Konsolosluk Terimlerinin İngilizce Karşılığı

Konsolosluk Terimlerinin İngilizce Karşılığı. Konsolosluk hizmetleri ve görevlerin ingilizce anlamları;

Konsolosluklarda yapacağınız işlemlerde kullanılan kelimeler ne anlama geliyor?Başkonsolosluk consulate general 
Diplomatik ve konsolosluk hizmeti diplomatic and consular service 
Konsolosluk binası consulate
Konsolosluk mevkii consulship 
Konsolosluk faturası consular invoice
Konsolosluk formaliteleri consular formalities
Konsolosluk harcı legation fee
Konsolosluk işleri consular affairs
Konsolosluk ücreti consular fees
Konsolosluk ücreti consulage
Konsolosluk vesikası consular certificate
Konsolosluk koruması consular protection
e-konsolosluk e-consulate
Fahri konsolosluk honorary consulate
Konsolosluk aracı consulate vehicle
Konsolosluk belgesi consular certificate
Konsolosluk binası consulate building
Konsolosluk dokunulmazlığı consular immunity
Konsolosluk harcı consular fee
Konsolosluk harcı consulage
Konsolosluk harçları consular fees
Konsolosluk hizmetleri consular services
Konsolosluk mahkemesi consular court
Konsolosluk masrafları consular fees
Konsolosluk onaylı consulate-approved
Konsolosluk ücretleri consular fees
Konsolosluk işleri genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for consular affairs
Konsolosluk işleri genel müdürlüğü directorate general for consular affairs

(Visited 96 times, 1 visits today)