Konsolosluk Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Başvurusu

Konsolosluk Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Başvurusu. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı temsilciliklerinden Büyükelçilik ve Başkonsolosluklardan randevu alarak belge başvurusunda bulunabilirler.

Nüfus kayıt örneği başvurusu ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Nüfus kaydının sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneği için başvuru yapmaya yetkilidirler.

Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) de nüfus kayıtlarındaki kişisel bilgiler esas alınarak düzenlenen bir belge olduğu için, bu belge için yapılacak başvurularda da nüfus kayıt örneği başvurusundaki esaslar geçerlidir.

Gekrekli Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı
  • Düzenlenecek belge sahibinin Türk kimliği aslı ( nüfus cüzdanı veya Türk pasaportu)
  • Bu işlem için şahsen gelinmesi gerekmektedir.
  • 18 yaşından küçük aile bireyleri için doğum belgesi (formul A) talep edilmesi halinde anne veya babanın nüfus cüzdanları ile şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
  • Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

Masraflar: 

POSTA ÜCRETLERİ

Toplam Masraf : $ 31.00

Yurtdışı temsilciliklerinde Büyükelçiliklerde ve Konsolosluklarda yeni doğan bebegin kayıt işlemlerin yapmak isteyen vatandaşlar hakkında sık sorulan sorular ve cevapları.

Çifte vatandaşların Türkiye’de doğum yapmaları halinde yapmaları gereken işlemler nelerdir?

Çifte vatandaşlarımız Türkiye’de doğum yapmaları halinde bu doğumu ilgili nüfus müdürlüğüne bildirerek çocuklarını nüfusa tescil ettirebilirler. Çocuklarının aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olmasını talep eden çifte vatandaşlarımızın ise ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliğine başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı uyruklu eşimden olan çocuğumu Türkiye’de hem Türk hem de eşimin yabancı pasaportuna kaydedebilir miyim?

Türkiye’de reşit olmayan çocuklara yapılan pasaport işlemlerinde anne ve babanın birlikte onayları istenmektedir.

Çocuğunuzun eşinizin pasaportuna kaydedilmesi konusunda ilgili ülke makamlarına başvurmanız gerekmektedir.

Yabancı uyruklu eşimden olan çocuğuma nasıl Türk kimliği alabilirim?

Yurdışında bulunuyorsanız doğum bildirimi için çocuğun annesiyle beraber yaşamakta olduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.

Doğum bildirimi için gerekli belgeler şunlardır:

Doğum belgesi (Formül A)

Şahsınıza ait Nüfus cüzdanı, pasaport

Annenin kimliği, pasaportu

Annenin doğum belgesi (Formül A)

Annenin medeni durumunu gösterir belge (uluslararası ikamet ilmuhaberi)

Çocuğu nüfusunuza geçirmek için doğum tescili sırasında ayrıca babalık tanıma belgesi düzenletip imzalamanız gereklidir.

Yabancı uyruklu eşimden boşanmak ve çocuğun velayetini almak istiyorum. Türkiye’de çocuğuma Türk kimliği çıkartabilir miyim?

Boşanmanız tamamlandıktan ve çocuğunuzun velayetinin mahkeme tarafından size verildikten sonra, çocuğunuza ait her türlü işlemi yaptırabilir, nüfus cüzdanı yaptırabilirsiniz.

Resmi nikahsız yabancı uyruklu eşimden olan çocuğuma Türk kimliği çıkartabilir miyim?

Bu işlem için çocuğunuz yurtdışında doğmuşsa doğumdan itibaren 60 gün içinde bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna çocuğun annesiyle birlikte doğum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.

(Visited 16.152 times, 1 visits today)