Yurtdışı Çıkış Harcı 2018

Yurtdışı Çıkış Harcı 2018

2017 Yılında kişi başı 15 TL alınan yurtdışı çıkış harcında 2018 yılında değişiklik olacak mı?

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 15 Türk Lirası harç alınır. Bakanlar Kurulu, bu miktarı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı (…) (1) yurt dışına çıkış harcı alınmaz. (1)

(1) Bu fıkrada yer alan “…ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/66, K.: 2014/19 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(Kanun No. 5597 / Kabul tarihi:8/3/2007)(Değişik: 28/3/2013-6455/52 md.)

Örneğin Sabiha Gökçen Hava Limanında;

Terminal içerisindeki harç pulu yatırma noktası terminal binası dış hat giden yolcu katında danışmanın yanında bulunmaktadır.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gümrük Saymanlığı Telefon Numarası:
0216 588 88 26

(Visited 201 times, 1 visits today)