Yeşil Pasaport Kimlere Verilir, Yeşil Pasaport Şartları Nelerdir?

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir, Yeşil Pasaport Şartları Nelerdir?

Halk arasında devlet memurlarının pasaportu olarak bilinen yeşil pasaport, Hususi Damgalı Pasaporttur. Yeşil pasaporttan kimlerin yararlanacağı 5682 sayılı Pasaport Kanununda düzenlenmiştir.

Buna göre yeşil pasaporttan yararlananlar;
*1. 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri
* TBMM eski üyeleri, Eski bakanlar
*Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları
*Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri
*İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince
*Hususi damgalı pasaport alabilecek bulunanların eş ve çocuklarına (evlenmemiş, 25 yaşına kadar) de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.
*Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, iki yıl süreyle verilmektedir.

Pasaport işlemleri 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünden alınarak Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine verilmiştir.

Randevu almak için Tıklayınız

Yeşil Pasaportun Avantajları;
Yeşil pasaport, yaklaşık 160 ülkeye vizesiz seyahat olanağı sağlamaktadır. Yeşil pasaportun diğer avantajı harç parasından muaf olmalarıdır. 2019 yılı için sadece 133 TL’lik defter bedeli ödenmektedir.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Belgeler;
1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
2) 2 adet biyometrik fotoğraf
3) Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont
4) Hususi damgalı pasaport talep formu
5) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi
6) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
7) Varsa eski pasaport
8) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.
9) Mahkemelerce verilen velayet veya vasi kararları

DİĞER HUSUSLAR​

Hizmet damgalı pasaportlar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/B-C maddesi hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir.
Hizmet damgalı pasaportlar ilgilinin görev süresi dikkate alınarak düzenlenir.
Hizmet damgalı pasaport talep formu Düzenlendiği tarihten itibaren Altmış (60) gün geçerlidir.
Hizmet damgalı pasaport talep formu üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurumun yetkilisi sorumludur.
Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
Merkez ve taşrada bulunan tüm kurumlar çalışan ve emekli olan personelin hususi damgalı pasaport talep formu ve belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini birer yıllık dönemler halinde her yılın 1 Ocak tarihine kadar bulundukların yerin İl Nüfus Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Hizmet damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kişinin değişmesi halinde yetkili kılınan kişilerin imza sirküleri kurumun bulunduğu İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilecektir.
Hizmet damgalı pasaport talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.
Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön yüzündeki kadro derece bölümü boş bırakılamayacaktır.
Hizmet damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşlerinden boşanmaları durumunda kurum tarafından pasaport aldıkları İl Nüfus Müdürlüğüne bildirilecektir.
Hizmet damgalı pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport formu kurumca tanzim edilerek, sisteme kaydedilmek üzere ilgili İl Nüfus Müdürlüklerine gönderilmelidir. Form getirilmeden çıkış yapılırsa, illegal çıkıştan şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumlu olacaktır.
Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilecektir. Hizmet damgalı pasaportun özel seyahatlerde kullanılması halinde şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumlu olacaktır.
Kurumlarca muhafaza altına alınan süresi biten pasaportlar, pasaport müracaatında bulunulan İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilecektir.

ÖNEMLİ NOT :Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenirken görevlendirme yapılan ülkede vize uygulanıyor ise görev başlama tarihinden 60 gün önce, vize uygulanmıyor ise görev başlama tarihinden 20 gün önce başvuru alınması işlemi gerçekleştirilmektedir.

(Visited 476 times, 1 visits today)