Konsolosluk Noter, Vekaletname Düzenleme İşlemleri Randevu

Konsolosluk Noter, Vekaletname Düzenleme İşlemleri Randevu. Türkiye’nin Yurtdışında bulunan Büyükelçilik,Başkonsolosluk ve Diğer Dış Temsilciliklerinde yapılacak olan Vekaletname ve diğer noterlik işlemleri için randevu alınız.

Vekaletname Düzenletme Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

İmza-Mühür Tasdiki Başvurusu

Yabancı Makamlardan Alınan Belgenin İmza-Mühür Tasdiki Posta ile başvurabilirsiniz.

Yeminli Tercümanın İmza-Mühür Tasdiki Posta ile başvurabilirsiniz.

Suret Tarzında Belge Düzenletme Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Sözleşme Düzenletme Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

İNTERNETTEN İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUĞU RANDEVU ALINIZ

TELEFON İLE İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUĞU RANDEVU ALINIZ

Konsolosluk Çağrı Merkezi  7 gün 24 saat    + 90 312 292 29 29

Vekaletname düzenletme işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu’nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklerimize bizzat gidilerek “Düzenleme” şeklinde yapılması zorunludur:

Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

Vasiyetname,

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

Gayrimenkul satış vaadi,

Vakıf senedi,

Evlenme mukavelesi,

Evlat edinme ve tanıma,

Mirasın taksimi sözleşmesi,

II) Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Bunların dışında ilgilinin istemesi halinde diğer belgelere de fotoğraf yapıştırılmasımümkün olmaktadır:

Boşanma davalarıiçin düzenlenecek vekaletnamelerde avukatın adısoyadı, bağlı bulunduğu baro/vergi dairesi gereklidir. Yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının tenfizi nedeniyle açılacak davalar için verilecek vekaletnamelerde ayrıca yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının apostil tasdikinin yapılması ve sözkonusu kararın 2 adet onaylı tercümesi gereklidir.

Gayrimenkul alım satım sözleşmeleriyle vekaletnameleri,

Vasiyetname,

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

Gayrimenkul satış vaadi,

Vakıf senedi,

Evlenme mukavelesi,

Evlat edinme,

Tanıma,

Mirasın Taksimi Sözleşmesi,

III) Vekaletnamelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur :

Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, istimlak, vb.); gayrimenkulün tapu bilgileri,

Araba ile ilgili işlemlerde (satış, devir, vb.); arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayısatın alacak /devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekaletnameye “dilediği şahıslara satmaya, devretmeye” şeklinde genel ifade yazılmaktadır.)

Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,

Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün adresi,

Telefon işlemlerinde; telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Türkiye’de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,

Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların Başkonsolosluk veya Büyükelçiliklerimizde düzenleyecekleri vekaletnamelerde Mavi Kart (Pembe kart)’larını da hazır bulundurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı (Türk vatandaşları için) (noter kimlikleri, hakimler-savcılar ve yüksek yargı organı mensuplarına verilen kimlikler, TBMM başkanlığınca milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlikler, avukat kimlikleri, basın kartları, askeri kimlik kartları kimlik tespiti için nüfus cüzdanı yerine kullanılan diğer belgelerdir).

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi (sadece araç alım satımına ilişkin vekaletnamelerde kullanılabilir)

Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaport (yabancılar için)

Mavi Kart (Doğumla Türk vatandaşı olup izinle Türk vatandaşlığından çıkanlar veya bu kişilerin 3. dereceye kadar olan altsoyları için)

2 adet renkli vesikalık fotoğraf (2 fotoğrafın da aynı ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.),

Tapu işlemleriyle ilgili vekaletname düzenletilecekse ilgili emlakın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi) Not: Tapuda işlem yapılmasını gerektiren noterlik işlemlerinde, kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, TBMM başkanlığınca milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlikler, avukat kimlikleri, yabancı ülke kimlik belgeleri veya pasaportları, Mavi Kartlar ve vatansız kişi kimlik belgesi dışındaki belgeler kabul edilmemektedir.

Vekil tayin edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekil tayin edeceğiniz kişi avukat ise üyesi olduğu Baro ile Baro sicil numarasının ve bağlı olduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekaletnameye yazılması gerekmektedir.

(Visited 416 times, 1 visits today)