Hollanda Deventer Türk Vatandaşların Adres Beyanında Bulunma Yükümlülüğü

Hollanda Deventer Türk Vatandaşların Adres Beyanında Bulunma Yükümlülüğü

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışında ikamet ettikleri adreslerini 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca “Adres Kayıt Sistemi”ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımız adres bildirimlerini;

-Şahsen Başkonsolosluklarımıza başvurarak;

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ( www.nvi.gov.tr) indirecekleri “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için Adres Beyan Formu”nu (Adres Beyan Formu (B)) iadeli taahhütlü posta veya kargoyla Başkonsolosluklarımıza göndererek;

-Adres Beyan Formu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne veya nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne postayla göndererek ya da,

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden (https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx) mobil veya dijital imzayla bilgilerini güncelleyerek yapabilirler.

YURTDIŞI ADRES BEYAN FORMU

Şahsen Başkonsolosluklara yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı, postayla yapılacak başvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi dışında başka bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışında ikamet ettikleri adreslerini 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca “Adres Kayıt Sistemi”ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Randevusuz başvurular kabul edilememektedir.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin şahsen müracaat ile yazılı beyanı esas alınmaktadır. Bu çerçevede, Yurtdışı adres beyanı işlemlerinde şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

18 yaşından büyükler şahsen Başkonsolosluğumuza müracaat ederek, kendilerine ek olarak eş ve çocukları için adres beyan bildiriminde bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adres beyanları veli, vasi, kayyım tarafından yapılabilir.

Noterden verilen temsil yetkisini (vekalet) ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

27 Ocak 2016 tarihinden sonra yurtdışı yerleşim yeri adresi değişen vatandaşlarımızın adres beyanlarını 20 iş günü içinde bildirmeleri gerekmektedir. Bu süreyi geçen bildirimlerden idari para cezası tahsil edilmektedir.

Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri yurtdışı temsilciliğine başvuru yapabilirler.

Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım veya bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyükana, büyükbaba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi anne veya babasının adresidir.

Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri yurtdışı temsilciliğine başvuru yapabilirler.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin şahsen müracaat ile yazılı beyanı esas alınmaktadır. Bu çerçevede,

Yurtdışı adres beyanı işlemlerinde şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Duyurumuzun yayınlandığı tarih itibariyle posta ile gönderilen yurtdışı adres beyan formları işleme alınmayacaktır.

(Visited 868 times, 1 visits today)