Türk Konsoloslukları Vatandaşlık Başvuru Randevu

Türk Konsoloslukları Vatandaşlık Başvuru Randevu.

İNTERNETTEN İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUĞU RANDEVU ALINIZ

TELEFON İLE İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUĞU RANDEVU ALINIZ

Konsolosluk Çağrı Merkezi  7 gün 24 saat    + 90 312 292 29 29

Askerlik Erteleme Başvurusu

 • Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu
  • Ana veya Babaya Bağlı Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu (18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler)  Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • İstisnai Vatandaşlık Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
 • Çok Vatandaşlık Tescili Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
 • İzinle Türk Vatandaşlığından Çıkış Başvurusu
  • Türk vatandaşlığından ilk çıkış başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • Vatandaşlıktan çıkma izin ve/veya çıkma belgesinin teslimi başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
 • Mavi Kart Başvurusu
  • Mavi Kart Yenileme/Değiştirme Başvurusu
   • Vatandaşlıktan Çıktıktan Sonra Medeni Durumunda veya Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olmayanlar İçin Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
   • Vatandaşlıktan Çıktıktan Sonra Medeni Durumunda veya Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar İçin Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • Kaybından Dolayı Mavi Kart Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
  • Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneği Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Yabancı bir ülke vatandaşlığının kazanılması nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sözkonusu değildir. 403 sayılı eski Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği, izin almadan yabancı ülke vatandaşlığına geçen kişilerin “Türk Vatandaşlığını Koruma Başvurusu” yapmaları gerekmekteydi. 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu “çok vatandaşlık” kavramını getirmiş ve başka bir ülke vatandaşlığını kazanmak için önceden izin alınması uygulaması kaldırılmıştır. Böylece, artık “Türk Vatandaşlığını Koruma Başvurusu” şeklinde bir işlem yapılmamaktadır.

Ancak 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca herhangi bir nedenle bir veya birden fazla ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin bu durumlarını ilgili mercilere bildirmeleri gerekmektedir.

5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, herhangi bir nedenle bir veya birden fazla ülke vatandaşlığını kazanan kişiler yurtiçinde bulunuyorlarsa ikamet ettikleri yerleşim yerinin nüfus müdürlüğüne, yurtdışında yaşıyorlarsa bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına bildirimde bulunabilirler. Ergin olmayan kişiler bu işlemlerini veli ya da vasileri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Türk pasaportu

Nüfus cüzdanı

Yabancı ülke vatandaşlığını kazanmış kişinin, bu durumunu kanıtlayan hem yabancı dilde hem de Türkçe olarak düzenlenmiş uluslararası belgeye sahip olması gerekmekle birlikte sözkonusu belgede vatandaşlığın kazanıldığı tarihin mutlaka bulunması gerekmektedir. Bu nedenle bu belge yabancı ülke makamlarından talep edilirken bu husus mutlaka belirtilmelidir.

Ülkemiz açısından çifte vatandaşlık hususunda bir engel bulunmamaktadır. Türk vatandaşlığından çıkış işlemleriniz tamamlandığında, Türkiye’de sorunsuz bir şekilde ikamet edebilmeniz için bağlı bulunduğunuz Türk Konsolosluğuna “Mavi Kart” başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Vatandaşlıktan izinle çıkan kişilere verilen “Mavi Kart” sayesinde Türkiye’de Türk vatandaşı gibi ikamet etme hakkınız olacaktır.

Eşinizin evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını alabilmesi için sizinle resmi nikahlı olması gerekmektedir. İmam nikahıyla yapılan evlilikler Türk Medeni Kanunu’na göre geçerli değildir. Ancak eşinizin Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkı mevcuttur. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda “Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması” için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği ve başvurunun nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Askerliğin ertelenmiş olması vatandaşlıktan çıkmaya engel teşkil etmemektedir. Ancak Türk vatandaşlığından çıkma işlemi 3-6 ay sürebilmektedir. Erteleme süresi içinde vatandaşlıktan çıkma işlemi hala sonuçlanmamışsa ve başvuru sahibinin yaşı bu süre içinde 38 yaşını doldurursa vatandaşlıktan çıkma işlemi askerlik sorunu nedeniyle reddedilir. Yükümlünün bu durumda cezasıyla birlikte 7668 € ödeyerek dövizle askerlik yapması gerekmektedir. Yeniden Türk vatandaşlığına alınma başvurusu her zaman yapılabilir. Ancak askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıkanlar, yeniden Türk vatandaşı olduktan sonra askerlik hizmetini yerine getirmek durumundadırlar. Bu kişiler talep etmeleri halinde dövizle askerlik de yapabilirler.

Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kişi, anne veya babasından herhangi birisi yabancı uyrukluysa 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından çıkabilir. Erkekler Türk vatandaşlığından askerlik yoklamalarını yaptırdıktan sonra çıkabilirler.

Oturma izinlerinin yenilenmesi konusunda ikamet edilen ilin Emniyet Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Oturma izinleri 1-5 yıl arasında verilmektedir. 1 yıllık olarak alınan oturma izinleri yenilenirken yeniden ücret ödenmesi gerekmektedir. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için en az 3 yıl bir Türk vatandaşıyla evli olma ve evliliği devam ettirme şartını getirmiştir. Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuracak eşler için Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır. Yabancı eslerin vatandaşlık başvurusu için Türkiye’de ikamet ediliyorsa bağlı bulunulan Valiliğe, yurtdışında ikamet ediliyorsa bağlı bulunulan dış temsilciliğimize müracaat edilmesi gerekmektedir.

Türksoylu Belgesi İl Emniyet Müdürlüklerince verilmektedir. Ancak Türksoyluluğu destekleyici her türlü belgenin bir dilekçe ekinde öncelikle T.C. Dışişleri Bakanlığına iletmesi gerekmektedir. Bu belgeler dilekçeyle birlikte kişinin bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne gönderilmektedir.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre, Türksoyluların Türk vatandaşlığına alınmalarında, 31.12.2010 tarihine kadar,  başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 2 yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet etmiş olma şartı aranmaktadır. 31.12.2010 tarihinden sonra müracaatta bulunan Türksoylu yabancılar için Türkiye’de ikamet süresi 5 yıl olarak uygulanır.

Yurtiçinde veya yurtdışında Türk anadan veya babadan olan çocuk Türk vatandaşıdır. Doğumdan sonra babalık tanıma işlemi yapıldığı anda çocuk Türk vatandaşı olur ve babanın kaydedilir. Aksi takdirde Türk vatandaşlığı kazanamaz

Anne ve babanın yabancı uyruklu olması durumunda Türkiye’de doğan çocukların Türk vatandaşı olması mümkün değildir. Çocuğun okula kaydolabilmesi için Türkiye’de ikamet izni alınması gerekmektedir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine başvurmanız yararlı olacaktır.

(Visited 293 times, 1 visits today)