Pasaportumu nereden alabilirim 2018

Yurt İçi: Vatandaşlarımızın müracaat aşamasında bildirdikleri cep telefonu numaralarına pasaport gönderisinin PTT Genel Müdürlüğü tarafından teslim alınmasından itibaren barkod numarası ile birlikte, aşamaları hakkında SMS ile bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Başvuru sahiplerinin Pasaportları, PTT Kargo aracılığıyla doğrudan (başvuruda belirtilen) adreslerine gönderilmektedir. Pasaport başvuru sahibine veya başvuru sırasında teslim alabilmesi için ismi belirtilen kişiye teslim edilmektedir. Belirtilen adreste ilgili kişiye 2 defa ulaşılamaması durumunda Pasaport gönderileri 10 gün süre ile teslim alınmak üzere Posta Merkezinde bekletilmektedir.10 gün içerisinde Posta Merkezinden teslim alınmayan pasaport gönderileri, ilgilisi tarafından teslim alınana kadar başvuru sırasında belirttikleri Nüfus Müdürlüğünde saklanacaktır. Yurt Dışı: Başvuru sahipleri Pasaportlarını yalnızca başvuruda bulundukları Büyükelçilik veya Başkonsolosluktan teslim alabileceklerdir.
Pasaportlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek bir dağıtım noktasından elden teslim alınabilecektir.
Pasaport iş ve işlemlerinde vekaletnameyi gerektirecek durumlarda özel vekalet aranır.
(Visited 151 times, 1 visits today)