Konsolosluk Uluslararası Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) Başvurusu

 

Konsolosluk Uluslararası Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) Başvurusu

Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Nüfus kayıt örneği başvurusu ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Nüfus kaydının sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneği için başvuru yapmaya yetkilidirler.

Uluslararası ölüm kayıt örneği (Formül C) de nüfus kayıtlarındaki kişisel bilgiler esas alınarak düzenlenen bir belge olduğu için, bu belge için yapılacak başvurularda da nüfus kayıt örneği başvurusundaki esaslar geçerlidir.

Gerekli Belgeler:

  1. Nüfus Cüzdanı,

  2. Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

(Visited 1.521 times, 1 visits today)