Konsolosluk Nedir? Büyükelçilik Nedir? Konsolosluk ile Büyükelçilik Farkı Ne?

Konsolosluk Nedir? Büyükelçilik Nedir?

Türkiye’nin Yurtdışında bulunan temsilcilikleri nelerdir? Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerinin isimleri nelerdir? Yurtdışı temsilciliklerin görevleri nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti yurtdışında çeşitli temsilcilikler açarak hem ülkemizin temsil görevini yürütmekte hem de yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının ihtiyaç duydukları resmi işlemleri ve gerekli yardımları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsilen yerine getirmektedir.

Türkiye’nin Yurtdışında bulunan temsilciliklerin isimleri ve görevleri Nelerdir?

Büyükelçilik Nedir ve Görevleri: Büyükelçili Türkiye Cumhuriyeti Devletini yurtdışında temsil eden ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurtdışında buunan tüm temsilciliklerinin bağlı olduğu birimdir. Yani yurtdışında bulunan en büyük temsilcilik Büyükelçiliktir.

Büyükelçi Kimdir? Nezdinde görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Cumhurbaşkanını ve Hükümeti temsil eder. Büyükelçi, görev yaptığı ülkede büyükelçiliğe bağlı tüm birimlerin amiridir.


Daimi Temsilcilik Nedir: Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden ve büyükelçilik görevlerini de yürüten birimdir.

Daimi Temsilci: Daimi temsilci, bir uluslararası kuruluşta Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil etmek üzere atanan memurdur. Daimi temsilci, aynı zamanda büyükelçi unvanını da taşır.

Elçi-Müsteşar ve Elçi-Daimi Temsilci Yardımcısı:

Elçi-müsteşar ve elçi-daimi temsilci yardımcısı unvanları, büyükelçiliklerde ve daimi temsilciliklerde misyon şefinden sonra öndegelim sırasındaki birinci meslek memuru tarafından taşınabilir.


Başkonsolosluk ve Konsolosluk Nedir? Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisine bağlı olarak Pasaport, Nüfus ve diğer vatandaşlık hizmetlerini yürütün yurtdışı birimleridir.

Birinci Sınıf Başkonsolos ve Başkonsolos: Birinci sınıf başkonsolos veya başkonsolos, başkonsoloslukların en üst amiridir. Meslek memurlarının yanı sıra konsolosluk ve ihtisas memurları da başkonsolos olarak atanabilir.


Dışişleri Uzmanları: En az üç yıl Bakanlıkta görev yapmış ve hazırladığı tezi kabul edilmiş uzman yardımcıları, yeterlilik sınavını vermeleri halinde Dışişleri Uzmanlığı kadrosuna atanırlar. Uzmanlar merkez teşkilatında kendilerine verilmiş uzmanlık görevlerini yerine getirirler.’

Diğer unvanlar:

Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarınca diplomatik temsilciliklerde kullanılabilecek diğer unvanlar, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip ve ataşe; konsolosluk temsilciliklerinde kullanılabilecek diğer unvanlar ise başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos ve ataşedir.


Büyükelçilik İle Konsolosluk Arasında Ne Fark Var?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurtdışında bulunan daimi temsilciliklerinden Büyükelçi ile Konsolosluk arasında ne gibi fark vardır?

Büyükelcilik; Türkiye Cumhuriyeti’nin  diğer ülkedeki resmi diplomatik temsilcisidir.  Genellikle ülkelerin başkentlerinde ve bir tane bulunur.

Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti’nin  yurtdışında genellikle büyük ve ticari şehirlerinde açtığı temsilcilikleridir. Konsolosluklar o ülkede yaşayan Türk Vatandaşlarının pasaport yenileme, kimlik, ehliyet, ölüm, doğum, adres, ulaşım, tıbbi, kanuni, eğitim ,  evlilik, ayrılık gibi  resmi işlemlerini yapmak üzere kurulan temsilcilikleridir.

(Visited 75 times, 1 visits today)