Köln Başkonsolosluğu Vekaletname Düzenletme Başvurusu

Köln Başkonsolosluğu Vekaletname Düzenletme Başvurusu

Almanya Türk Konsolosluk Vekaletname başvurusu, Almanya Köln Başkonsolosluğu Vekaletneme Başvurusu, Almanya Köln Başkonsolosluğu Vekaletneme İşlemleri, Almanya Köln Başkonsolosluğu Vekaletneme randevu alma,

İşlemlerinizin hızlı ve kolay olması için mutlaka randevu alarak müracaat etmelisiniz.

İnternetten Almanya Köln Başkonsolosluğu Randevu İçin Tıklayınız

Telefonla Almanya Köln Başkonsolosluğu Randevu için Konsolosluk Çağrı Merkezi   + 90 312 292 29 29 arayabilirsiniz…

Vekaletname düzenletme işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklerimize bizzat gidilerek “Düzenleme” şeklinde yapılması zorunludur.

 • Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,
 • Vasiyetname,
 • Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
 • Gayrimenkul satış vaadi,
 • Vakıf senedi,
 • Evlenme mukavelesi,
 • Evlat edinme ve tanıma,
 • Mirasın taksimi sözleşmesi,

Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur.

 • Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnamelerde avukatın adı soyadı, bağlı bulunduğu baro/vergi dairesi gereklidir. Yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının tenfizi nedeniyle açılacak davalar için verilecek vekaletnamelerde ayrıca yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının apostil tasdikinin yapılması ve söz konusu kararın 2 adet onaylı tercümesi gereklidir.
 • Gayrimenkul alım satım sözleşmeleriyle vekaletnameleri,
 • Vasiyetname,
 • Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
 • Gayrimenkul satış vaadi,
 • Vakıf senedi,
 • Evlenme mukavelesi,
 • Evlat edinme,
 • Tanıma,
 • Mirasın Taksimi Sözleşmesi,

Vekaletnamelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur :

 • Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, istimlak, vb.); gayrimenkulün tapu bilgileri,
 • Araba ile ilgili işlemlerde (satış, devir, vb.); arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayısatın alacak /devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekaletnameye “dilediği şahıslara satmaya, devretmeye” şeklinde genel ifade yazılmaktadır.)
 • Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası,
 • Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,
 • Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün adresi,
 • Telefon işlemlerinde; telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,
 • Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,
 • Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,
 • Vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,
 • Türkiye’de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,
 • Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların Başkonsolosluk veya Büyükelçiliklerimizde düzenleyecekleri vekaletnamelerde Mavi Kart (Pembe kart)’larını da hazır bulundurmalarıgerekmektedir.
(Visited 2.392 times, 1 visits today)