Rusya Antalya Başkonsolosluğu Vize İşlemleri İletişim

Rusya Antalya Başkonsolosluğu Vize İşlemleri

RUSYA FEDERASYONU

ANTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU

Yenikapı Mah., Park Sk., No.30, Muratpaşa/ANTALYA

Tel: (0242) 248-32-02; Faks: (0242) 248-44-68

www.antalya.mid.ru

E-mail: ruskonsant@yandex.ru

Mesai saatleri: 9:00-18:00

Kabul saatleri: 9:00-13:00

VİZE İŞLEMLERİ

T.C. VATANDAŞLARININ PASAPORT VE AMAÇ TÜRLERİNE GÖRE RUSYA FEDERASYONUNA GİRİŞLERİ HAKKINDA (1 OCAK 2016 İTİBARİYLE)

 1. Geçerli diplomatik pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 90 (doksan) gün süresince Rusya Federasyonu’nun topraklarına vizesiz olarak giriş ve çıkış yapabilecek, bulunabilecek ve transit geçebileceklerdir.
 2. Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak atanan geçerli diplomatik pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli diplomatik pasaport sahibi olan aile mensupları, Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebilecek ve bulunabileceklerdir.

Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri nezdinde diplomatik pasaport sahibi olan görevliler ile geçerli diplomatik pasaport sahibi olan aile mensupları, Rusya Federasyonu’ndan geçici çıkışlarda, diplomatik veya konsüler kart bulundurmak sureti ile vizesiz olarak giriş-çıkış yapabileceklerdir.

 1. Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak giden geçerli hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli hizmet pasaportu sahibi olan aile mensupları, akreditasyonları süresince Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebileceklerdir.
 2. Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak atanan geçerli hususi pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli hususi pasaport sahibi olan aile mensupları, akreditasyonları süresince Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebileceklerdir.
 3. Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine kısa dönem görevlerine atanan ve diğer amaçlarla Rusya Federasyonu’na gelen geçerli hizmet ve hususi pasaportu hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vize almakla yükümlüdürler.
 4. Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet izni veya ikamet izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, her tip pasaport ile Rusya Federasyonu’na vizesiz olarak girebilecek, çıkabilecek ve bulunabileceklerdir.
 5. Turistik, özel ile çalışma ve eğitim dahil olmak üzere ticari ve diğer amaçlarla gelen, geçerli umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca verilen vizeler ile Rusya Federasyonu topraklarına girebileceklerdir.

RUSYA VİZE MERKEZLERİ

Rusya vizesinin alınması için Vize Merkezine müracaat etmeniz önerilmektedir.

Antalya Vize Merkezi’nin adresi: Yeşilbahçe mah. Portakal Çiçeği bulvarı, 1480 sokak, Ülker apt., No 42/B,  Muratpaşa/ANTALYA, İnternet adresi www.vfsglobal.com, е-mail: info.rutr@vfshelpline.com., telefon: +9 (0212) 373 58 24, mesai saatleri: hafta içi 9.00-17.00, öğle molası – 12.30-13.30.

Vize merkezi, Rusya Federasyonu’na giriş vizesi almak isteyen yabancı vatandaşlara ve uyruksuz kişilere hizmet kalitesini arttırmak, vize düzenleme sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, müracaat edenlere en rahat koşulları sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye genelinde vize merkezleri İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon şehirlerinde bulunmaktadır.

Vize merkezleri resmi olarak, konsolosluk harçları tahsilâtı dâhil olmak üzere vize başvurusu için gerekli evrakları gerçek ve (turizm acenteleri dâhil) tüzel kişilerden teslim almak, işlemek ve incelenmesi için Rusya Federasyonu konsolosluklarına göndermek, ayrıca hazır vizeleri içeren pasaportları iade etmekle yükümlüdür. Vize merkezlerinin personeli, vize başvuru formunun doldurulması, vize alımı için gerekli olan evrak paketinin hazırlanması, vize alım usulü, süresi v.b. konularında danışmanlık hizmetlerinde bulunur.

Vize verilmesi veya reddedilmesi konularında kesin karar Rusya diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları tarafından verilmektedir.

Yabancı vatandaşların, kendisi veya yakınları için vize alınması için doğrudan da Rusya diplomatik temsilciliklerine ve konsolosluklarına müracaat etme hakkı önceden randevu alınması kaydıyla saklıdır. Ayrıca diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar, vize merkezine müracaat etmeden, Rusya Federasyonu’nda bulunan yabancı diplomatik temsilciliklerin ve konsoloslukların personeli ile Rusya devlet kurumların daveti üzerine Rusya Federasyonu’na giden resmi heyet üyeleri dahil olmak üzere bulunduğu ülkenin dışişleri kurumunun talebi üzerine vize evraklarını kabul etmektedirler.

Kendi personeli ve müşterileri için (Rusya Federasyonu’na ziyaret sebebine bağlı olmaksızın) Rusya vizesi düzenleyen turizm acenteleri ve diğer aracı firmalar dahil olmak üzere diğer şirket vekuruluşlar Rusya vizesi alımı için Vize merkezlerine müracaat etmek zorundadırlar.

Vize merkezi, verdiği hizmet karşılığında kendisine ait olacak sabit servis ücreti tahsil etmektedir. Servis ücretinin, Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerin ve konsoloslukların aldığı konsolosluk harcı ile alakası yoktur.

Servis ücretinin tutarı, mütekabiliyet ilkesine dayanılarak 35 $ olarak belirlenmiştir.

Vize merkezinin çalışma düzeni ile ilgili şikâyetlerinizi (düşük hizmet kalitesi, uzun süre sırada bekleme, personelin yanlış davranışı v.s.) veya merkezin çalışmasını iyileştirecek önerilerinizi Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu, Park Sokak 30, Yenikapı, 07100Muratpaşa/ANTALYA adresine veya ruskonsant@yandex.ru elektronik posta adresine ulaştırabilirsiniz. Teklifiniz mutlaka incelenip cevaplandırılacaktır.

AİLE ÜYELERİ OLAN YABANCILAR İÇİN KOLAYLIKLI RUSYA VİZESİ

Rusya vatandaşlarına eşlik eden (Rusya vatandaşının eşi, reşit olmayan çocukları ve iş göremez yetişkin çocukları dahil) yabancı aile üyeleri, Rusya vatandaşının Başkonsolosluk ya da Vize Merkezine yazdığı dilekçe üzerine aşağıdaki evrakların ibraz edilmesi şartıyla 7 gün içinde tek girişli ya da çift girişli vize alabilirler.

 • Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanının İnternet sitesinde (https://visa.kdmid.ru) doldurulan elektronik vize başvuru formunun çıktısı,
 • vize anketine yapıştırılan 1 adet vesikalık (3.5 cm x 4.5 cm) fotoğraf,
 • Rusya Federasyonu vatandaşının pasaportu ve fotokopisi,
 • başvuruda bulunan yabancı kişinin pasaportu,
 • Rusya vatandaşının eşi olan yabancılar için – evlilik belgesi, aile cüzdanı (ya da noter tasdikli sureti) ve fotokopisi,
 • Rusya vatandaşının reşit olmayan çocukları için – doğum belgesi ve fotokopisi,
 • Rusya vatandaşının iş göremez yetişkin çocukları için – doğum belgesi ve fotokopisi ve iş göremez olduğunu teyit eden herhangi belge.

BAŞKONSOLOSLUĞUN UYGULADIĞI VİZE ÜCRETLERİ

Vize türü

İşlem süresi

1-3
iş günü

4-20
iş günü

Tek girişli vize

360 TL

180 TL

Çift girişli vize

576 TL

288 TL

Çok girişli vize

1080 TL

540 TL

Geçerli bir vizenin yeniden verilmesi

72 TL

RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA

12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine ilişkin usullere dair Anlaşma 16 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma uyarınca geçerli umuma mahsus, hizmet (hususi) pasaportunun hamili Rusya Federasyonu vatandaşları giriş tarihinden itibaren, diğer ülkedeki kesintisiz kalış süresi otuz (30) günü aşmamak kaydıyla, vizesiz olarak, diğer ülkeye girer, çıkar, ülkeden transit geçer ve ülkede geçici olarak kalırlar. Ancak, toplam kalış süresi 180 (yüz seksen) gün zarfında bir ülkenin vatandaşının diğer ülkedeki 90 (doksan) günü aşmayacaktır. Kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, eğitim kurumlarında öğrenime devam etmek veya diğer sebeplerle 30 (otuz) günden daha uzun süreli ikamet gerektiren durumlarda Türk mevzuatına uygun olarak tanzim edilmiş geçerli belgeler ve vizeyle girerler.

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 17.05.2013 tarihli ve 2013/4665 sayılı Kararınca 17 Mayıs 2013 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahibi Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye’ye seyahatlerinde vizesiz kalış süreleri toplam kalış süresi 180 (yüz seksen) gün zarfında 90 (doksan) günü aşmamak şartıyla 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.

Rusya Federasyonu’na seyahat eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren vizeli giriş uygulaması geçerlidir.

Ancak Rusya Federasyonu, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik adı geçen 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’nın yürürlüğünü kısmen durdurmaktadır.

Yürürlükteki Rusya mevzuatı uyarınca bu tarihten itibaren söz konusu vatandaşlar, Rusya Federasyonu diplomatik yada konsolosluk temsilciliklerinin birinde Rus vizesini almalıdırlar.

Söz konusu tedbir, Rusya Federasyonu hudutları dahilinde geçici ikamet izni veya daimi ikamet izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, özel ve hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu hudutları dahilinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine kısa vadeli görevlere gönderilen özel ve hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu hudutları dahilinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine çalışmaya gönderilen geçerli özel ve hizmet pasaportu sahipleri ile özel, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi olan aile fertleri, gemi jurnali veya onun ekstresine istinaden giriş yapmak sureti ile gemici cüzdanı sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Rusya Federasyonu’nda kalış süresince kimliğini kaybetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti diplomatik veya konsolosluk temsilciliğinde seyahat belgesi veya geçici pasaportu temin etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmayacaktır.

Anlaşma’nın 1.maddesi gereğince 1 Ocak 2016 tarihine kadar Rusya Federasyonu’na giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu’nun topraklarında kalış süresinin giriş tarihinden itibaren 30 günü aşmaması koşuluyla geçerli kimlik ile vizesiz olarak Rusya Federasyonu’nda bulunabilecek ve çıkış yapabileceklerdir.

 

 

DİKKAT!
Rusya Federasyonu’ndan tranzit geçip Belarus Cumhuriyeti ya da Kazakistan’a seyahat eden yabancı kişiler, Rusya vizesi almak zorundadırlar.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI VE UYRUKSUZ KİŞİLER HAKKINDA RUSYA’YA GİRİŞ YASAĞININ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMA SERVİSİ HAKKINDA

 

Rusya’ya giriş yasağının kendilerine uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları ve uyruksuz kişiler, Rusya Federasyonu Federal Göçmen Müdürlüğü’nün http://www.fms.gov.ru/ İnternet sitesinde bulunan yabancı ülke vatandaşları ve uyruksuz kişilerin Rusya’ya giriş yasağının olup olmadığını araştırma servisini kullanabilirler.

Söz konusu araştırmanın sonuçları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanılabilir. Hukuken geçerli teyit bilgileri için Federal Göçmen Müdürlüğü’nün bölgesel şubelerine başvuruda bulunulması gerekecektir.

 

(Visited 195 times, 1 visits today)