Hem Fransa’dan Hemde Türkiye’den Emekli Olunabilir mi?

Hem Fransa’dan Hemde Türkiye’den Emekli Olunabilir mi? Fransa’dan Emekli olamak konusunda sık sorulan sorular ve cevapları.

Soru 1: Fransa’dan emekli olma konusunda bilgi verir misiniz?

 

Cevap 1: Fransa’da en az 1 dönem (3 ay) sigortalılığı olanların emekli olma hakkı vardır. Fransa’da emeklilik yaşı 2010 yılından 2018 yılına kadar kademeli olarak arttırılmıştır. Erken emeklilik 60’dan 62’ye, tam süreli emeklilik 65’den 67’ye kademeli olarak yükseltilmektedir.

 

Soru 2 : Fransa’da bir firmada çalıştım. Fransa’daki ek emeklilik hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl başvuru yapabilirim?

 

Cevap 2: Fransa’da işyerlerinin bağlı olduğu ve sigortalıların çalışmaları esnasında zorunlu olarak tabi oldukları Ek Emeklilik Kurumları yaşlılık aylığından ayrı olarak, emeklilik yaşına gelindiğinde “Ek emekli aylığı” bağlamaktadır. Bu aylığın bağlanması için gereken yaş şartı yaşlılık aylığında olduğu gibidir.

 

Sigortalının vefatı halinde, geride kalan dul eşe, 55 yaşından itibaren ek dul aylığı bağlanmaktadır. 1 Temmuz 1996 tarihinden önce vefat edenlerin dul eşine 50 yaşından itibaren aylık bağlanır. Bakmakla mükellef olunan en az iki çocuk var ise veya maluliyet söz konusu ise yaş şartı aranmaz.

 

Ek emekli aylığı ve ek dul aylığı bağlatılması için, sigortalıların veya hak sahiplerinin Fransa’da iken en son tabi bulundukları ek emeklilik kurumuna (Caisse de retraite complémentaire) doğrudan müracaatları esastır. Müracaat formları Fransa’daki birimlerimiz aracılığıyla veya internet üzerinden temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımızın ek emeklilik belgelerini Müşavirliğimize göndermeleri halinde bu belgeler ilgili Fransız kurumlarına iletilmektedir.

 

Soru 3: Türkiye’de ikamet ediyorum. Fransa’dan bağlanan emekli aylığım kesildi, ne yapmam gerekir?

 

Cevap 3: Emekli aylığınızın kesilme tarihini bir dilekçe ile Müşavirlik veya Ataşeliğimize bildirmeniz halinde, durumunuz aylığınızı bağlayan kurum nezdinde araştırılacaktır. Dilekçenize tabi olduğunuz kurumdan gelen ve aylığınızla ilgili referansları içeren en son tarihli bir yazının fotokopisini eklemeniz araştırmadan olumlu sonuç alınması açısından önemlidir.

 

Soru 4: Türkiye’de ikamet etmekteyim. Fransa’dan emekli aylığı almaktayım. Yaşam belgesi formunu her yıl göndermek zorunda mıyım?

 

Cevap 4: Evet. Fransız Yaşlılık Sigortası Kasası ve Ek Emeklilik Kasaları, kişilere uzun süre haksız yere maaş ödenmesini önlemek amacıyla yaşam belgesinin düzenli olarak her yıl gönderilmesini istemektedir.

 

Soru 5: Yaşam belgesi formunu doldurmak için nereden yardım alabilirim ve hangi resmi makama onaylatmam gerekir?

 

Cevap 5: Söz konusu belge çok dilli olduğu için, doğrudan Mahalle Muhtarlığına veya Nüfus Müdürlüğüne giderek onaylatabilirsiniz. İhtiyaç olması halinde Müşavirliğimiz veya Ataşeliklerimizden veya Bakanlığımız DİYİH Genel Müdürlüğü’nden de yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 

Soru 6: Türkiye’ye kesin dönüş yapmak istiyorum. Primlerimi alabilir miyim veya SGK’ya transfer edip Türkiye’den emekli olabilir miyim?

 

Cevap 6: Fransa’da çalışan vatandaşlarımıza primlerinin iadesi veya Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na transferi mümkün değildir.

 

Soru 7: Fransa’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapmak istiyorum. Sosyal haklarım nelerdir ve bunları nasıl kullanabilirim?

 

Cevap 7: Fransa’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın sigortalılık süreleri varsa, temel ve ek emeklilik rejimlerinden emeklilik hakkı saklıdır. Gerekli şartlar oluştuğunda aylık için müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın, gerek hizmet borçlanması işlemlerinde, gerek ilerdeki tarihlerde Fransa kurumlarına yapacakları müracaatlarda kullanılmak üzere, yaşlılık sigortasından hizmet cetveli temin etmeleri ve çalışma belgeleri ile ücret bordrolarını muhafaza etmeleri gerekmektedir.

 

Fransa’daki oturma ve çalışma izni, kartın geçerlilik süresi sona ermediği takdirde, Fransa ve AB dışında 3 yıl geçerlidir (Bu süre, ülkeden ayrılmadan önce talep üzerine uzatılabilir). Bu  3 yıl içinde kart sahibi Fransa’ya dönüş yapabilir.

 

Soru 8: Fransa’da ikamet ediyorum. Türkiye’de isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir miyim?

 

Cevap 8: Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya tabi olabilmek için Türkiye’de ikamet etmek ve zorunlu sigortalı olmamak gerekmektedir. Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Anlaşması bu genel kurala istisna getirmekte ve Fransa’da çalışan vatandaşlarımızın Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim ödemesine imkan vermektedir.

 

Soru 9: Türkiye’de ikamet etmekteyim. Fransa’da çalıştım. Bu sürelerle ilgili Hizmet Belgesini nereden ve nasıl temin edebilirim?

 

Cevap 9: Fransa’da çalışılan sürelere ilişkin hizmet cetvelleri, çalışırken tabi olunan Yaşlılık Sigortası Kurumları tarafından düzenlenmektedir. Hizmet cetveli için mevcut sigorta kartı ve doğum kayıt örneği (Formül A) ile birlikte tabi olunan kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir. İlgili Fransa kurumu mevcut bilgilerle sigortalı hizmetleri tespit ettiğinde hizmet cetvelini (Relevé de carrière) sigortalıya göndermektedir. Sigorta kurumu gerektiğinde sigortalıdan ek bilgi ve belge isteyebilmektedir.

 

Fransa kurumlarıyla yazışma güçlüğü olan vatandaşlarımız taleplerini Fransa’daki birimlerimize de iletebilirler. Bu durumda Fransa sigorta kurumu nezdinde gerekli girişimde bulunularak hizmet cetvelinin temini ve sigortalıya gönderilmesi sağlanmaktadır.

 

Vatandaşlarımızın Fransa kurumlarınca kendilerine iletilen hizmet cetvellerini nüfus cüzdanlarının örneği ile birlikte yurtdışı birimlerimize iletmeleri halinde, yurtdışı birimlerimiz ilgililer için Türkçe “Yurtdışı Hizmet Belgesi” düzenlemektedir.

 

Soru 10: Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Fransa’da ikamet ettiğim süreleri gösterir ikamet belgesini nasıl temin ederim?

 

Cevap 10: Fransa’daki ikamet süreleri, her zaman mümkün olmamakla birlikte belediyelerce verilen belgeler, yasal ikamet statüsünü gösteren kartlar ve Türkiye’deki İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen yurda giriş/çıkış çizelgeleriyle belgelendirilebilmektedir.

 

Soru 11: Türkiye’de sahip olduğum meslek diploması Fransa’da geçerli midir? Bu diplomanın denkliği nasıl sağlanır?

 

Cevap 11: Türkiye’de sahip olunan diploma ve sertifikaların, Fransa’da denklik işleminin yapılmış olması kaydıyla geçerliliği bulunmaktadır. Denklik işlemleri için Uluslararası Pedagojik Araştırma Merkezi’ne (CIEP, ENIC-NARIC France, 1 Avenue Léon Journault, 92318 Sèvres Cedex – France) müracaat edilmesi gerekmektedir.

(Visited 843 times, 1 visits today)