Türk Vatandaşlarının Schengen Vizesi Seyahat Şartları

Türk Vatandaşlarının Schengen Vizesi Seyahat Şartları

Schengen Vizesi Hakkında Bilgiler: 
Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.

Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.

Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Vatandaşlarımızın Schengen Alanına Vizesiz Seyahati,

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER IŞIĞINDA VİZE SERBESTİSİ, GERİ KABUL ANLAŞMASI VE GÖÇ EYLEM PLANI HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

VİZE SERBESTİSİ SÜRECİ

Vize Serbestisi Diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması arasında bağlantı var mı?

AB tarafı, bugüne kadar vize muafiyeti tanımayı öngördüğü ülkelerle önce Geri Kabul Anlaşması (GKA) imzalamış, bu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bu ülkelerle vize muafiyeti sürecini gündeme getirmiştir.

Balkan ülkelerinde (Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ) de aynı yöntem izlenmiştir.

Vize muafiyetine giden sürecin sağlam bir çerçeveye oturtulması ve ileride herhangi bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla, Geri Kabul Anlaşması konusunda atılacak tüm adımların vize muafiyeti konusunda atılacak adımlarla eş zamanlı yürütülmesi konusunda başından bu yana ısrarlı olunmuştur.

Vize Serbestisi Yol Haritası neleri kapsıyor?

Vize Serbestisi Yol Haritası, AB ülkelerine vize muafiyetini elde etmek için ülkemiz tarafından atılması gereken adımları içeren teknik bir belgedir. “Belge güvenliği”, “göç ve sınır yönetimi”, “kamu düzeni ve güvenliği” ve “temel haklar” alanlarında AB tarafının ülkemizden beklentilerini içermektedir.

İçişleri, AB ve Adalet Bakanlıklarımızın teknik düzeyde katkılarıyla, AB Komisyonunun önerdiği şekilde “Meşruhatlı Yol Haritası” çalışması yapılarak, ülkemizin görüşleri metne dercedilmiştir.  AB tarafı görüşlerimizi içeren Meşruhatlı Yol Haritası belgesini kabul ederek, bu belgenin vize muafiyeti sürecinin temelini teşkil edeceğini tarafımıza resmi olarak iletmiştir.

AB ile vize muafiyeti süreciyle de bağlantılı önemli bir reform niteliği taşıyan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 11 Nisan 2013 tarihinde TBMM’de kabul edilmesiyle, esasen vize muafiyeti Yol Haritasında yer alan taleplerde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.

Yol Haritasında kayıtlı toplam 72  kriterde  (benchmark) ülkemizin  bu aşamada karşılamaktan uzak olduğu kriterler, kişisel verilerin korunması, Europol ile operasyonel işbirliği, sınır yönetimi ile ilgili mevzuat, ikili Geri Kabul yükümlülüklerimizin uygulanması, tüm AB üyesi ülkelerine ortak bir vize politikası uygulanması ve geri kabul başlıkları altında yer almaktadır.

22 adet kriter karşılanmış veya karşılanmaya yakın olarak belirtilmiştir. 40 kriter ise kısmi olarak karşılanmış olup, raporda bu kriterlerin karşılanmasına yönelik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Kriterlerin karşılanması için ilgili Kurumlarımızca gerekli yasal ve idari düzenlemeler en kısa sürede hayata geçirilecektir.

Vize muafiyeti sağlanmaması halinde atılabilecek adımlar nedir?

Vize diyalog sürecinin öngörülen süre içerisinde vize muafiyeti ile sonuçlanmaması halinde, Anlaşmanın tarafımızdan tek taraflı feshi mümkündür (24. madde). Bu konudaki tutumumuz net bir biçimde AB tarafına bildirilerek kayıt altına alınmıştır.

Vize politikamızda değişiklik yapılması gerekiyor mu?

Vize muafiyetinin sağlanması için ülkemizin üçüncü ülkelere yönelik vize politikasının AB ile tam uyumlu hale getirilmesi AB’ye tam üye olduktan sonra yerine getirmemiz gereken bir yükümlülüktür.

Vize muafiyetinin süresi nedir?

Vize muafiyeti süreci biyometrik pasaport hamili tüm vatandaşlarımızın Schengen bölgesine (26 ülke) üç aylık vizesiz giriş imkânını kapsamaktadır. Yabancıların vizesiz girişlerinde 90 günlük kalış hakkı genel bir kural olup, ülkemizce de aynı kural uygulanmaktadır.

Vize muafiyeti yalnız Schengen bölgesindeki ülkeler için geçerli olacak. Bu durumda diğer AB üyesi ülkeler için vize almamız mı gerekecek?

Vize muafiyeti sadece Schengen bölgesindeki ülkeler için geçerli olacaktır. Schengen ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’dır.

Schengen dışı bir ülkeye örneğin İrlanda’ya gidecek bir vatandaşımızın vize alması gerekecektir. Ancak, Schengen alanına vizesiz giriş hakkının, Schengen dışı AB ülkelerinden vize almada kolaylık sağlaması beklenmektedir.

Schengen vizesinden muafiyet için neden pasaportlarımızı değiştirmemiz gerekiyor?

Vize Serbestisi Yol Haritasında yer alan kriterlerden biri de biyometrik pasaportların çiplerinde parmak izlerinin saklanmasıdır.

Halen kullanmakta olduğumuz biyometrik pasaportlarda parmak izleri çiplerde saklanamamaktadır. Bu nedenle, AB standartlarına uygun parmak izinin pasaport çipinde saklanabileceği yeni nesil çipli, endüstriyel pasaportlara geçilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık. Böylece daha yüksek güvenlik özelliklerine sahip pasaportlara geçmiş olacağız.

Ayrıca, biyometrik veriye sahip yeni e-kimlik kartlarının kullanıma sunulması da gerekiyor. Bu konuyu da mevzuat değişiklikleri dahil tüm çalışmaları yaparak en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz.

Yeni pasaportlar kullanıma başlandığında, ellerinde geçerli pasaportu olan tüm vatandaşlarımız yeni pasaport almak zorunda mı? Eski pasaportlar geçersiz mi olacak?

Pasaportların hemen değiştirilmesi gerekmemektedir. Ancak vize muafiyetinden yararlanabilmek için vatandaşlarımızın, parmak izinin pasaport çipinde saklanabileceği, yeni nesil çipli, endüstriyel pasaport hamili olması gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmekte olup, 2016’da yeni pasaportların verilmesi öngörülmektedir.

Yeni pasaport alırken vatandaşlarımız yeniden harç ödeyecek mi?

Yeni pasaportların kullanıma sunulmasıyla birlikte halen yürürlükte olan pasaportların geçersiz olması sözkonusu değildir. Pasaport değişimi isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Pasaport başvurularında defter bedeli ile süre harçları Maliye Bakanlığımızca belirlenmektedir. Yeni pasaportların harç miktarları da yine Maliye Bakanlığımızca tesbit edilecektir.

(Visited 102 times, 1 visits today)