Yurtdışı Konsolosluklarda Doğum Kayıt İşlemleri

Yurtdışı Konsolosluklarda Doğum Kayıt İşlemleri. Yurtdışı konsolosluk ve Büyükelçilikler aracılığı ile Yeni Doğan Bebeklerin kayıt işlemleri , Doğum Tescili Başvurusu (Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin) nasıl yapılır?

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yeni doğan bebeklerini nüfusa kayıt ettirmek için Yurtdışında bulunan Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklardan randevu alarak tescil işlemlerini yapabilirler.

Hemen Randevu Al

Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat  + 90 312 292 29 29

Doğum tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4721 sayılı Medeni Kanunda yer verilmektedir….

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi kendisini nüfus kütüklerine yazdırmaya ve nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Ergin olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almaya veli, vasi veya kayyımları görevlidir.

Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde, daha önce uygulanan idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Yurt dışındaki doğum bildirimi işlemleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge veya raporun Dış Temsilciliğe verilmesi veya gönderilmesi ile yapılabilmektedir. Bu nedenle, anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir veya başvuru işlemi postayla da yapılabilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Doğum olayı, sözleşmeyi onaylamış bir ülkede gerçekleşmişse, vatandaşlarımızın tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, doğumun anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkede gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve doğum tescili için bildirimde bulunmak üzere, doğumun gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.

Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemektedir.

Anne-babadan birinin Türk, diğerinin sadece yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı eşin ülkesinin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun Ad ve Soyadların Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin XIV no’lu sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılır; tarafsa, yeni doğan çocuğun adında alfabemizde bulunmayan harflerin olması herhangi bir sorun teşkil etmez.

Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar Hakkında

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Doğum sırasında evliliğin devam ediyor olmasıyla kastedilen, çocuğun doğduğu veya ana rahmine düşmüş olduğu sırada babanın ana ile evlilik ilişkisi içinde bulunmasıdır. Bu durumda çocuk lehine kocanın babalığı hakkında bir karine söz konusudur ki buna “babalık karinesi” denir. Bu nedenle, evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuklar (başka bir erkekten olsa dahi) evlilik birliği içinde doğmuş sayıldığından, kocanın nüfus kütüğüne kaydedilir.

Diğer yandan, kocanın “soybağının reddi” davası açma hakkı saklı olduğu gibi; ana ve çocuk, çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini talep edebilir.

Gerekli Belgeler

  1. Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış uluslararası doğum belgesinin aslı

  2. Anne ve babanın T.C. nüfus cüzdanlarının ve varsa yabancı ülke kimliklerinin aslı ve fotokopileri,

Uluslararası aile cüzdanı veya yetkili yabancı makamdan alınmış evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi (varsa)…

Doğum Tescili Başvurusu (Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin)

Masraflar 

HARÇLAR

DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ

Toplam Masraf : $ 15.60

(Visited 1.886 times, 1 visits today)