Pasaport Harç ve Ücretleri 2020 Yılında Ne Kadar?

Pasaport Harç ve Ücretleri 2020 Yılında Ne Kadar?

Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

2020 yılı için %22,58 zam oranı ile bu bedeller belirlendi.

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Pasaport Harç ve Defter Bedeli
Süre Harç *** Defter Toplam
6 Ay 208 TL 164 TL 372 TL
1 Yıl 304 TL 164 TL 468 TL
2 Yıl 497 TL 164 TL 661 TL
3 Yıl 706 TL 164 TL 869 TL
3+ Yıl 995 TL 164 TL 1.158 TL

*** Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

2020 yılı Değerli Kağıt Bedelleri;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı  16,50
b) Beyanname  16,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar  160,00
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)  110,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,0
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,0
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50,00
7 – Aile cüzdanları 140,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri  200,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  200,00
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 180,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 150,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 14,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
(Visited 399 times, 1 visits today)