan ve mutat meskeni Almanya olan emeklilerin, bulundukları şehirlerdeki belediyelerden geçim ve kira yardımı gibi kalemleri kapsayan Sozialhilfe veya Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım desteği alma hakları bulunmaktadır. Bu yeni yasa nedeniyle, emekli geliri düşük ve sosyal yardım alan emekli vatandaşlarımızın 4 haftadan fazla Almanya dışında kalmaları durumunda, bu kapsamda belediye tarafından kendilerine verilen tüm sosyal ödenekler beşinci haftadan itibaren kesilecektir.

Hak sahibi olan emeklilerin sosyal yardımları, geri döndüklerini ispat ettikleri tarihten itibaren yeniden ödenmeye başlanacaktır.

Almanya’daki birçok belediyeler son zamanlarda sosyal yardım alan emeklilere bunu bildiren mektuplar göndererek; yurtdışında bir yıl içinde dört haftadan fazla kalmak isteyenlerin bunu öncesinden ilgili birime bildirmeleri gerektiği, herhangi bir durum nedeniyle 4 haftadan fazla Almanya dışında bulunan kişilerin beşinci haftadan itibaren sosyal yardım parasının kesileceği ve fazla ödeneklerin talep edileceği uyarısını iletmeye başlamıştır.

Dört Haftadan Fazla Almanya Dışında Bulunmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?

Yukarıda açıklanan hak kayıplarının yaşanmaması için bir yıl içerisinde 4 haftadan fazla Almanya dışında kalmayı planlayan ve sosyal yardım alan emekli vatandaşlarımızın bu durumu önceden ilgili makama bildirmeleri ve Almanya’ya geri döndükten sonra belediyeye bizzat giderek döndüklerini beyan etmeleri veya geri döndüklerini ispat edebilecek belgeleri ilgili makama iletmeleri gerekmektedir. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız ise kanun yollarına başvurabilirler.

İlgili Kanun Metni

Almanca Kanun Metin: SGB XII § 41a „Vorübergehender Auslandsaufenthalt“ :

“Leistungsberechtigte, die sich länger als vier Wochen ununterbrochen im Ausland aufhalten, erhalten nach Ablauf der vierten Woche bis zu ihrer nachgewiesenen Rückkehr ins Inland keine Leistungen.“

İlgili Maddenin Türkçe Çevirisi:

“Dört haftadan fazla kesintisiz olarak yurtdışında bulunan kişiler dördüncü haftanın bitiminden itibaren ve yurtiçine dönüş tarihini ispat edene kadar sosyal yardım alamazlar.”

(Visited 82 times, 1 visits today)