Konsolosluk Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Konsolosluk Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Çifte vatandaşların yurtdışındaki bazı ülkelerde yaptıkları askerlik veya sivil hizmeti belirli şartlar  dahilinde Türkiye tarafından kabul edilmektedir.  Sözkonusu şartlar;

1)Yabancı ülkede doğmuş veya 18 yaşından önce bulunduğu ülkeye gelmiş olmak,

2) Bulunduğu yabancı ülkede fiilen askerlik veya sivil hizmetini tamamlamış olmak,

3) Çifte vatandaşlıklarını ilgili nüfus müdürlüğünde tescil ettirmiş olmak.

Gerekli belgelerle  ikamet etmekte olduğunuz bölgedeki konsolosluğumuza başvuruda bulunmanız halinde, Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünüz kalkmaktadır.

Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç), İsrail, İsveç, İsviçre, Suriye, Norveç, Yunanistan ve karşılıklılık esasına bağlı olarak Tunus ülkelerinde yapılan fiili askerlikler kabul edilmektedir.

Dövizle askerlikten yararlanabilmek için yurtdışında en az 3 yıl (1095 işgünü) çalışmış olmak ve 6.000,- Euro ödemek gereklidir. Dövizle askerlik başvurusu yapıldıktan sonraki süreden başlayarak terhis belgesi alınana kadar geçecek sürede Türkiye’de 6 aydan fazla ikamet etmek dövizle askerlik başvurusunu geçersiz kılar///

Dövizle Askerlik müracaatı yapıp da paranın tamamını ödemeden Yurtiçinde 6 aydan fazla kalanlardan daha önce çıkan yasadan faydalanabilecek olanlar borçlarını 10.000 euro’ya tamamlayıp askerliği tamamlıyorlar. Önceki yasa kapsamına girmeyenler ise Türkiye’de askerlik yapıp askerlik bittikten sonra o ana kadar yatırmış askerlik ödemelerini geri alabiliyorlar.

Gemi adamlarının ilk erteleme için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk Konsolosluklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için gereken belgeler aşağıdadır:

Donatan veya vekili tarafından düzenlenen ve mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi, (Bu belgenin, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir)

Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti, (Denizci kütüğü kaydının, geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin veya gemiyi çalıştıran donatan veya vekilinin bulunduğu yabancı ülkelerin ya da bağlama limanının bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınması gerekmektedir)

Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti, (yeterlilik durumu gemi adamı cüzdanına işlenmişse bu belge gerekmemektedir)

Gemi adamı cüzdanı sureti,

Pasaport,

Türk Konsoloslukları gerekli gördükleri takdirde ek bilgi ve belge talep edilebilirler.

İlk erteleme için yukarıda belirtilen belgelerle şahsen Türk Konsolosluklarına başvuran ve başvuruları kabul edilen gemi adamları, gemi adamı statüleri devam ediyorsa müteakip ertelemelerini aynı belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yaptırabilirler.

Ayrıntılı bilgi için www.asal.msb.gov.tr   adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kalan ödemeler 38 yaşının hitamına kadar Başkonsolosluklardan alacakları ödeme makbuzları ile ödenilebilmektedir.

Dövizle Askerlik müracaatı yapıp da paranın tamamını ödemeden Yurtiçinde 6 aydan fazla kalanlardan daha önce çıkan yasadan faydalanabilecek olanlar borçlarını 10.000 euro ya tamamlayıp askerliği tamamlıyorlar. Önceki yasa kapsamına girmeyenler ise Türkiye’de askerlik yapıp askerlik bittikten sonra o ana kadar yatırmışaskerlik ödemelerini geri alabiliyorlar.

Yeniden Türk vatandaşlığına geçilmesi halinde 6.000,- Euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları gibi herhangi bir ödeme yapmadan Türk vatandaşlarının tabi oldukları sürelerde askerlik yapılması da mümkündür.

Şahsa özel bir kısıtlamanın bulunmaması durumunda pasaport yaptırmak için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

38 yaşını dolduran ya da doldurmayan her Türk vatandaşının pasaport alma hakkı bulunmaktadır.

(Visited 491 times, 1 visits today)