Milano Başkonsolosluğu Doğum, Evlilik ve Adli Sicil İşlemleri Bilgi Notu

Milano Başkonsolosluğu Doğum, Evlilik ve Adli Sicil İşlemleri Bilgi Notu

DOĞUM İŞLEMLERİ

YENİ DOĞAN ÇOCUKLARIN DOĞUM KAYDININ YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
– İTALYA’DA BAĞLI BULUNULAN BELEDİYEDEN ALINACAK ÇOK DİLLİ DOĞUM BELGESİ (CERTIFICATO DI NASCITA IN MULTI LINGUE), ASLI VE 1 FOTOKOPİSİ.
– ANNE VE BABANIN İKİSİ DE TÜRK İSE: ANNE VE BABANIN TÜRK NÜFUS CÜZDANLARININ ASILLARI İLE BİRER FOTOKOPİSİ (POSTA İLE GÖNDERİLDİĞİNDE ASILLARININ GÖNDERİLMESİNE GEREK YOKTUR),
– VARSA AİLE CÜZDANININ ASLI İLE BİR FOTOKOPİSİ (NÜFUS CÜZDANLARINDA “EVLİ” YAZIYOR İSE GEREK YOKTUR.
– ANNE VE BABANIN OTURMA İZİNLERİNİN BİRER FOTOKOPİSİ.
– EŞ YABANCI İSE; YABANCI OLAN EŞİN DOĞUM BELGESİ (CERTİFİCATO NASCITA’ CON MATERNITA’-PATERNITA’), ASLI
DOĞUM KAYDI İÇİN 9 EURO POSTA MASRAFI ALINMAKTADIR.
***EVLİLİK DIŞI DOĞUM KAYITLARINDA ANNE VE BABANIN BERABER GELMESİ ZORUNLUDUR, POSTA İLE İŞLEM YAPILAMAZ:
– EVLİLİK DIŞI DOĞUM KAYITLARINDA, ANNENİN DOĞUM YAPTIĞI SIRADA VE 300 GÜN ÖNCESİNDEN İTİBAREN “BEKAR” OLDUĞUNU GÖSTERİR”BEKARLIK BELGESİ” (CERTIFICATO DELLO STATO CIVILE), ASLI: BELGE YABANCI DİLDE İSE İTALYANCAYA YEMİNLİ TERCÜMESİ VE İLGİLİ ÜLKENİN KONSOLOSLUK ONAYI VEYA APOSTİL MÜHRÜ ZORUNLUDUR. BU BELGE OLMADAN KAYIT YAPILABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Yerel makamlarda yapılmış olan evliliğin kayıt işlemi:

1.Türk eşin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
2.İtalyan Belediyeden alınan “certificato di matrimonio” orijinali ve fotokopisi,
3.Yabancı eşin pasaport ön yüz fotokopisi (2 adet)
4.Yabancı eşin anne baba isimlerinin de yer aldığı “certificato di nascita con maternita’a paternita’” belgesi orijinali ve fotokopisi*
5.Bekarlık soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak istediğine dair dilekçe (Sadece Türk bayanlar içindir)
6. Evlilik kaydının Başkonsolosluğumuzca yapılması talebini içeren dilekçe (eşlerin açık kimlik ve adres bilgileri de yazılmalıdır)

Belgeleri Via Antonio Canova, 36-40 20145 Milano adresine gönderebilir veya Başkonsolosluğumuza Pazartesi-Cuma günleri arasında saat 9:00/12:00 arasında getirebilirsiniz.

*Eşiniz Türk ise certificato di nascita belgesine gerek yoktur, nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri yeterlidir.

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Başkonsolosluğumuzda evlenebilmesi için gereken prosedür:

Çifte vatandaşlarımızın nikah işlemi Başkonsolosluğumuzda yapılamamaktadır.

Başkonsolosluğumuzda evlenebilmeniz için gerekli prosedür aşağıdaki gibidir:

Türkiye’de oturduğunuz yer belediyesi evlendirme memurluğuna başvurarak;

a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.
b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşundan alınmış sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.
ç) Rıza/muvafakiyet belgesi (17 yaşını bitirmemiş kişiler yani henüz reşit olmayanlar için)
d) Vesikalık fotoğraf. (4 adet)
e) İkametgâh belgesi.

belgelerini tamamlamanız ve “Yurt dışında da geçerli olan evlenme beyannamesi ve evlenme ehliyet belgesini” almanız gerekmektedir.

Sözkonusu belgenin aslı ile diğer belgelerin mümkün ise asıllarını, değil ise fotokopilerini, 4’er adet fotoğraf,  evlenecek kişilerin ve tanıklarının nüfus cüzdanlarından birer fotokopi ile birlikte Via Antonio Canova, 36-40 20145 Milano/ITALIA adresinde bulunan Başkonsolosluğumuza, nikah töreni için tercih ettiğiniz tarihi de içeren ve bekarlık soyadınızı tutup tutmak istemediğinize ilişkin dilekçeniz ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. Bu noktada Başkonsolosluğumuz yetkililerince evraklarınız incelendikten sonra nikâh günü verilmektedir. Nikah töreni Via Antonio Canova, 36-40 20145 Milano adresindeki Başkonsolosluğumuzda yapılmaktadır. Nikah gününde evlenecek olanların veya bir yakınlarının sabahtan saat 9-12 arasında Başkonsolosluğumuza gelip 31 EURO ücreti (2018 yılı için) ödemesi ve bekarlık soyadınızı tutup tutmak istemediğinize ilişkin dilekçenizi ibraz etmesi gerekmektedir. Nikah işleminden sonra evraklarınız, Başkonsolosluğumuz tarafından Nüfus kütüğüne kaydedilmektedir.

İtalya’da ikamet eden iki Türk vatandaşının Başkonsolosluğumuzda nikah işlemi için:

Evlilik işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 4721 sayılı Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.
Bulunulan ülke yasalarının Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılmasına izin vermesi halinde, ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı, Dış Temsilciliklerimizde kıyılabilir. Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımız Dış Temsilciliklerimizde evlendirilemediklerinden, yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda da Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılamamaktadır.
Arjantin, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Şili, Yeni Zelanda gibi ülkelerde, o ülkenin yasaları gereği Temsilciliklerimize evlendirme yetkisi verilmediğinden, her iki tarafın da yalnızca Türk vatandaşı olduğu durumlarda bile Dış Temsilciliklerimizde evlendirme yapılamamaktadır.
Evlenmek isteyen çiftler Dış Temsilciliğimize şahsen gelerek beyan formunu birlikte imzalar ve evlenme başvurusunda bulunurlar. Evlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, evlenecek kişi, başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir, ancak bunun için özel vekaletname düzenlenmesi gerekir.
Dış Temsilciliklerimizin veri tabanı ile İçişleri Bakanlığının nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize şahsen başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve nikah için randevu tarihi verilmektedir (Bu işlem çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizde yapılabilmektedir. Çevrimdışı Dış Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yazışma yöntemleriyle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)
Gerekli tüm evrakın hazırlanmasının ardından çift, şahitleriyle birlikte önceden planlanan randevu günü ve saatinde şahsen Dış Temsilciliğimize gelerek nikahını kıydırabilir.
Evlilik, evlenecek kişilerin görevli memur önünde serbestçe iradelerini açıklamaları ile mümkündür. Bu nedenle, vekaletle evlilik yapılamaz.
Medeni Kanunu’na göre Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadın ise, evlendiği erkeğin soyadını alır. Ayrıca, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanmak istediği takdirde, bunu evlilik sırasında nikahı kıyan memurdan yazılı olarak talep edebilir; evlilik sırasında talep etmemiş ise, daha sonra alınacak dilekçesi ile gerekli tescil işlemleri Türkiye’de nüfusa kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü nezdinde yaptırılır.
Dış Temsilciliklerimizde kıyılan nikah akdini müteakip çiftlere uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.
Gereken belgeler:
Çiftin evlenmek istediğine dair imzalı dilekçesi (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Temsilciliklerimizde imzalamaları gerekmektedir),
Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları,
Şahitlerin (2 kişi) nüfus cüzdanları, (Evlilik günü ve saatinde şahitlerin de çiftlerle birlikte Dış Temsilciğimizde hazır bulunması gerekir).
Evlenmek isteyen çiftin her iki bireyinin de evlenmesine akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını gösteren, hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu. (Raporda Frengi (Sifilide, Gonorge (Gonorrea, Yumuşak Şankr (Ulcera molle), Lepra (Lebbra), Tüberküloz (Tubercolosi), Akıl hastalığı (Malattia mentale), AIDS, Hepatit B (Epatite-B, Hepatit C (Epatite- C) negatif olduğuna dair ifade içermelidir. Bu hastalıklardan biri ya da birkaçına ait kan testi yapılamıyor ise “yapılan muayene neticesinde şahsın evlenmesine akli ve fiziki yönden bir engel olmadığı beyan edilir/di seguito alla visita effettuata in data ….. si dichiara che non risulta ed il paziente non riferisce nessun disturbi/impedimenti psicologici e fisici per contrarre matrimonio” şeklinde ifade içermelidir).

Çiftin her iki bireyinin de son altı ay içinde çekilmiş üçer (3) adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),
Kadın evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren form dilekçe, (Bu dilekçenin, Dış Temsilciliklerimizce düzenlenmesi mümkündür. Daha önce hazırlanmasına gerek yoktur).
Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,
Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
Yabancı yerel makamlardan alınacak medeni durum belgesi,
Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),
Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).
İTALYANCA BELGELER

Nüfus Kayıt örneği
Ücretsizdir
İbraz edilmesi gereken belgeler: Türk nüfus cüzdanı
Doğum Kayıt Örneği
Ücretsizdir
İbraz edilmesi gereken belgeler: Türk nüfus cüzdanı
Evlenme Kayıt Örneği
Ücretsizdir
İbraz edilmesi gereken belgeler: Eşlerin Türk nüfus cüzdanları, Aile cüzdanı
Evlenme Ehliyet Belgesi ücretsizdir
Gerekli belgeler:
İki Türk için:
Çiftin imzalaması gereken başvuru formu (Temsilciliğimize başvurduklarında kendilerine verilecektir)
Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları ve yurt dışında bağlı oldukları belediyeden alacakları Medeni Durum Belgesi (Certificato di Stato Civile),
Türk vatandaşı olan nişanlınız başka bir ülkede yaşıyorsa onun da bağlı bulunduğu belediyeden bekâr olduğuna dair belge alıp, o ülkedeki başkonsolosluğumuz nezdinde kayıtlı yeminli tercümanlardan tercüme ettirip, tercümenin başkonsolosluğumuzda onaylatılması gerekir.

Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,
Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),
Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hâkimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).
Çiftlerden biri yabancı ise:
Çiftin imzalaması gereken başvuru formu (Temsilciliğimize başvurduklarında kendilerine verilecektir)
Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları, (yabancı olan veya birden fazla tabiiyetli olanların yabancı ülke kimliği veya pasaportu da gerekli), Türk olan bireyin yurt dışında bağlı olduğu belediyeden alacağı Medeni Durum Belgesi (Certificato di Stato Civile),
Türk vatandaşı olan nişanlınız başka bir ülkede yaşıyorsa onun da bağlı bulunduğu belediyeden bekâr olduğuna dair belge alıp, o ülkedeki başkonsolosluğumuz nezdinde kayıtlı yeminli tercümanlardan tercüme ettirip, tercümenin başkonsolosluğumuzda onaylatılması gerekir.

Yabancı olan bireyin yerel makamlardan ya da yurtdışı temsilciliklerden alacağı anne baba isminin bulunduğu Doğum Belgesi (Cetrificato di Nascita con maternita’ e Paternita’) ve Medeni Durum Belgesi (Certificato di Stato Civile)
Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,
Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),
Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).

Diğer bütün İtalyanca belgeler için ücret 16,50 Eurodur. Vatandaşlarımızın Türk nüfus cüzdanları ile hafta içi her gün saat 9 – 12 arası Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekir.

ADLİ SİCİL BELGESİ

T.C. vatandaşlarının adli sicil belgesi talepleri Başkonsolosluğumuz çalışma günlerinde saat 09:00-12:00 arası alınmaktadır. İşlem için kesinlikle T.C. Nüfus Cüzdanı ve T.C. Pasaportunun aslı ile şahsi başvuru gerekmektedir. Belge ücretsiz olup gün içinde teslim edilebilmektedir.

(Visited 628 times, 1 visits today)