Rotterdam Başkonsolosluğu Noter İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Rotterdam Başkonsolosluğu Vekaletname için gerekli belgeler, Rotterdam Başkonsolosluğu Tapu için vekaletname düzenletmek, Rotterdam Başkonsolosluğu  Taşıt satışıyla ilgili vekaletname düzenletmek, hollanda noterinde düzenlenen vekaletname Türkiye’de geçerli mi, Rotterdam Başkonsolosluğu Vekaletname ücreti ne,  Rotterdam Başkonsolosluğu  Tercüme tasdiki için neler gerekli, Rotterdam Başkonsolosluğu Adli Sicil Belgesi nasıl alınır, Rotterdam Başkonsolosluğu İkamet belgesi nasıl alınır, Rotterdam Başkonsolosluğu Yaşam Belgesi nasıl alınır,

NOTER İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Noter İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular, 18.5.2021

Noter işlemleri için başvurmak isteyen vatandaşlarımızın ve tüm yabancı ziyaretçilerimizin ”www.konsolosluk.gov.tr“ internet adresindeki “randevu al” modülünden, mesai günleri içinde 09:00 – 12:00 ve 14:00- 15:00 saatleri arasında uygun gün ve saat için randevu almaları mümkündür.

Her başvuru sahibi adına ayrı ayrı randevu alınması mecburidir. Tek bir randevuyla tüm ailenin işleminin yapılması maalesef mümkün değildir.

İşlem ödemeleri https://vezne.konsolosluk.gov.tr web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Nakit ödeme kabul edilmemektedir.

ÖNEMLİ NOT:

 • Vekâletname düzenletecek kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, Türkçe bilmeleri,okur-yazar olmaları, akıl sağlıklarının yerinde olması ve vekalet verebilecek akli melaikelere sahip olmaları gerekmektedir. Zihinsel özürlü, Demans veya Alzheimer hastaları vekalet düzenletemezler. Bu durumda olanların yakınları, Türkiye’de bir avukat aracılığıyla vasilik davası açmalıdır.
 • Okuma – yazma bilmeyen vatandaşlarımızın verecekleri vekaletnameler, 18 yaşından büyük, okur-yazar olan ve Türkçe bilen iki şahit huzurunda yapılmaktadır. Şahitlerin vekalet veren ve verilen ile aralarında akrabalık bağlarının bulunmaması gereklidir. Ayrıca, şahitlerin kendi aralarında da akrabalık bağları bulunmamalıdır.
 • T.C. vatandaşları veya çifte vatandaşların mutlaka Nüfus Cüzdanları veya T.C. Kimlik Kartları ile; T.C. vatandaşlığından izinli çıkıp Hollanda vatandaşı olanların ise Mavi Kartları ile işlem yaptırmaları gerekmektedir.
 • Vekâletname verirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur;

-Vekil, vekâletnamenin metninde açıkça yer almayan bir yetkiyi kullanamayacağından düzenlettirilecek vekâletnamenin içeriğinin Başkonsolosluğumuza gelmeden önce kesin olarak tespit edilmesi gerekir.

-Vekiliniz sizi güvenle temsil edecek bir kişi olmalıdır. Vekilinizin isteminiz dışında davranması ya da güveninizi sarsması halinde azletmeniz uzun bir süreçte gerçekleşeceğinden, durumdan maddi zarar görmeniz ya da dava açmak zorunda kalmanız gerekebilir. Bu hususlar dikkate alınarak saptayacağınız vekilinizin T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, adı soyadı gibi doğru bilgiler beraberinizde bulunmalıdır.

-Satış, istimlak, ipotek, inşaat v.b. gibi tapu dairelerinde gerçekleştirilecek işlemlerde gayrimenkulün tapu kayıtları, bankadan para çekme işlemlerinde banka şubesi ve hesap numarası, araç satım işlemlerinde aracın ruhsatında yazılı bilgilerin beraberinizde bulunması, olası suiistimallerden zarar görmenizi engelleyecektir. Bu bilgilerin bulunmaması halinde, bahsekonu vekâletnamelerin genel bir içerikle düzenlenmesi mümkündür.

-Tapu işlemleri, boşanma vekâletnameleri sadece nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya mavi kart ibraz edilmek suretiyle düzenlenebilmektedir.

65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan, gerekli görülmesi halinde, resmi sağlık kuruluşundan alınacak güncel (24 saat geçerli) sağlık raporu istenebilir.

 1. Vekaletname düzenlettirmek için gerekli belgeler nelerdir? 

-T.C. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı,

-Kişi izin alarak Türk vatandaşlığından çıkmış ise Mavi Kart,

-Hollanda vatandaşı veya diğer ülke vatandaşları için tabiiyetinde bulundukları ülkenin
pasaportu,

-Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası.

Tapuda işlem gerektiren vekaletnameler sadece, Türk vatandaşları için T.C. Kimlik Kartları (henüz değiştirmedilerse nüfus cüzdanı) ile; Türk vatandaşlığından çıkanlar için ise mavi kartları veya Hollanda pasaportları ile yapılmaktadır.

Resim yapıştırılmasını gerektiren işlemlerde, 2 adet fotoğraf (hepsinin aynı ve önden çekilmiş ve renkli vesikalık olması, 6 aydan daha eski olmaması gerekir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmemektedir.). (Başkonsolosluğumuzda fotoğraf kabini bulunmaktadır).

(Fotoğraf gerektirmeyen işlemler aşağıdaki ek dosyada belirtilmiştir.)

2)Avukata vekaletname verebilmek için neler gereklidir?

1. maddede kayıtlı bilgi ve belgeler ile vekil tayin edilecek avukatın T.C. kimlik numarası, üyesi olduğu Baro adı ve Baro sicil numarası, adres bilgileri gerekmektedir.

3)Tapu işlemleriyle ilgili vekaletname düzenlettirmek için neler gereklidir?

1. maddede kayıtlı bilgi ve belgeler ile vekaletnameye konu taşınmazın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (il, ilçe, mahalle, köyü, sokak, pafta, ada, parsel, mevkii gibi) gereklidir.

4)Hollanda noterinde düzenlettirilen vekaletname Türkiye’de geçerli midir?

Temsilciliklerimizde vekâletname düzenletilebildiği gibi, yerel Noterliklerde vekâletname düzenletilmesi de mümkündür. Hollanda Noterliklerinde düzenlenmiş, “fotoğraflı”, “apostil” şerhli (Apostil şerhi Rechtbank’lardan alınabilmektedir), “onaylı çeviri”si yapılmış vekâletnameler ülkemizde kullanılabilmektedir. Başkonsolosluğumuz tercüman listesi internet sitemizin “Bilgi Notları” bölümünde yer almaktadır. Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanları tarafından yapılan tercümeler için Başkonsolosluğumuzca imza-tasdiki işlemi yapılabilmektedir.

5)Vekâletname düzenlettirmek için ödenmesi gereken ücret nedir?

Vekâletname işlemlerinin ücreti sabit değildir. Ücretler, sayfa sayısı ve yaptırılacak işlemin konusuna göre değişiklik göstermektedir.Nakit ödeme alınamamaktadır. Aşağıda belirtilen şekildeonline ödeme yapılması gereklidir. Fiziki POS cihazı kullanılmamakta olup, PIN’le ödeme mümkün değildir.

Başkonsolosluğumuzda adınıza online makbuz kesildikten sonra cep telefonunuzla https://vezne.konsolosluk.gov.tr internet adresine girilerek “IDEAL” ve benzeri online ödeme yöntemlerini kullanarak ödeme yapmanız gerekecektir. Cep telefonunuzda bankacılık uygulamalarını kullanıyor olmanız kolaylık sağlayacaktır.

Cep telefonunuzdan online bankacılık işlemlerini yapamıyorsanız, banka kartınızın ve kartınızla birlikte işlem onayı vereceğiniz kart okuyucunuzun yanınızda bulunması gerekmektedir. Hesabınızda yeterli meblağın bulunduğundan emin olunuz.

6)Okur –Yazar olmayanlar nasıl vekalet verebilir?

Okur yazar olmayan vatandaşlar 1. maddedeki belgelerle birlikte okur yazar olan Türk vatandaşı olan iki tanık eşliğinde vekalet verebilirler. Tanık olacak kişilerin T.C. Kimlik Kartları (değiştirmedilerse nüfus cüzdanları) ve/veya süresi geçerli olan Türk pasaportları ile birlikte gelmeleri gerekir. Tanıkların, vekâlet veren ile verilenin akrabası olmamaları ve kendi aralarında da akraba bağlarının bulunmaması gerekmektedir.

7)Türk Vatandaşı olmayan kişi/kişiler veya Türkçe okur yazar olmayan Türk Vatandaşları nasıl vekaletname düzenletebilirler?

Türk vatandaşı olmayan kişi/kişiler hamili olduğu ülkenin geçerlilik süresi bulunan pasaportu ile birlikte Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanlar aracılığıyla vekâletname düzenletebilmektedirler.

Türk vatandaşı olan ancak Türkçe bilmeyen kişi/kişiler, Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanlar aracılığıyla vekâletname düzenletebilmektedirler.

8) Şirket adına vekaletname düzenletebilir miyim?

Başkonsolosluğumuzda yabancı tüzel kişiliği haiz şirketler için vekâletname düzenlenmemektedir.

Yabancı tüzel kişiliğe sahip şirket veya şirketler, yerel noterde (Hollanda Noteri) vekâletname düzenletebilir. Daha sonra düzenletilen bu vekâletnameye mahkemeden (rechtbank) “apostil” onayı alınmalıdır. Üzerinde “apostil” onayı bulunan vekâletnameler Türkiye’de geçerlidir.

Başkonsolosluğumuzda Türk kişiliğe sahip şirket veya şirketlerin vekâletname düzenletmeleri halinde, vekâlet verecek kişi veya kişilerin şirket adına imza atmaya yetkili olduklarını gösteren resmi belgenin/belgelerin (imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi vb. gibi) asıllarının
ibrazı gerekmektedir.

9) Vekaletname teyitleri için izlenilmesi gereken yol nedir?

Vekâletname teyitlerinde e-posta mesajlarının, soran makamın resmi e-posta adreslerinden gönderilmesi gerekmektedir. Resmi mail adresinden gelmeyen,“@hotmail”,“@gmail” v.b. uzantısı ile gelen e-postalara teyit cevapları verilmemektedir. İlgilinin adı, soyadı, doğum tarihi ve vekaletname bilgisinin verilmesi yeterli değildir.

Ayrıca teyidi istenilen vekâletname tarayıcıdan geçirilerek e-posta mesajı eki olarak tarafımıza gönderilmelidir. Teyitlerin gönderilmesi gereken resmi e-posta adresimiz aşağıdaki gibidir.

consulate.rottterdam@mfa.gov.tr

10) Vermiş olduğum vekâletname Türkiye’deki noterden alınabilir mi?

Yurtdışındaki Konsolosluklarımızda yapılan vekaletnamelerin örnekleri, ülkemizde bulunan herhangi bir noterlikten alınabilmektedir.

Tanzim ettirmiş olduğunuz vekaletname üzerinde bulunan tarih ve yevmiye numarası ile misyon adını vekilinize iletmeniz veya kendisine vekaletnamenin bir fotoğrafını göndermeniz yeterli olacaktır.

Vekâletnameler, sistemimizde onaylandıktan sonra Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sisteminde elektronik olarak arşivlenmektedir.

11)Vekaletname iptal işlemi için ne gereklidir?

Vekâletnamenin iptal işlemi, Azilname tanzim edilmesi ile mümkündür.

Vekâletname özellikle Türkiye’deki bir noterlikte tanzim edilmiş ise, Türkiye’de ikamet eden bir yakınınıza bahse konu vekâletnameyi iptal etmek üzere Azilname yetkisini içeren bir vekâletname göndermeniz, işleminizin kısa sürede sonuçlanmasında yararlı olacaktır.

Başkonsolosluğumuzda yapılan Azilname işleminin sonuçlanması yaklaşık olarak 3 (üç) ile 6 (altı) ay sürmektedir. Şahsen müracaat esnasında düzenlenen Azilname evrakı aynı gün T.C. Adalet Bakanlığına posta ile gönderilmektedir. T.C. Adalet Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlara, Türkiye’de ikamet eden muhataplara tebliğ edilmek üzere bahse konu Azilname evrakını göndermekte, işlem sonucu bilahare olumlu ve olumsuz sonuçlandıktan sonra T.C. Adalet Bakanlığı tarafından Başkonsolosluğumuza bildirilmektedir. Muhatap veya muhataplar Hollanda’da ikamet ediyorsa, tarafınızdan verilen muhatap adresine Hollanda mevzuatı gereği aynı gün iadeli taahhütlü bildirim gönderilmektedir. Türkiye’deki muhatap kurumlara tebliğ işlemi T.C. Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, Azilname evrakı hazırlandıktan sonra konsolosluk sistemimize ‘Azilname düzenletmiştir’ notu düşülmektedir.

Vekâletnameyi verdiğiniz vekilinizin adresi ve işlem yapılan veya yapılması olası kurum ve kuruluşların mutlak suretle bilinmesi ve işlem sırasında ibraz edilmesi elzemdir. (örnek: Çankaya / Ankara Tapu Müdürlüğü – T.C. Ziraat Bankası Çankaya – Ankara Şubesi gibi)

Azilname işlemi için ön ve arka yüzü aynı sayfada çekilmiş olmak kaydıyla 4 (dört) nüsha Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi gerekmektedir. Azil yapılması istenilen vekaletnamenin aslı/fotokopisi veya örneğinin işlem sırasında ibraz edilmesi, mümkünse tarafınızdan temin edilmesi gerekmektedir. İşlem sırasında Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı aslının ibrazı zorunludur.

Lütfen ekte takdim kılınmış formu eksiksiz olarak doldurunuz. (Form aşağıdaki ek dosyada belirtilmiştir.)

12)İkamet Belgesi ve/veya İkametgâh Nakil Belgesini Başkonsolosluktan alabilir miyim? Neler gerekmektedir?

İkametgâh Belgesi için Hollanda’da ikamet edilen yerin belediyesinden alınacak ve adres bilgilerinin bulunduğu güncel “Uittreksel” belgesi, T.C. Kimlik Kartı (değiştirilmediyse nüfus cüzdanı) veya Türk pasaportu gerekmektedir.

İkametgâh Nakil Belgesi için Türkiye‘ye kesin dönüş tarihlerini belirten, Hollanda’da ikamet edilen yerin belediyesinden alınacak “Uittreksel”, T.C. Kimlik Kartı (değiştirilmediyse nüfus cüzdanı) veya Türk pasaportu gerekmektedir.

Mavi Kart hamillerine İkamet Nakil Belgesi düzenlenememektedir.

13) Yaşam Belgesi Başkonsolosluktan alabilir miyim? Neler gerekmektedir?

Şahsen müracaat ve T.C. Kimlik Kartı (değiştirilmediyse nüfus cüzdanı) ve/veya Türk
pasaport gerekmektedir.

14) Tasdik (Legalizasyon) işlemi için neler gereklidir?

Tasdiklenmesi istenen belgelerin Hollanda Ticaret Odasından (Kamer van Koophandel) mühürlü-imzalı olması gerekmektedir.

İmza örneğinin onaylanması ise “Legalizasyon” işlemi kapsamında mümkün olabilmektedir.

Hollanda makamlarınca düzenlenen belgelerin, Hollanda’da yerleşik “Sanayi ve Ticaret Odaları”, “Hollanda Dışişleri Bakanlığı” tarafından onaylanması halinde, sözkonusu kurumların Başkonsolosluğumuz dosyalarında imza ve mühür örneklerinin olması kaydı ile bu onayları yapan yetkililerin imza ve kaşelerinin tasdik edilmesi mümkün olabilmektedir. Başkonsolosluğumuzdaki onay işlemi için lütfen belgenin aslı ve 1 adet fotokopi çıktısını getiriniz. İşlem harcı onay başına 15,61- Avro’dur (2021 yılı için geçerli onay harcı).

15) Tercüme tasdiki için neler gereklidir?

Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanlardan herhangi birine Türkçe tercüme yaptırdıktan sonra Başkonsolosluğumuzda tercüme tasdik işlemi yaptırılabilir.

Tercüme tasdiki, Hollandaca düzenlenmiş belgelerin, Başkonsolosluğumuzca tanınan yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümelerine, metne şamil olmamak kaydıyla yapılan onay işlemidir. Bu onayda, tercümenin içeriği tasdik edilmez. Başkonsolosluğumuzdaki onay işlemi için lütfen belgenin aslı ile 1’er adet fotokopi çıktısını getiriniz. İşlem harcı sayfa başına 15,61- Avro’dur (2021 yılı için geçerli onay harcı).

16) Başkonsoloslukta kayıtlı Yeminli Tercümanların isim ve iletişim bilgilerini nereden bulabiliriz?

Başkonsolosluğumuzun resmi internet sayfasında Bilgi Notları bölümünde bulunmaktadır.

17) Adli Sicil Belgesini nereden alabilirim?

Başkonsolosluğumuzun noter bölümüne T.C. Kimlik Kartı (değiştirilmediyse nüfus cüzdanı) ve/veya pasaportunuz ile şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu işlem için “www.konsolosluk.gov.tr” internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Postayla başvuru kabul edilmemektedir. Başvurunun şahsen yapılması zorunludur. Bu işlem ücrete tabi değildir.

18) Türkiye’ye evcil hayvanla seyahat etmek için izlenecek yol nelerdir?

Türkiye’ye evcil hayvanla seyahat etmek isteyen kişilerin “Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit” kurumu ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Başkonsolosluğumuzda konuyla ilgili yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Tel: (088) 223 33 33

Daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.nvwa.nl/

19) Türkiye’ye araba ile nasıl seyahat edebilirim?

Araç şahıs adına kayıtlı ise;

Araç sahibi, T.C. Kimlik Kartı (veya Nüfus Cüzdanı), iki adet fotoğrafı, aracın ruhsatı ve aracı kullanacak kişi veya kişilerin T.C. kimlik numaraları ile şahsen müracaat etmelidir.

Araç şirket adına kayıtlı ise;

Başkonsolosluğumuzda yabancı tüzel kişiliği haiz şirketler için vekâletname düzenlenmemektedir.

Hollanda şirketi adına kayıtlı olan bir araç ile Türkiye’ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız aşağıda belirtilen ve kendilerine en uygun olan yöntemi kullanabilirler.

 1. Vekaletnamenin Hollanda noterinde düzenletilmesi gerekmektedir.
  Hollanda noterinde düzenlenen vekâletname için mahkemeden “apostil” onay şerhi alınmalıdır. Ayrıca, Hollandaca dilindeki vekaletnamenin Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesi ve Başkonsolosluğumuzda onaylatılması gereklidir. Yeminli tercümanların güncel listesi Başkonsolosluğumuzun internet sayfasında “Bilgi Notları” (
  http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes) başlığı altında bulunmaktadır. Başkonsolosluğumuzdaki onay işlemi için lütfen belgenin aslı ve 1 adet fotokopi çıktısını getiriniz. İşlem harcı onay başına 15,61- Avro’dur (2021 yılı için geçerli onay harcı).
 2. Aracın kayıtlı olduğu şirketin antetli kağıdına aracın ve arabayı kullanacak kişinin detaylı bilgilerinin yazıldığı (Türkçe-İngilizce-Hollandaca dillerinde) belgenin şirketin imzaya yetkilisi tarafından imzalanıp, mühürlenmesi ve sonrasında imza ve mührün KVK’dan (Kamer Van Koophandel) onaylatılması gereklidir. Belgenin Türkiye’de geçerli olabilmesi için ya Bölge Mahkemesinden apostil onayı alınmalı ya da Başkonsolosluklarca tasdik edilmelidir.Başkonsolosluğumuzdaki onay işlemi için lütfen belgenin aslı ve 1 adet fotokopi çıktısını getiriniz. İşlem harcı onay başına 15,61,- Avro’dur (2021 yılı için geçerli onay harcı).

(Örnek form aşağıdaki ek dosyada belirtilmiştir.)

3) Şirketin tek yetkilisi olunması halinde, Hollanda Ticaret Odasından (Kamer van Koophandel) mühürlü ve imzalı şirket yetkilisi olunduğunu gösteren belgenin Başkonsolosluğumuzun noter bölümünde “Legalizasyon” işlemi yaptırmanız ve Türkiye’ye seyahatiniz durumunda yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Başkonsolosluğumuzdaki onay işlemi için lütfen belgenin aslı ve 1 adet fotokopi çıktısını getiriniz. İşlem harcı onay başına 15,61- Avro’dur (2021 yılı için geçerli onay harcı).

Yukarıda yazılı hususlardan size uygun olanının seçilerek seyahat etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca seyahat edeceğiniz tarihte güncel uygulamayı ve yukarıdaki işlemlerden hangisinin sizin için uygun olduğunu ülkemize giriş yapacağınız kara hudut kapısından teyit etmeniz önemle tavsiye olunur.

Ticaret Bakanlığımızın resmi sitesindeki bilgi notu aşağıda ayrıca takdim kılınmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

Araç vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

 • Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca (ANWB) düzenlenen belgeler (ANWB’den alınan belge mahkeme (Rechtbank) onayı ile Türkiye’de kullanılabilmektedir),
  • Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
  • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış belgeler,
  • Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler (Sözkonusu belge, Bölge Mahkemesi’nden (Rechtbank) “apostil” alınarak veya Ticaret Odası (KVK) tarafından tasdik edildikten sonra Başkonsolosluktan “Legalizasyon” yapılarak Türkiye’de kullanılabilecektir),
  • Başkonsolosluklarda veya noterliklerde düzenlenen vekâletnameler,
  • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler

20) Türkiye’ye seyahat ederken yanımda ilaç götürebilir miyim?

Türkiye’de ilaç kullanımına ilişkin tıbbi beyanname formu, aynı zamanda imzalayıp kaşeleyen, ilgili hekim tarafından doldurulmalıdır. Formun Büyükelçiliğe veya Konsolosluğa iade edilmesine gerek yoktur. Form, 1961 Narkotik İlaçlar Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotropik Maddeler Sözleşmesi kapsamındaki uyuşturucular içindir. Daha fazla bilgi için bkz: http://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/index.html (Örnek form aşağıdaki ek dosyada belirtilmiştir.)

Gümrük meselesi olduğu için Büyükelçilik veya Konsolosluktan alınan resmi izin değildir.

Bilgi edinmeniz, saygıyla rica olunur.

 

ÖNEMLİ NOT: Başkonsolosluğumuzun giriş katındaki bekleme salonunda fotoğraf çekme kabini ve fotokopi makinesi mevcuttur.

(Visited 439 times, 1 visits today)